Register Now

Register Now

  • Tym razem śniadanie w Dorożkarni przebiegnie pod hasłem “Poznaj INNEGO sąsiada”.

    Inność/obcość znana jest i badana przez socjologów od lat. Jakie problemy społeczne, mechanizmy i procesy są efektem zróżnicowania społecznego? Jak badać innych/obcych?

    Będziemy starali sie spotkać „Innych” kulturowo i etnicznie w naszej społeczności lokalnej. Gośćmi Dorożkarni będą imigranci z Azerbejdżanu, Ukrainy i Białorusi. Mieszkańcy i mieszkanki Siekierek i Mokotowa będą mieli okazję poznać innego i porozmawiać przy wspólnym stole o Polsce oraz krajach, z których pochodzą.

    Partnerem śniadania jest Polskie Forum Migracyjne.

    Koordynator projektu: Damian Kalita.

Więcej wydarzeń

Letni Sztuk-Mix w Dorożkarni

23/08/2021 - 27/08/2021

Dorożkarnia

PILATES NIE TYLKO DLA TANCERZY - warsztaty

09/08/2021 - 13/06/2021

Dorożkarnia