Kategorie
Konkursy i festiwale Uncategorized

Konkurs taneczny

22 marca 2018, godz. 10.00

młodzi artyści przygotowywani przez nauczycieli, opiekunów szkolnych, czy rodziców mają okazję wystąpić na scenie i zostać (d)ocenionymi przez profesjonalnych jurorów,

opiekunowie artystyczni i szkoły mogą zobaczyć jak wygląda edukacja artystyczna w innych mokotowskich szkołach czy przedszkolach, inspirować się do nowych, kreatywnych działań,

rodzice i rodziny będą pękać z dumy oglądając swoje dzieci występujące na prawdziwej scenie podczas finałów poszczególnych konkursów czy podczas gali finałowej Festiwalu,

instytucje oświaty i kultury mają szansę pogłębić współpracę na Mokotowie, wzajemnie inspirować się, by dzięki temu rozwijać wrażliwość i artystyczne działania dzieci i młodzieży,

wspólnie propagujemy wrażliwość i wiedzę o sztuce literackiej, wizualnej, teatralnej, muzycznej wśród młodego pokolenia.

Organizator konkursu:

Dom Kultury Dorożkarnia w Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy ul. Siekierkowska 28, 00-709 Warszawa.

Odbiorcy:

Konkurs dla zespołów tanecznych w trzech grupach wiekowych:

grupa I – klasy 1-3 (szkoła podstawowa),

grupa II – klasy 4-6 (szkoła podstawowa),

grupa III – wszystkie klasy gimnazjalne i liceum.

O przynależności zespołu do grupy wiekowej decyduje wiek większości członków zespołu (2/3).

Zgłoszenia:

Termin zgłoszenia: 8 marca 2018 – wypełnij kartę.

Zasady:

  • Do udziału w konkursie zostaną zakwalifikowane wszystkie grupy i zespoły taneczno-ruchowe działające w placówkach oświatowych dzielnicy Mokotów.
  • Prezentacje będą oceniane przez jury w dwóch kategoriach:

1. taniec ludowy

2. taniec nowoczesny – dopuszczalne są różne formy, gatunki i techniki tańca, np. rap, hip-hop funky, modern, formacje disco, inscenizacje piosenek, widowiska ruchowo-taneczne.

  • Uczestnicy występują z własnym instrumentalnym akompaniamentem, (Organizator zapewnia jedynie elektroniczny fortepian) lub podkładem muzycznym (wyłącznie płyta CD – opisana!).
  • Uczestnicy prezentują maksymalnie dwa programy, czas jednego występu do 4 minut.
  • Na każdą prezentację należy przysłać oddzielne zgłoszenie.
  • Zespół zobowiązany jest do stawienia się na godzinę przed planowaną prezentacją.
  • Organizatorzy dysponują powierzchnią do prezentacji 5×8 m, zapewniają sprzęt nagłaśniający oraz podłogę baletową.
  • Jury oceniać będzie według następujących kryteriów: oryginalność pomysłu, układ choreograficzny, kompozycja taneczna, technika i harmonia ruchu, pomysłowość kostiumu, wdzięk i elegancję wykonania, adekwatność kostiumu, muzyki i choreografii do kategorii wiekowej.
  • Jury ma prawo do  dyskwalifikacji zespołów, które zaprezentują nieodpowiednie dla swojego  wieku: kostium, ruch bądź muzykę.
  • Wszelkie decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

Laureaci I miejsc otrzymają dyplomy oraz nagrody w formie udziału w warsztatach tanecznych. Laureaci pozostałych miejsc otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Przebieg:

22 marca 2018 r., godz. 10:00  – prezentacje taneczne, obrady jury. Ogłoszenie wyników konkursu.

Jury:

Anna Jujka – choreograf, tancerka

Bartosz Figurski – tancerz, choreograf

Jakub Krawczyk – aktor, tancerz.

Jury przyznało nagrody i wyróżnienia:

KATEGORIA KLASY 1-3
Donaty – “Taniec nowoczesny Donatów” – 1 miejsce
Fantazja I – “Moja sfora” – 2 miejsce
Buziaki – “Moja klasa 3 a” – 3 miejsce

KATEGORIA KLASY 4-6
Fantazja II – “Strażnicy ziemi” – 1 miejsce
Inspire cheerleaders – “Cheer” – 2 miejsce
Zespół OPP 70 “Spakowana?” – 3 miejsce

KATEGORIA KLASY GIMNAZJALNE I LICEUM
Wowam – “Borders” – 1 miejsce
Monika Stępniewska i Weronika Adamska -“Tęsknota” – 2 miejsce
Fantazja III – “Etiuda emocji” – 3 miejsce

WYRÓŻNIENIE
Mało oryginalne “Havana ho”

Zdjęcia z konkursu: TUTAJ

 

granatowy-RGB