Register Now

Register Now

  • Czy w realiach zagrożenia militarnego ze strony Rosji i bezporecednsowego tempa rozbudowy sił zbrojnych oraz zakupu wielkich ilości uzbrojenia, Polska wzorem państw takich jak Korea Południowa czy Izrael, powinna wprowadzić obowiązkową służbę wojskową?

    O tym jakie argumenty przemawiają na każdą ze stron oraz jak miałby wyglądać hipotetyczny model takiego rozwiązania porozmawiamy już na najbliższym spotkaniu w Dorożkarni.

    Koordynator debat: Borys Sadowski

    Uwaga! Debata będzie na żywo, nie jak dotychczas online.

    Projekt realizowany w ramach MAL Siekierki w partnerstwie z Fundacją Nowo Głos.