Kategorie
MIEJSKIE PROGRAMY

Młoda Warszawa

MŁODA WARSZAWA. MIASTO Z KLIMATEM DLA MŁODYCH 2015-2020

Jest to program, który wyznacza kierunki polityki młodzieżowej Warszawy. Jego główne cele to: poprawa jakości życia młodych ludzi oraz wzmocnienie uczestnictwa młodzieży w życiu miasta. W ramach realizacji tego programu Dorożkarnia jest operatorem Sieci Warszawskich Festiwali Młodzieżowych. Jest to grupa robocza istniejąca od marca 2017 roku. W jej skład wchodzą producenci jedenastu młodzieżowych warszawskich festiwali. Festiwale młodzieżowe to okazja, aby móc  zaprezentować możliwości młodych ludzi zajmujących się kulturą. Za ich organizację odpowiada tylko i wyłącznie młodzież ze szkół ponadpodstawowych, która od podstaw tworzy wydarzenie artystyczne przyciągające od kilkuset do kilku tysięcy osób. Młodzi producenci korzystają z doświadczeń swoich starszych kolegów i koleżanek, którzy angażowali się w organizację festiwali w minionych latach. Dla nich realizujemy 2 razy w roku szkolenia w ramach Laboratorium Edukacji Kulturalnej.

 

Program „Przełącz się na młodzież”. W 2017 roku Dorożkarnia uczestniczyła w pilotażowym programie CKSu i Szkoły Liderów. Powstała Strategia realizacji programów młodzieżowych do roku 2021.