Kategorie
Projekty międzynarodowe

Warsztaty

 

Międzynarodowe warsztaty artystyczne wzbogacają młodych uczestników nie tylko w nowe umiejętności, ale przede wszystkim w nowe spojrzenie na otaczający ich świat, kulturę, sztukę, zwyczaje czy tradycje.


2021

Warsztaty artystyczne dla dzieci z Irlandii Północnej

ONLINE

Jednodniowe warsztaty dla przedszkolaków oraz uczniów klas 1-5 z sobotniej szkoły – Polish Saturday School Ballymena z Irlandii Północnej. Warsztaty poprowadzili animatorzy i animatorki z Dorożkarni: Kamil Niedziałek – sztuki plastyczne, Paulina Jóźwicka – warsztaty hop-hop, Marta Bernatowicz i Julia Bednarek – warsztaty ekologiczne, Natalia Michalak – warsztaty muzyczne.

W zajęciach udział wzięło w sumie 30 dzieci, a w grupie przedszkolnej do maluchów dołączyli także rodzice. Wszystkie warsztaty odbyły się na platformie ZOOM.


2020

Korowód Różnorodności na 20-lecie Dorożkarni

WARSZAWA, POLSKA

Podczas Korowodu Różnorodności odbyły się warsztaty pantomimy i teatru ruchu dla teatru Fiakier oraz warsztaty cyrkowe dla grup Break Dance, zrealizowane przez Sabinę Drąg, artystkę i performerkę z Berlina związaną Związana z Fundacją Manowce Kultury i magazynem PROwincja, berlińskim organizacjami w tym Zirkus Zack, Vuesch e.V, stowarzyszeniami ZuKunst e.V i Mikub e.V oraz poczdamskim Hoch Drei e.V.

Warsztaty pantomimy i teatru ruchu obejmowały klasyczne formy i eksperymenty, czyli ruchowe poszukiwania i podróże po różnych stylach teatru niewerbalnego. Młodzież pracowała z codziennymi gestami jak i abstrakcyjnym ruchem, a także poznała trochę historii o Marcelu Marceau, Etienne Decroux i Wsiewołodzie Meyerholdzie.

Warsztaty cyrkowe to latające w powietrzu obiekty i ciała powyginane w przeróżne formy. Na warsztatach dzieci podrzucały, żonglowały i kręciły różnymi rekwizytami. Do tego pojawiły się też solo akrobacje na podłodze i na skakance. Cyrkowe choreografie pełne wyzwań i niespodzianek!


2017-2018

Taniec ponad granicami

WARSZAWA, POLSKA

Polsko-białoruskie warsztaty. Prowadzącymi byli Oleg Saprończyk, Alesjia Vasenceva i Izabella Borkowska, a uczestnicy przyjechali do Dorożkarni z Białorusi (z Mariną Repkiną), aby wspólnie z grupami Teatru Tańca Test i Teatru Tańca Jazz rozwijać swoje umiejętności taneczne.

W 2017 roku warsztaty prowadzili Izabella Borkowska, Jakub Łukowski, Oleg Saprończyk i Liudzmila Samsonova.


2013

Nowe Światy

WARSZAWA-BERLIN

Międzynarodowe warsztaty filmowo-teatralne pod hasłem „Między Przeszłością a Przyszłością”.


2012

Wurzeln/Korzenie

WARSZAWA-BERLIN

Warsztaty teatralne z Jugendkunstschule Atrium mają już wieloletnią tradycję. W 2012 r. uczestnicy zajęli się tematem, który w Dorożkarni przewija się od kilku lat – korzenie.

Korzenie to część drzewa, dzięki której czerpie ono z ziemi życiodajne soki. Człowiek żeby funkcjonować, zarówno jako jednostka i jako społeczność, również potrzebuje korzeni. Są one czasem tak głęboko ukryte, że zapomina o ich istnieniu. Ale bez nich nie mógłby istnieć.  Te ludzkie „korzenie” – nasza przeszłość, bez której nie byłoby naszej teraźniejszości, są często utrwalone na starych fotografiach, we fragmentach zapisków i gazet, w opowieściach naszych rodziców i dziadków. Ale są też głęboko zapisane w nas samych – w naszym sposobie poruszania się, mówienia, w naszym widzeniu świata.

Podczas warsztatów, wykorzystując techniki teatralne i taneczne, uczestnicy poszukiwali źródeł i korzeni, ukrytych lub nie do końca świadomie wyrażanych w języku mówionym i języku ciała i próbować wszystkie te zapisy odczytać,  żeby lepiej zrozumieć siebie i innych.

Warsztaty prowadził Karol Urbański – tancerz i choreograf.

Druga część warsztatów odbyła się w Berlinie, gdzie młodzież pracowała pod okiem berlińskich instruktorów Kornelia Quade und Berit Schulz.


2010

Warsztaty tańca współczesnego

WARSZAWA, POLSKA

Uczestnicy warsztatów poznali m. in. styl jednego z najciekawszych choreografów na świecie Wayne’a Mac Gregora. Zajęcia prowadziła Anna Nowak, wybitna polska tancerka, pracująca w Random Dance Company, jednym z najlepszych zespołów tańca na świecie.

Wayne McGregor jest jednym z najbardziej rozchwytywanych choreografów obecnych lat, pierwszym mianowanym od 17 lat choreografem rezydentem w Royal Opera House, stworzył balety m.in. dla Opery Paryskiej, New York City Balllet, Stutgart Ballet, San Francisco Ballet, Australian Ballet i innych wiodących zespołów


2009

Dubrava Cultural Centre

DUBRAVA, CHORWACJA

Dom Kultury Dorożkarnia we współpracy z Centrum Kultury z Dubravy zrealizował wymianę młodych artystów. W maju 2009 r. w Warszawie zorganizowane zostały warsztaty z zagranicznymi gośćmi, a we wrześniu dorożkarniowa młodzież wyjechała do Chorwacji. Tam wzięli udział w warsztatach teatralnych i tanecznych, uczyli się technik oddechowych i głosowych z Mariną Petkovic-Liker (aktorką, pedagożką i dramaturżką). Zaprezentowali także na scenie swój program artystyczny, a wspólnie z grupą teatralną z Drama Studio przygotowali przedstawienie.


2007-2008

Polsko-niemieckie warsztaty teatralne

WARSZAWA, POLSKA – BERLIN, NIEMCY

Warsztaty realizowane były we współpracy dorożkarniowego Teatru FIAKIER z berlińskim Ośrodkiem Kultury ATRIUM. Warsztaty w Polsce prowadzili: aktor Rafał Kołecki, aktorka i reżyserka Ziuta Zającówna, a w Niemczech instruktor teatralny Karl Meyer. Odbyły się cztery spotkania i każdemu z nich towarzyszyło inne hasło przewodnie: Połączenia (Berlin 2007), Maski (Warszawa 2007), Kontrasty (Berlin 2008), Metamorfozy (Warszawa 2008.)

Międzynarodowe Warsztaty Filmowe 2001-2008

WARSZAWA – POŁCZYN ZDRÓJ – JADWISIN – KRZYŻOWA, POLSKA

Projekt prowadzony przez instruktorów pracowni FILMOWA DOROŻKA, w którym uczestniczy młodzież w wieku 16-25 lat z różnych stron Europy m. in. z Polski, Białorusi, Ukrainy, Niemiec, Szwecji, Grecji i Słowacji. Pierwszy etap projektu to samodzielne przygotowanie scenariuszy. Drugi odbywa się na początku warsztatów kiedy młodzież z poszczególnych krajów prezentuje swoje materiały, a cała grupa wybiera w konkursie te, które chce zrealizować. Trzeci etap to stworzenie grup międzynarodowych, tak aby każdy zespół składał się z uczestników różnych narodowości.  Każdego roku projekt przebiega pod innym tytułem, który jest jednocześnie tematem przewodnim warsztatów:

2001 –KONTAKT
2002 – PUNKT WIDZENIA
2003 – NIEOCZEKIWANA ZMIANA MIEJSC
2004 – MIĘDZY JAWĄ A SNEM
2005 – NIEPOROZUMIENIE
2006 – EXPRESSION NON VERBIS
2007 – GRANICE
2008 – PIEKŁO-NIEBO

 


2007

Warsztaty taneczne

WARSZAWA, POLSKA

Polsko-białoruskie warsztaty taneczne. Zajęcia prowadzili: Oleg Saprończyk, absolwent Witebskiej Szkoły Artystycznej, dyplomowany instruktor taneczny – warsztaty tańców białoruskich, oraz Veranika Kuzauleva, specjalistka od białoruskich pieśni narodowych – warsztaty wokalne.

Młodzież wszystkich dorożkarniowych grup tanecznych oraz chętni spoza placówki wzięli udział w warsztatach taneczno-wokalnych, których celem było poznanie kultury białoruskiej.


2005

Improwizacje kontaktu

SZCZAWNICA, POLSKA

Warsztaty teatralne zrealizowane wspólnie z  Małgorzatą Jensen z Domu Kultury TITANIC w Berlinie. Jako formę pracy  wybrano technikę zwaną „Improwizacje kontaktu” służącą pracy aktora i tancerza nad budową postaci scenicznej. Realizacja ta polega głównie na ćwiczeniach fizyczno – emocjonalnych. Zajęcia były prowadzone przez Iwonę Olszowską, wykładowczynię PWST w Krakowie. W warsztatach wzięła udział młodzież z Domu Kultury TITANIC z Berlina oraz Grupa Tańca Nowoczesnego FLEX i Teatr FIAKIER z Dorożkarni.

Międzynarodowe warsztaty taneczne 2005-2007

JADWISIN, POLSKA

Młodzież z Liceum Tanecznego w Witebsku (Białoruś), Ośrodka Villa Pelikan (Niemcy) i Domu Kultury Dorożkarnia oraz Domu Kultury Śródmieście spotykała się nad Zalewem Zegrzyńskim. Pod okiem instruktorów tańca, młodzi ludzie pracowali nad poprawą swojego warsztatu tanecznego oraz nauką krótkich, efektownych choreografii, zachowania scenicznego i gry aktorskiej. Celem warsztatów było pokazanie, że taniec ma charakter uniwersalny i pozwala (bez względu na narodowość czy wyuczony styl taneczny) na porozumienie, wspólną zabawę i stworzenie wieloosobowych układów tanecznych. Zajęcia prowadzili: Izabella Borkowska – taniec nowoczesny, Oleg Saprończyk – taniec białoruski, Bartosz Figurski – taniec współczesny, Dariusz Sikorski – teatr. W 2005 r. zajęcia taneczne prowadzili również choreografowie – Zuzanna Zielińska i Jakub Łukowski.


2004

Międzynarodowe warsztaty artystyczne

WITEBSK, BIAŁORUŚ

Dorożkarnia  poszukuje wśród naszych wschodnich sąsiadów instytucji artystycznych do realizacji wspólnych projektów międzynarodowych, dlatego instruktorzy zrealizowali w Liceum i policealnym Studium Artystycznym w Witebsku zajęcia. Warsztaty w klasie teatralnej prowadziła Anna Michalak oraz Dariusz Sikorski, reżyser. Izabella Borkowska prowadziła zajęcia taneczne w Domu Polskim dla dziewczęcego zespołu tanecznego Szansa stworzonego przez choreografa i stypendystę Lata Artystycznego w Krzyżowej z 2004 r, Olega Saprończuka.

Content | Menu | Access panel