Katarzyna Radziszewska – edukatorka, koordynatorka współpracy ze szkołami

 

Edukatorka w dziale animacji. Koordynuje Program Edukacji Kulturalnej w Szkole, prowadzi zajęcia Spotkania siekierkowskich kobiet. Redaguje stronę www.korzeniesiekierek.pl.

Jest trenerką biznesu i rozwoju osobistego, coachem, liderką grup wsparcia w nurcie NVC (porozumienie bez przemocy). Ukończyła SGGW – AR w Warszawie oraz podyplomowe studia w SGH w Warszawie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, bankowości i finansów  oraz prawa spółek handlowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze nadzoru właścicielskiego i budowania strategii firm. W ostatnim czasie ukończyła studia z zakresu pedagogiki i doradztwa zawodowego. Specjalizuje się w treningu umiejętności społecznych nastolatków w oparciu o nauki kognitywne (metody skutecznego uczenia się), działania dialektyczno-behawioralne (uważność, tolerancja, regulacja emocji, skuteczność interpersonalna) i z uwzględnieniem przewidywanych kompetencji przyszłości w latach 2030-2050.

Współpracowała z Instytutem Rozwoju Biznesu prowadząc zajęcia pogłębiające umiejętności praktyczne przyszłych coachów. Działała również na rzecz młodzieży z rodzin zastępczych, stojącej u progu samodzielności. Prowadziła także warsztaty, grupy wsparcia i sesje indywidualne dla kobiet znajdujących się w sytuacji kryzysu.

Prywatnie matka dorosłego syna Krzysztofa. Pasjonatka podróży i wielbicielka kina skandynawskiego. Wytchnienia po obfitości dnia codziennego poszukuje w jodze, spacerach z psami, czytaniu książek i słuchaniu smooth jazzu, muzyki klasycznej.