Katarzyna Radziszewska – edukatorka, koordynatorka współpracy ze szkołami

 

Edukatorka w dziale animacji. Koordynuje Program Edukacji Kulturalnej w Szkole, prowadzi zajęcia Blisko mamy: spotkania rozwojowe dla mam. Redaguje stronę www.korzeniesiekierek.pl.

Jest też trenrką, coachem, liderką grup wsparcia w nurcie NVC (porozumienie bez przemocy). Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego – Akademia Rolnicza w Warszawie oraz podyplomowych studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, bankowości i finansów  oraz prawa spółek handlowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego i budowania długookresowych strategii firm.

Na przestrzeni ostatnich lat współpracowała z Instytutem Rozwoju Biznesu prowadząc zajęcia pogłębiające umiejętności praktyczne przyszłych coachów. Działała również na rzecz młodzieży z rodzin zastępczych, stojącej u progu samodzielności. Prowadziła także warsztaty, grupy wsparcia i sesje indywidualne dla kobiet znajdujących się w sytuacji kryzysu.

W latach 2014 – 2018 współpracowała z warszawskimi szkołami i przedszkolami zapewniając nauczycielom szkolenia w ramach warszawskiego modelu wspomagania realizowanego przez WCIES.

Prywatnie matka dorosłego syna Krzysztofa. Pasjonatka podróży i wielbicielka kina skandynawskiego. Wytchnienia po obfitości dnia codziennego poszukuje w jodze, w czytaniu ciekawych książek lub w słuchaniu smooth jazzu i muzyki klasycznej.