Kategorie
Projekty

Zderzenia Teatralne

 

 

Celem projektu jest konfrontacja dorobku teatrów młodzieżowych działających w małych ośrodkach w Polsce. Główną jego część stanowi Ogólnopolski Przegląd Teatrów Amatorskich – czyli prezentacje sceniczne wszystkich zaproszonych grup. Program uzupełnią warsztaty aktorskie mające na celu podniesienie umiejętności uczestników oraz dyskusje dotyczące warsztatu teatralnego, a w szczególności takich tematów jak: reżyseria, scenografia, scenariusz. Warsztaty organizowane są dla uczestników ZDERZEŃ TEATRALNYCH.

Gospodarzem festiwalu jest Teatr FIAKIER.

 

Witajcie!

ZDERZENIA TEATRALNE trwają od 2005 r. Przez ten czas w ramach Przeglądu wystąpiły najlepsze teatry z całej Polski. Przewinęli się fascynujący ludzie. Wygenerowała się niezwykła energia, dzięki której dzisiaj rozpoczynamy kolejną edycję. Cieszę się, że tu jesteście.
ZDERZENIA TEATRALNE, to przede wszystkim ROZMOWY o teatrze, bez konkursowego spięcia. O tym, co kochacie w nim najbardziej. O tym, jakie stoją przed nim perspektywy. Co Was nakręca, a co martwi. To Wasze wrażenia i głosy zdecydują, który spektakl zostanie wyróżniony.
Nasz Przegląd, to także ZDERZANIE SIĘ światopoglądów i doświadczeń, które ze sobą przywozicie. Wymieniajcie się marzeniami. Mówcie o swoich planach na przyszłość. Otwierajcie się na ludzi. Sami przekonacie się, że warto.
Mam nadzieję, że również ZDERZENIE SIĘ z Warszawą dostarczy Wam tylko niezwykłych wspomnień. Znajdźcie czas na to, by dostrzec, że stolica to piękne i rozwijające się miasto, w którym żyją ciekawi ludzie. Po prostu – dajcie się zainspirować Warszawą.
Wierzę, że czas spędzony z nami będzie twórczy i zaowocuje przyjaźniami, a rozmowy i dyskusje zamienią się w nowe pomysły i pobudzą Was do działania. Mam nadzieję, że chwile spędzone w DOROŻKARNI uskrzydlą Was niczym Pegaza. Wszak teatr, to magia.

 

Staszek Dembski
Szef artystyczny ZDERZEŃ TEATRALNYCH

REGULAMIN

20-23 czerwca 2019

 1. TEMATYKA 
  Ogólnopolski Przegląd Teatrów ZDERZENIA TEATRALNE w DOROŻKARNI jest konkursem teatralnym zespołów amatorskich, ma formułę otwartą. Tematyka przedstawień jest dowolna.
 2. ORGANIZATOR 
  Dom Kultury DOROŻKARNIA w Warszawie.
  Gospodarzem ZDERZEŃ TEATRALNYCH jest młodzieżowy Teatr Fiakier.
 3. UCZESTNICY 
  Uczestnikami ZDERZEŃ TEATRALNYCH jest młodzież powyżej 15 roku życia, działająca w ośrodkach kultury i edukacji z terenu całego kraju, w szczególności z mniejszych miejscowości, oddalonych od dużych centrów kulturalnych. Preferowane są prezentacje w niewielkiej obsadzie, szybkim montażu, bez rozbudowanej scenografii.
  Laureatów poprzednich edycji Zderzeń Teatralnych zapraszamy do udziału w przyszłym roku.
 4. ZGŁOSZENIA 
  Warunkiem zakwalifikowania zespołu jest uzyskanie pozytywnej opinii Rady Artystycznej powołanej przez organizatora na podstawie dostarczonego nagrania spektaklu.
 5. TERMINY 
  Nieprzekraczalny termin przyjmowania zgłoszeń upływa 17 maja 2019 r.
  Zgłoszenia w formie elektronicznej muszą wpłynąć do godz. 16:00 (karta zgłoszenia + aktywny link do przedstawienia )
  Zgłoszenia w formie tradycyjnej, powinny wpłynąć do organizatorów w podanym terminie do godz. 16:00 (karta zgłoszenia + płytka CD,DVD z nagraniem spektaklu).
  Lista przedstawień zakwalifikowanych do Przeglądu zostanie ogłoszona 22 maja 2019 r. Zakwalifikowane zespoły zostaną powiadomione przez Biuro Przeglądu telefonicznie lub e-mailem.
 6. RADA ARTYSTYCZNA.
  Organizator powoła Radę Artystyczną, która będzie omawiać poszczególne przedstawienia.
 7. AKREDYTACJA
  Akredytacja za udział w festiwalu wynosi 100 złotych od osoby. Zespoły zakwalifikowane do udziału w festiwalu, zobowiązane są do przelewu akredytacji na konto organizatorów w terminie do 27 maja 2019 r. Organizatorzy nie zapewniają zwrotów kosztów podróży oraz opłat parkingowych. Organizatorzy zapewniają: 3 noclegi, śniadania, 1 ciepły posiłek dziennie oraz bilety na przejazdy komunikacją miejską.
 8. WARUNKI TECHNICZNE 
  Organizator nie zabezpiecza elementów scenografii . Scena posiada czarne okotarowanie. Zabezpieczamy oświetlenie i nagłośnienie.
 9. DANE OSOBOWE

Do udziału w wydarzeniu niezbędne jest podanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym. Administratorem Danych jest Dom Kultury Dorożkarnia w Dzielnicy Mokotów m.st.Warszawy, ul. Siekierkowska 28, 00-709 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celach związanych z organizacją festiwalu.  Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez DK Dorożkarnia można uzyskać na stronie  https://www.dorozkarnia.pl/klauzula-informacyjna-rodo/

 1. NAGRODY
  Każdy zespół otrzyma dyplom udziału w Przeglądzie. Uczestnicy Przeglądu wybiorą najciekawsze przedstawienie, które otrzyma statuetkę GRAND PRIX oraz nagrodę pieniężną. Organizator ufunduje nagrody i wyróżnienia dodatkowe. Całkowita pula nagród wynosi 7000 złotych.

 

INFORMACJE
Adres: ZDERZENIA TEATRALNE 2019
Dom Kultury DOROŻKARNIA
ul. Siekierkowska 28, 00-709 Warszawa

Szef artystyczny Zderzeń Teatralnych 2019:
Stanisław Dembski – kom. 501488436, tel. 22 841 72 17
e-mail: stanislaw.dembski@dorozkarnia.pl

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY