Kategorie
Konkursy i festiwale

ANIOŁ 2019 / Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

Fotografie w prezentowanym zestawie pochodzą z różnych finałów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ANIOŁ

Informacje ogólne


Ogólnopolski konkurs na anioła jest organizowany przez Dorożkarnię od 2001 roku. Prace na konkurs mogą wykonać dzieci i młodzież w wieku 4 – 16 lat. Do konkursu można złożyć prace wykonane w dowolnej technice plastycznej z dowolnych materiałów oprócz szkła, a więc rysunki, grafiki, tkaniny oraz prace malarskie. Niestety, ze względu na warunki lokalowe i wystawiennicze nie przyjmujemy rzeźb i płaskorzeźb. Wszystkie przysyłane prace należy wykonać w sposób trwały i odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Zapraszamy do wzięcia udziału pracownie plastyczne z ośrodków kultury, szkół podstawowych, gimnazjów, zapraszamy także przedszkolaków oraz wszystkie dzieci, które lubią malować i rysować.

Konkurs 2019


Na XIX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ANIOŁ 2019 nadesłano 1576 prac z 225 placówek: 23 przedszkoli, 22 zespołów szkół, 115 szkół podstawowych, 4 gimnazjów, 55 ośrodków kultury, klubów, pracowni oraz różnego typu placówek pozaszkolnych, 6 ośrodków specjalnych, a także indywidualnie od  99 osób z całej Polski. Uroczyste zakończenie, podczas którego wręczono nagrody i wyróżnienia laureatom oraz nastąpiło otwarcie wystawy pokonkursowej odbyło się 3 marca 2019.

Jury przyznało 12 nagród w dwóch grupach wiekowych: 1 nagroda w kategorii wiekowej 4 – 6 lat, 9 równorzędnych nagród w kategorii wiekowej 7 – 10 lat, 1 nagrodę w kategorii wiekowej 11-13 lat, 1 nagrodę w kategorii wiekowej 14-16 lat

Jury przyznało 19 wyróżnień w trzech kategoriach wiekowych: 4 – 6 lat: 3 wyróżnienia, 7 – 11 lat: 10 wyróżnień, 11 – 13 lat: 3 wyróżnienia., 14 – 16 lat: 3 wyróżnienia.

Razem nagród i wyróżnień: 31. Ponadto jury wybrało 71 prace na wystawę. Razem laureatów konkursu 102.

Jury oraz organizator przyznali także WYRÓŻNIENIE SPECJALNE za szczególne osiągnięcia w pracy z dziećmi instruktorce: Pani Małgorzacie Wrzosińskiej z Fundacji Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej PRAWOBRZEŻE ze Szczczcina.

LISTA NAGRODZONYCH I WYRÓŻNIONYCH  2019

LISTA UCZESTNICZĄCYCH W WYSTAWIE POKONKURSOWEJ 2019

Regulamin i karta zgłoszenia


Prace na konkurs należy przesłać na adres Ośrodka Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży DOROŻKARNIA lub dostarczyć osobiście do 6 lutego 2019 r.
Prosimy na opakowaniu koniecznie umieścić dopisek ANIOŁ 2019.
Wszystkie przysłane prace lub dostarczone osobiście przez uczestników lub opiekunów powinny być zapakowane. Na opakowaniu prosimy nakleić kartę zgłoszenia z nazwiskami autorów prac w osobnej kopercie. Pomoże to nam uniknąć pomyłek. Prosimy o czytelne i dokładne wypełnienie właściwej karty z podaniem kompletnych adresów oraz aktualnych telefonów i emaili.
Jurorzy wszystkie prace oceniają oddzielnie, pogrupowane na kategorie wiekowe. Karty służą organizatorowi konkursu do weryfikacji wybranych prac przez jurorów i w celu powiadomienia laureatów o ewentualnych nagrodach. Dlatego prosimy o wysyłanie 1 karty z jednej placówki ze wszystkimi nazwiskami osób, których prace znajdują się w paczce.
Prace także powinny zawierać dokładny adres placówki, nazwisko autora i wiek (także podane w sposób czytelny).

REGULAMIN  I KARTY ZGŁOSZENIA KONKURSU-ANIOŁ 2019

Jury konkursu


Od lat staramy się utrzymać wysoki poziom klasyfikacji i oceniania prac poprzez angażowanie do grona jurorów nie tylko wysokiej klasy profesjonalistów, ale także artystów, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą, a więc znają jej potrzeby, zainteresowania, możliwości twórczej wypowiedzi plastycznej, ale przede wszystkim doceniają dziecięcą sztukę i wspaniałą wyobraźnię dziecka. Takie podejście zawsze owocuje wystawami prac na wysokim poziomie artystycznym, które można oglądać nie tylko w naszej galerii czy innych ośrodkach kultury, ale także w Internecie, na stronie konkursu. Wierzymy, że nobilituje to twórczość dziecięcą, oraz spełnia także przyjęte przez nas cele edukacyjne wśród nauczycieli, dzieci i młodych twórców w wieku szkolnym.

Kontakt z opiekunem konkursu w Dorożkarni


Opiekunem i osobą odpowiedzialną za sprawy organizacyjne związane z konkursem jest Katarzyna Krasowska; email: katarzyna.krasowska@dorozkarnia.pl

Nagrodzone prace w konkursie ANIOŁ 2019


 


XVIII Ogólnopolski Konkurs plastyczny ANIOŁ  2018

Zobacz też starsze strony archiwalne Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ANIOŁ