2. International Art Summer

2. International Art Summer

Dorożkarnia

25/07/2019 - 03/08/2019

W tegorocznym Lecie Artystycznym udział wezmą studenci szkół artystycznych z Ukrainy i Białorusi:  z Katedry Sztuki Sakralnej oraz Katedry Ceramiki Narodowej Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie i z Katedry Grafiki oraz Katedry Ceramiki Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku.

Studenci ze Lwowa stworzą ikony do ikonostasu, kierując się jednak nowoczesną wizją fenomenu ikony. Nie wchodząc w konflikt z tradycją, będą tworzyli w kontekście sztuki współczesnej dla współczesnego człowieka.

Studenci z Mińska będą pracować zespołowo nad ilustracjami do warszawskich legend, które zostaną wydane w formie książki elektronicznej.

Podczas warsztatów uczestnicy będą m.in.: poznawać nowoczesne metody plastyczne w teorii i praktyce, doskonalić swój warsztat artystyczny, poznawać dziedzictwo kulturowe Polski, uczyć się pracy zespołowej.

Prace powstałe podczas dziesięciodniowego projektu: ikony, ceramikę i ilustracje  będzie można obejrzeć na wernisażu.

Koordynatorzy projektu:

Vera Yahoudzik – artystka, projektantka, współorganizatorka wydarzeń kulturalnych i procesów edukacyjnych, członkini Białoruskiego Związku Artystów Plastyków.

Bożena Głażewska-Rzeźnik i Aleksander Bieguński – artyści ceramicy.

Register Now

Register Now