Kategorie
Projekty Projekty międzynarodowe

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

Kategorie
Projekty międzynarodowe

ENCC

EUROPEAN NETWORK OF CULTURE CENTRES

DOROŻKARNIA jest członkiem sieci ENCC od 2006r. W ramach sieci organizowane są konferencje, szkolenia, wizyty studyjne i targi projektów.

 

ENCC jest społecznością 54 członków o ogromnej różnorodności pod względem narodowości, rodzajów organizacji i obszarów działania. Członkami sieci są organizacje z 24 krajów europejskich (12 krajowych sieci centrów kultury, 2 regionalne sieć centrów kultury, 23 lokalne sieci centrów kultury, 14 organizacji kulturalnych, 3 osoby indywidualne. 80% tej grupy to organizacje częściowo lub całkowicie finansowane ze środków publicznych, swoje działania członkowie prowadzą na wszystkich poziomach: lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim i międzynarodowym. Każdy z nas ma nieco inny profil, interesują nas różne aspekty działalności kulturalnej i artystycznej, m.in.: zarządzanie projektem (na poziomie międzynarodowym), organizacja działań (artystycznych, społeczno-kulturalnych, edukacyjnych), rozwój społeczności, sztuka amatorska, zaangażowanie publiczności, rozpowszechnianie kultury, rzecznictwo / polityka, wsparcie artystów, rozwój alternatywnych praktyk artystycznych, integracji / uchodźców, tworzenia sieci kontaktów, rozwoju obszarów wiejskich itp.

 

Współpraca z różnymi członkami ENCC ułatwia znalezienie najlepszych partnerów dla twoich projektów i dotarcie do organizacji ze wszystkich dziedzin.

 

Różnorodność naszych członków:

  • wzmacnia zrównoważony rozwój sieci;
  • obejmuje różne perspektywy kulturowe, sektorowe i strukturalne;
  • jest siłą dla projektów unijnych i międzynarodowych;
  • i przyczynia się do tworzenia nowych synergii między europejskimi centrami kultury i innymi europejskimi zainteresowanymi współpracą stronami.

Oficjalna strona sieci ENCC

 

 

Kategorie
Projekty międzynarodowe

Dorożkarnia w sieciach

 


EUROPEAN NETWORK OF CULTURE CENTRES

DOROŻKARNIA jest członkiem sieci od 2006r. (w skład wchodzi 6 sieci krajowych i 10 reprezentantów krajów stowarzyszonych, w sumie około 1000 centrów kultury). W ramach sieci organizowane są konferencje i targi projektów


RIVER/CITIES

Sieć zrzesza miasta nadrzeczne i organizacje realizujące projekty nad rzeką. Są to: Warszawa, Wrocław, Wiedeń, Sztokholm, Rijeca. DOROŻKARNIA znalazła się grupie inicjującej powstanie sieci.


 

Kategorie
Projekty międzynarodowe

studyjne

 


Brześć 2012, Białorus,
Jakub Łutkowski – instruktor tańca
Szkoła tańca “Me an You” w Brześciu.


Pecs 2011, Węgry i Zagrzeb 20122, Chorwacja,
Michał Szuszkiewicz – instruktor plastyki
Projekt Bridge between European Cultural Centes (BECC) – ENCC Staff Exchange Programme. Wykłady, warsztaty i ćwiczenia realizowane w placówkach kultury na terenie Pecs.


Bruksela 2012, Belgia,
Jakub Łutkowski – instruktor tańca
Projekt Urban Youth & Europe Day, prezentując organizacje młodzieżowe.


Lipsk 2010, Niemcy,
Magdalena Penczorek – instruktor plastyki
Międzynarodowe Targii Ksiązki w Lipsku, przygotowanie we współpracy ze Stowarzyszeniem Buchkinder Polsko-Niemieckiego projektu Ksiązkozaury.


Berlin 2009, Niemcy
Maryna Czplińska – eurokoordynator
Gisela Burda oraz Mathias Speer z berlińskiego ośrodka ATRIUM – jubileusz 20-lecia przemian demokratycznych w Europie.


Birmingham 2008, Wielka Brytania,
Grzegorz Pohl – instruktor teatralny
Youth Crescent Theatre oraz The Youth Pepetetory Theatre.


Londyn 2008, Wielka Brytania,
Grzegorz Pohl – instruktor teatralny
London Bubble Theatre Company – placówka działająca na zasadach organizacji pozarzadowej, realizuje projekty parateatralne i teatralne, finansowana z budzetu miasta
The Young Actors Theatre Ltd. – Prywatna placówka prowadząca zajęcia i agencję artystyczną promująca młodych artystów od przedszkolaków do licealistów oraz realizaująca projekty teatralne.


Birmingham 2008, Wielka Brytania,
Maryna Czplińska – eurokoordynator oraz Anna Michalak – dyrektor Dorożkarni
PBA – LINKING PATHS OF EUROPEAN CITIZENS – warsztaty i wykłady z udziałem: Dacorum Borough Council & INCA-UK (Wielka Brytania), SomaticAV (Niemcy), Clube Recreativo de Sao Joaninho (Portugalia), Taka Tuka Club (Słowenia), Agora Teatral-Teatro Scivias (Hiszpania), Canakkale 18 Mart University (Turcja).


Bergen 2008, Norwegia, 
Marek Sobolweski i Łukasz Korwin – instruktorzy filmowi
Międzynarodowy Festiwal Filmowy BIFF (Bergen International Film Festiwal) – jeden z ważniejszych w Norwegii, spotkanie z Henriette Saether, koordynator projektu filmów szkolnych festiwalu oraz Frankiem Priebizem koordynującym i prowadzącym warsztaty filmowe w Mediaverkstedet Bergen (MB – niekomercyjna organizacja współpracująca z niezaleznymi madiami i eksperymentalnymi produkcjami, prowadzaca projekty filmowe i video dla dzieci i młodzieży, organizaująca festiwale kultury dla lokalnej społeczności).


Dublin 2007, Irlandia
Marek Sobolweski i Łukasz Korwin – instruktorzy filmowi, Maryna Czplińska – eurokoordynator oraz Anna Michalak – dyrektor Dorożkarni
Draiocht, National Youth Council of Ireland, The Ark, A cultural Centre for Children, RUSH-Screening of Film by Young People.


Kategorie
Projekty międzynarodowe

lokalne i społeczne

 


MIĘDZYNARODOWA DZIECIĘCA STOLICA – Plenerowe Spotkania Twórców Ruchu Amatorskiego, Warszawa 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Od 2000 roku Dorożkarnia jest organizatorem plenerowego wydarzenia, promującego amatorską twórczość dziecięca i młodzieżową. Najlepsze grupy wokalno-taneczne i teatralne, pracownie plastyczne z większości warszawskich placówek kultury, stowarzyszeń i fundacji spotykają się w centrum stolicy, aby zaprezentować najciekawsze zdarzenia z dziecięcego i młodzieżowego świata sztuki amatorskiej. Celem projektu jest przywrócenie wiary w młodego człowieka poprzez dostrzeżenie w nim jego pasji, bezinteresownej aktywności i otwartości na sztukę. DZIECIĘCA STOLICA kreuje pozytywne wzorce wśród dzieci i młodzieży, a także popularyzuje twórczość amatorską, nieco ostatnio zapomnianą i zepchniętą na margines życia społecznego i kulturalnego.
Dziecięca Stolica to projekt otwarty, do udziału zapraszani są przedstawiciele instytucji kultury oraz amatorskie zespoły dziecięce i młodzieżowe z Europy:
2006r. – obserwatorzy z Danii i Niemiec
2007r. – kopenhaska grupa teatralna Teaterbutikken z Danii
2008r. – folklorystyczny zespół taneczny Lipokkaat z Finlandii oraz obserwatorzy z Niemiec, Turcji, Grecji, Austrii i Finlandii
2009r. – Drama Studio of Children’s Theatre Dubrava z Chorwacji
2010r. – dzieci ze Stowarzyszenia BUCHKINDER LEIPZIG (Dzieci Książki) z Niemiec


Klub ZIELONE WZGÓRZEAleksandra AntolakMagdalena Penczonek
OGRODY LOKALNE, Bordeaux, Warszawa 2007, 2008

Na zaproszenie dyrektora Centrum Socjalnego i Farmy Pedagogicznej des AubiersAleksandra Antolak i Magdalena Penczonek uczestniczyły pod koniec 2007r. w spotkaniu przygotowawczym do realizacji projektu OGRODY LOKALNE w Polsce. Rok później Aleksandra Antolak wzięła udział w konferencji dotyczącej powstawania OGRODÓW LOKALNYCH w Europie, gdzie miała okazję konsultować projekt z Prezydentem Farm Pedagogicznych we Francji. W kwietniu 2008 r. studenci drugiego roku Institut Univérsitaire et Téchnologique, kierunku Animacji Socjalnej i Socjokulturalnej w Bordeaux – Elżbieta Orzechowska i Simon Pierrot wspólnie z dziećmi z Klubu ZIELONE WZGÓRZE rozpoczęli realizację projektu OGRODY LOKALNE podczas trwającego 3 miesiące stażu.


Aleksandra AntolakKlub ZIELONE WZGÓRZE
ICH LEBE HIER UND JETZT czyli ŻYJĘ TU I TERAZ – Międzynarodowy Projekt Społeczno-Artystyczno-Profilaktyczny, Kelme 2006

Do udziału w projekcie zostali zaproszeni wolontariusze i opiekunowie pracujący z dziećmi i młodzieżą. Koncentrowano się na problematyce różnic społecznych oraz konsekwencji tego zjawiska. Uczestnicy z Polski, Litwy, Estonii, Rumunii i Łotwy poznawali specyfikę i metody pracy z dziećmi i młodzieżą w ośrodkach pomocy na Litwie.


KLUB ZIELONE WZGÓRZEAleksandra Antolak
NA ZDROWIE, Warszawa, Renes 2005

W polsko-francuskim projekcie wymiany kulturalnej obok dzieci z dorożkarniowego Klubu ZIELONE WZGÓRZE udział wzięli podopieczni pedagogów animacji społecznej z Renes we Francji. Celem kilkuetapowego projektu było uwrażliwienie dzieci na tematy profilaktyki i ochrony zdrowia poprzez twórczą pracę. Pod okiem pedagogów i plastyków dzieci wyrażały swoje emocje i przeżycia tworząc prace plastyczne – plakaty, poświęcone problematyce zdrowia i jego zagrożeniom.
Projekt finansowany był przez: Narodową Agencję Programu Młodzież, Dom Międzynarodowy w Rennes, Fundację dla Francji.


Kategorie
Projekty międzynarodowe

filmowe

 


FILMOWA DOROŻKAMarek Sobolewski i Łukasz Korwin

MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY FILMOWE
Warszawa/Połczyn-Zdrój/Jadwisin/Krzyżowa, od 2001-2008

W projekcie uczestniczy artystycznie uzdolniona młodzież w wieku 16 – 25 lat, m. in. z Polski, Białorusi, Ukrainy, Niemiec, Szwecji, Grecji i Słowacji. Podzieleni na międzynarodowe ekipy filmowe realizują napisane wcześniej scenariusze. Każdego roku projekt przebiega pod innym tytułem, który jest jednocześnie tematem przewodnim warsztatów. Do tej pory odbyły się: 
2001 – Polsko-Niemieckie Warsztaty Medialne KONTAKT 
2002 – Warsztaty Multimedialne PUNKT WIDZENIA
2003 – Międzynarodowe Warsztaty Filmowe NIEOCZEKIWANA ZMIANA MIEJSC
2004 – Międzynarodowe Warsztaty Filmowe MIĘDZY JAWĄ A SNEM
2005 – Międzynarodowe Warsztaty Filmowe NIEPOROZUMIENIE
2006 – Międzynarodowe Warsztaty Filmowe EXPRESIS NON VERBIS
2007 – Międzynarodowe Warsztaty Filmowe GRANICE
2008 – Międzynarodowe Warsztaty Filmowe PIEKŁO-NIEBO


Marek Sobolewski, Łukasz Korwin, ANIMAFILMOWA DOROŻKA
PROJEKT STUDYJNY, Bergen 2008

Międzynarodowy Festiwal Filmowy BIFF (Bergen International Film Festiwal) – jeden z ważniejszych w Norwegii, spotkanie z Henriette Sæther, koordynator projektu filmów szkolnych festiwalu oraz Frankiem Priebizem koordynującym i prowadzącym warsztaty filmowe w Mediaverkstedet Bergen (MB – niekomercyjna organizacja współpracująca z niezależnymi mediami i eksperymentalnymi produkcjami, prowadząca projekty filmowe i video dla dzieci i młodzieży, organizująca festiwale kultury dla lokalnej społeczności).


Marek SobolewskiANIMAFILMOWA DOROŻKA
IL COREOGRAFO ELETTRONICO, Neapol 2008

IL COREOGRAFO ELETTRONICO to organizowany co 2 lata festiwal filmów o tańcu. W 2008 r. odbył się po raz piętnasty. Do prezentacji festiwalowej w kategorii DOKUMENT zakwalifikowany został powstały rok wcześniej film Marka Sobolewskiego TeTaTe z Delfinem w tle. Film dokumentuje start Teatru Tańca TEST na Global Education Festival w Sanremo we Włoszech, gdzie zespół zdobył I miejsce w kategorii inne style tańca i GRAND PRIX za najlepszą prezentację taneczną festiwalu.


Marek Sobolewski i Łukasz Korwin ANIMAFILMOWA DOROŻKA
Maryna Czaplińska – eurokoordynator, Anna Michalak – dyrektor
PROJEKT STUDYJNY, Dublin 2007

Draiocht, National Youth Council of Ireland, The Ark, A Cultural Centre for Children, RUSH – Screening of Film by Young People.


OFF DEUTSCHLAND. Prezentacja Niezależnego Kina Niemieckiego w Polsce, 2007

Publiczność w Warszawie, Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi i Połczynie Zdroju miała okazję poznać najlepsze filmy zrealizowane w nurcie niezależnym przez młodzież z Meklemburgii – Pomorza Przedniego. Prezentowane filmy zostały wyróżnione na festiwalu FISH w Rostoku, który należy do najbardziej znanych i cenionych wydarzeń w świecie młodego kina niemieckiego. Program OFF DEUTSCHLAND obejmował pokaz 10 filmów oraz spotkania publiczności z ich autorami i opiekunami projektu.
Projekt realizowany we współpracy z Instytut für Neue Median w Rostoku.


OFF POLSKA. Prezentacja Niezależnego Kina Polskiego w Niemczech, 2005

W ramach obchodów ROKU POLSKIEGO W NIEMCZECH

W programie Roku Polskiego w Niemczech znalazły się przygotowane przez DOROŻKARNIĘ pokazy najlepszych polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych z nurtu kina niezależnego, laureatów polskich festiwali i przeglądów filmowych z lat 2003-2004 (m. in. Off Cinema, Jutro Filmu, TOFFI, Oskariada, OKFFA, Krakffa) w ramach Roku Polskiego w Niemczech. Filmy pokazywane były w polskich instytutach kultury, ośrodkach filmowych, kinach a także podczas festiwali filmowych w Berlinie, Rostocku, Lipsku, Kolonii, Ulm, Freiburgu, Magdeburgu i Stuttgarcie. W programie OFF POLSKA znalazły się także spotkania z twórcami filmów i krytykami oraz dyskusje o młodym kinie polskim i niemieckim, co emitowano w ogólnokrajowej telewizji NDR.
OFF POLSKA znalazło się w programie oficjalnej prezentacji polskiej kultury narodowej organizowanej przez Instytut Adama Mickiewicza na zlecenie Ministerstwa Kultury oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej.


 

Kategorie
Projekty międzynarodowe

plastyczne

 


KSIĄŻKOZAURY Polsko-Niemieckie Warsztaty Literacko-Plastyczne, Magdalena Penczonek
Lipsk, Warszawa, Krzyżowa 2009/2010

Inspiracją do realizacji KSIĄŻKOZAURÓW w DOROŻKARNI stała się działalność Stowarzyszenia BUCHKINDER LEIPZIG (Dzieci Książki). Stowarzyszenie powstało w 2001 r., jego założyciele postanowili zagospodarować dzieciom czas wolny poprzez wykorzystanie ich upodobań do wymyślania przeróżnych historii. Tak narodził się pomysł, aby młodzi twórcy wzięli udział we wszystkich etapach pracy nad książką: wymyślanie opowieści, spisywanie ich, wykonywanie ilustracji, składanie książek, oprawianie ich w okładki, klejenie i szycie. W tej chwili Stowarzyszenie zajmuje się wydawaniem książek i kalendarzy, które później trafiają do księgarni w kraju i za granicą – autorami ich są dzieci i młodzież w wieku 4-18 lat. Z udziału w warsztatach dla młodych płyną wyłącznie korzyści: radzenie sobie z językiem ojczystym, wzbogacanie słownictwa, różnorodność i piękno wypowiedzi, osobista ekspresja twórcza, niepowtarzalne, dowcipne a nawet szalone pomysły – to tylko niektóre z nich. Ale najważniejsze to rozwijanie umiejętności społecznych w niezwykły sposób – współpraca w zespole, szacunek dla poglądów innych, przyjmowanie krytyki własnej twórczości, wzmocnienie pewności siebie. Dorożkarniowy projekt KSIĄŻKOZAURY zakłada realizację podobnych założeń. Wstępem do projektu były tygodniowe warsztaty zorganizowane w czasie ferii zimowych 2009. Uczestników zafascynowała formuła zajęć, dlatego warsztaty były po feriach kontynuowane. Latem sześcioosobowa grupa dzieci z Warszawy pod opieką Magdaleny Penczonek (pomysłodawczyni projektu) i sześcioosobowa grupa dzieci z Lipska pod opieką Ralpha Uwe Langa (założyciel BUCHKINDER LEIPZIG) i Jany Fuchs (opiekun artystyczny i tłumaczka) pojechały do Krzyżowej. Tam w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży pracowały przez tydzień. Zwykle proces powstawania książki rozpoczyna się od tworzenia tekstu, a dopiero potem przygotowuje się ilustracje. Podczas tych warsztatów proces ten został przez opiekunów świadomie odwrócony, umożliwiło to łatwiejszą komunikację między różnojęzycznymi dziećmi. Zwłaszcza, że do pracy wszyscy musieli dobrać się w polsko-niemieckie pary. Wszystkie książki, jakie powstały zostały zaprezentowane na uroczystym spotkaniu kończącym wspólne warsztaty w Krzyżowej.

W marcu 2010r. obie grupy wzięły udział w Międzynarodowych Targach Książki w Lipsku – dorocznej imprezie handlowo-ekspozycyjnej dla wydawców i księgarzy. Prezentowały swoją twórczą działalność literacko-plastyczną – książkę (zbiór opowiadań z Krzyżowej) podczas spotkania autorskiego a później podczas wernisażu w Cafe Kowalski.

W maju 2010r. dzieci z Polski i Niemiec uczestniczyły w Międzynarodowych Targach Książki w PKiN a podczas DZIECIĘCEJ STOLICY zorganizowały stoisko – czytały fragmenty książki i zorganizowały warsztaty linorytu.


PRACOWNIA CERAMIKI GLINIARNIAJanusz Żabowski
WIEŻA BABEL – Warsztaty Ceramiczne, Berlin 2006

Młodzież z dwóch ośrodków twórczości artystycznej – DOROŻKARNI oraz VILLA PELIKAN – wzięła udział we wspólnym tworzeniu biblijnej WIEŻY BABEL. Pod kierunkiem instruktorów ceramiki Constanze Hepach i Michaela Wendlera poznawali techniki ceramiczne, a w czasie niezbędnym na wyschnięcie prac, zwiedzali i poznawali najważniejsze zabytki związane z historią najnowszą – Pomnik Holokaustu, Reichstag, Muzeum Muru.

Projekt finansowany ze środków Jugendwerk.


Kategorie
Projekty międzynarodowe

wokalne

 


STUDIO PIOSENKI TŁOCZNIA DŹWIĘKÓW, Monika Malec
XII VESZPREM GAMES, Veszprem 2010

VESZPREM GAMES – czterodniowe przedsięwzięcie artystyczne realizowane w mieście wojewódzkim Veszprem położonym ok. 110 km od Budapesztu. Ponad 850 uczestników z 28 miast z Węgier, Rosji, Ukrainy, Mołdawii, Słowacji i z Polski stanęło do konkursów w kategoriach: teatr, taniec, piosenka, plastyka, gra na instrumentach. Reprezentanci DOROŻKARNI (jedyni z Polski) – pięć osób ze Studia Piosenki TŁOCZNIA DŹWIĘKÓW – startowali w konkursie wokalnym, w kategorii piosenka estradowa (konkurs przebiegał w kategoriach: musical, operetka, jazz, piosenka estradowa, folklor, piosenka klasyczna). Wszyscy zdobyli nagrody: Maria Steciuk – brąz w kat. 10-12 lat, Adrianna Piotrowska – złoto w kat. 13-16 lat, Sylwia Drabik – złoto w kat. 17-22 lata, Karolina Kocberska – srebro w kat. 17-22 lata, Mariusz Oborski – srebro w kat. 17-22 lata. Jurorzy oceniali przyznając punkty: od 90 – I miejsce, od 80 – II, od 75 – III. Obok zmagań konkursowych chętni mogli korzystać z innych atrakcji proponowanych przez organizatorów: dyskoteka, piknik Haribo, wycieczka do ZOO, nad Balaton, wyjście do opery, zwiedzanie Budapesztu. Festiwal w Veszprem kończył się uroczystą galą w Teatrze im. Petofiego, zaś dzień później najlepsi (ze wszystkich kategorii artystycznych) zaprezentowali się na gali w Pałacu Stefania w Budapeszcie, na której obecni byli przedstawiciele konsulatów krajów uczestniczących w festiwalu.


STUDIO PIOSENKI TŁOCZNIA DŹWIĘKÓW, Monika Malec oraz TEATR ZAMIAST, Grzegorz PohlBeata UrbańskaMonika Malec
DNI POLSKIE, Mediolan 2010

DNI POLSKIE W MEDIOLANIE 2010 zostały zorganizowane na przełomie września i października przez Związek Polaków w Mediolanie we współpracy z urzędem miasta i burmistrzem. Celem tego przedsięwzięcia jest promowanie polskiej kultury, historii i tradycji a także Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie. W programie znalazły się m. in. imprezy nawiązujące do dwóch ważnych rocznic – 30 rocznicy powstania Solidarności oraz 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Odbyły się także pokazy filmów, koncerty, wystawy a Włosi mogli zasmakować polskiej kuchni i produktów spożywczych.

DOROŻKARNIA została zaproszona do uświetnienia tego wydarzenia – w teatrze Elfo Puccini Teatr ZAMIAST zaprezentował swój ostatni spektakl 12 Drabin a TŁOCZNIA DŹWIĘKÓW koncert piosenek.


STUDIO PIOSENKI TŁOCZNIA DŹWIĘKÓW wraz z TEATREM ZAMIAST, Grzegorz PohlMonika MalecBeata Urbańska
FRIENDSHIP FAIR HI SEOUL 2008 FESTIVAL, Seul 2008

Podróż do Korei okazała się niezwykła z kilku powodów. Po pierwsze, dorożkarniowe grupy Studio Piosenki TŁOCZNIA DŹWIĘKÓW oraz Teatr ZAMIAST oficjalnie reprezentowały Warszawę, a po drugie był to festiwal zespołów zawodowych. Warszawa po raz pierwszy postawiła na zespół amatorski, uważając, że musicalA Little Beatle Bit Of Love, oparty na kanwie Romea i Julii, z piosenkami zespołu The Beatles, jest wart prezentacji.

FRIENDSHIP FAIR HI SEOUL to kilkudniowe spotkanie artystów z miast partnerskich Seulu. Obok reprezentacji Warszawy znaleźli się goście z Ankary, Bangkoku, Budapesztu, Kairu, Cuernavaca, Hanoi, Istambułu, Moskwy Szanghaju i Taipei. Warto dodać, że festiwal jest jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń kulturalnych Seulu. Organizowany przez władze miasta pod patronatem burmistrza, wspierany finansowo przez najważniejsze firmy i instytucje Korei Południowej, cieszy się olbrzymim zainteresowaniem mediów, mieszkańców miasta i turystów.

TŁOCZNIA DŹWIĘKÓW i ZAMIAST zagrali kilka razy na scenach dużych i małych, ulokowanych w różnych częściach miasta, lecz najważniejszy występ odbył się przed kilkutysięczną widownią, władzami Seulu i dyplomatami z krajów, których zespoły zostały zaproszone na festiwal. Koncert transmitowała telewizja. Występom scenicznym towarzyszyły wystawy grafiki, malarstwa i rękodzieła oraz wielki kiermasz ze stoiskami promującymi kulturę ponad 30 krajów z całego świata.

To, co młodzież szczególnie urzekło, to niezwykle ciepłe przyjęcie przez organizatorów, profesjonalna współpraca, a nawet polskojęzyczny tłumacz! Dla wszystkich będzie to podróż życia i niezwykła przygoda, bowiem dzięki udziałowi w festiwalu mogli poznać Seul – miasto na „drugim końcu świata”.


STUDIO PIOSENKI TŁOCZNIA DŹWIĘKÓW, Monika Malec
SINGING IS IT – Międzynarodowe Warsztaty Wokalne – Rzym, Warszawa, Londyn – 2006, 2007

Jon Petter – warsztaty muzyczne

Adwoa-Shanti Dickson, Monika Malec, Paweł Usarek – warsztaty wokalne

John Martin, Anna Michalak, Grzegorz Pohl – warsztaty teatralne

Artyści, instruktorzy i opiekunowie artystyczni z 3 ośrodków spotkali się na seminarium, by wspólnie opracować i przygotować projekt muzyczny. Obok DOROŻKARNI udział wzięli: PAN CENTRE FOR INTERCULTURAL ARTS placówka z Londynu pracująca z emigrantami, FOLIAS placówka z Rzymu pracująca z dziećmi ulicy. Na warsztatach młodzież uczyła się kreatywnego pisania piosenek – tekstów i muzyki przy wykorzystaniu różnych metod i technik nauczania.

Podczas zajęć uczestnicy intensywnie pracowali, ale też wzajemnie inspirowali odmiennymi charakterami i sposobem bycia: młodzież z Polski dominowała w inicjowaniu zabaw integracyjnych, londyńczycy oczarowali pozostałych pięknym śpiewem, mieszkańcy Rzymu zaś zarażali poczuciem humoru.

Projekt finansowany z programu Grundtvig.


Kategorie
Projekty międzynarodowe

taneczne


POLSKO-BIAŁORUSKIE WARSZTATY TANECZNE, Warszawa 2017

Warsztaty odbyły się w dniach 20-24 lutego. Uczestniczyli:

– Studio i Teatr Tańca JAZZ oraz Teatr Tańca TEST z Dorożkarni

– Egoza z Mińska (Białoruś).

Warsztaty prowadzili: Izabella Borkowska, Jakub Łukowski, Aleh Sapronchyk, Liudzmila Samsonova.

 

 IMG_7540IMG_7539IMG_7538IMG_7530IMG_7528

 

 

 

 

fot. Magdalena Penczonek

 


ONE LOVE CONTEST, Warszawa 2010

ONE LOVE CONTEST to element szerszej akcji – projektu HIPHOP-ONE LOVE. To projekt służący integracji kulturowej i społecznej młodzieży z różnych krajów i środowisk. Jego celem jest kreowanie postaw solidarności, wzajemnego szacunku i samorozwoju poprzez kulturę HipHop. Udział wzięli bboys & girls z Francji, Hiszpanii, Włoch, Polski, dzieciaki z praskich podwórek oraz hiphopowi twórcy. W programie znalazły się: walki taneczne, graffiti jam, beatbox, freestyle cypher.

ONE LOVE CONTEST został uznany za jeden z najlepszych projektów Programu Młodzież w Działaniu i w listopadzie 2010r. został zaprezentowany podczas wydarzenia Urban Youth & Europe Day, które odbyło się w Brukseli.


TEATR TAŃCA TESTIzabella BorkowskaDariusz Sikorski
XIV NEW PRAGUE DANCE FESTIVAL, Praga 2010

NEW PRAGUE DANCE FESTIVAL – adresowany jest do zespołów amatorskich, tancerze startują w kategoriach: taniec klasyczny, jazz & hip-hop, modern & conteporary dance, taniec etniczny. Obok konkursu młodzież uczestniczy w warsztatach prowadzonych przez znakomitych czeskich choreografów (taniec klasyczny, hip-hop, jazz, modern).

NEW PRAGUE DANCE FESTIVAL jest  jednym z najlepszych festiwali tańca w Europie, w tym roku zaprezentowano ponad 70 choreografii z Europy oraz USA, Indii, Izraela.

TEST zdobył III nagrodę w kategorii modern & contemporary dance. To ogromne wyróżnienie i zaszczyt – festiwal stoi na bardzo wysokim poziomie – Grand Prix i I miejsce zdobył znakomity zespół z USA, II miejsce grupa z Belgii.


TEATR TAŃCA FLEXBeata Urbańska
DANCE GRAND PRIX ITALIA, Rimini 2010

DANCE GRAND PRIX ITALIA – festiwal organizowany dla tancerzy amatorów w kategoriach: taniec klasyczny, nowoczesny/współczesny, teatr tańca. W konkursie nagradzane są zespoły, choreografowie i nauczyciele. W tym roku międzynarodowe jury oceniało a publiczność zobaczyła w ciągu w 3 konkursowych wieczorów: 12 godzin tańca, 120 choreografii, 25 uczestników z 15 krajów, w sumie 800 tancerzy.

FLEX wystąpił z 4 układami: Steam Heat (cały zespół), Wychodząc z szarości(cały zespół), So In love (duet), Emotions (solo) i zdobył 1 nagrodę za choreografię oraz nagrodę specjalną jury.


WARSZTATY TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO, Warszawa 2010
ANNA NOWAK – wybitna polska tancerka, pracująca w Random Dance Company, jednym z najlepszych zespołów tańca na świecie

W warsztatach uczestniczyli tancerze, na zajęciach poznali m. in. styl jednego z najciekawszych choreografów na świecie Wayne’a Mac Gregora.

Wayne McGregor jest jednym z najbardziej rozchwytywanych choreografów obecnych lat, pierwszym mianowanym od 17 lat choreografem rezydentem w Royal Opera House, stworzył balety m.in. dla Opery Paryskiej, New York City Balllet, Stutgart Ballet, San Francisco Ballet, Australian Ballet i innych wiodących zespołów baletowych na świecie.


GRUPA TAŃCA NOWOCZESNEGO STEPIzabella Borkowska
IX INTERNATIONAL FESTIVAL OF DANCE FOR SCHOOLS,
Sanremo 2010

INTERNATIONAL FESTIVAL OF DANCE FOR SCHOOLS organizowany jest w ramach Global Education Festival – The World Festival Of Creativity In School. W tym roku przed jury i publicznością zaprezentowało się 18 szkół tańca w 27 prezentacjach.

STEP zdobył I miejsce za układ Sou may run on oraz GRAND PRIX festiwalu tanecznego.


MARYNA CZPLIŃSKA, eurokoordynator
PROJEKT STUDYJNY, Berlin 2009

Gisela Burda oraz Mathias Speer z berlińskiego ośrodka ATRIUM – jubileusz 20-lecia przemian demokratycznych w Europie.


TEATR TAŃCA FLEXBeata Urbańska
KALLAVA TEATTERIFESTIVAALI, Kuopio 2009

KALLAVA TEATTERIFESTIVAALI – festiwal teatralny organizowany w Kuopio w Finlandii, stanowi część ogromnego przedsięwzięcia – Festiwalu Sztuk, podczas którego odbywają się pokazy teatralne, muzyczne, filmowe, wystawy, spotkania z artystami. Imprezy odbywają się w różnych miejscach: klubach, pubach, szkołach a także w przestrzeni miejskiej.

Teatr Tańca FLEX dwukrotnie zagrał spektakl Królowa Śniegu. FLEX był jedyną grupą zagraniczną prezentującą się na festiwalu. Spektakl przyjęty został bardzo dobrze – w prasie ukazały się w 2 artykuły.


TEATR TAŃCA TESTIzabella BorkowskaDariusz Sikorski BARCELONA DANCE AWARD, Girona 2009

BARCELONA DANCE AWARD 2009 to konkurs postrzegany jako największe i najważniejsze wydarzenie amatorskiego ruchu tanecznego w Europie.

Projekt realizowany jest przez ALL-OF-US DANCE GRAND PRIX, korporację non-profit, której misją jest propagowanie równych szans bez względu na wiek, kolor skóry, wyznanie, niepełnosprawność, rasę, religię, płeć…

W konkursie udział wzięło 66 grup tanecznych z 19 różnych krajów, zaprezentowano 220 choreografii, które dały 18 godzin tańca. W konkursie spotkało się 1200 tancerzy i miłośników tańca. Konkurs odbył się w kategoriach tanecznych: balet, ethno/folklor, hip hop/funk, jazz, lyrical, modern, musical, open, pointe, tap dance, piosenka & taniec.

Teatr Tańca TEST zaprezentował trzy choreografie: 1. DELICIOUS SOLITIUDE (kat. lyrical jazz) 2. LULI LALI (kat. open) 3. KOOZA DANCE (kat. musical). TEST zajął 1 miejsce w kategorii Fusion Dance za układ Luli Lali, zaś Iza Borkowska otrzymała 1 nagrodę dla najlepszego choreografa. TEST był pierwszym zespołem z Polski prezentującym się na BARCELONA DANCE AWARD.


GRUPA TAŃCA ULICZNEGO KINGZ OF WARSAWŁukasz Depa

LIFE ON THE FLOOR 5, Žilina 2010 – start w zawodach w ekipie POLSKIE ORŁY. Były to eliminacje do światowej imprezy EUROBATTLE w portugalskim Porto. Ekipa POLSKIE ORŁY zajęła 1 miejsce.

UNITED STYLE 5VS 5, Boston i HOLLYWOOD FREESTYLE SESSION 12, Los Angeles oraz Nowy Jork 2009 – start w zawodach, w obu konkurencjach ekipa z Polski dotarła do ćwierćfinału. Spoty treningowe, miejsca kultowe związane z kulturą hip hopu, warsztaty z choreografami i bboyami tworzącymi ten taniec w USA.

IBE NOTORIOUS oraz BBOY CHAMPIONS, Londyn 2009 – zawody;

STREET STAR BREAK DANCE FESTIWAL, Lozanna 2008 – zawody. W imprezie udział wzięło 40 ekip z całego świata, KINGZ OF WARSAW zakwalifikowali się do pierwszej szesnastki;

FLOW ONE THREE, Amsterdam 2008 – zawody;

INTERNATIONAL BREAKE DANCE EVENT, Heerlen 2008 –zawody;

STREET STAR BREAK DANCE FESTIWAL, Sztokholm 2008 – eliminacje dla Skandynawii do światowego finału tańca break-dance, warsztaty prowadzone przez legendarnego bboya POE ONE z grupy ZULU KINGZ;

TOTAL SESSION 2007 – Grenoble/Lyon 2007 – konkurs i warsztaty;

CIRCLE KINGZ 2007, Lozanna 2007 – zawody;

BEATTLE OPSESSION, Nantes 2006, 2007 – zawody.


TEATR TAŃCA FLEXBeata Urbańska
DANCE UMBRELLA – LONDON’S INTERNATIONAL FESTIVAL CONTEMPORARY DANCE, Londyn 2008

DANCE UMBRELLA jest organizowanym od 1978 r. międzynarodowym festiwalem tańca. Jest najważniejszym w Europie wydarzeniem promującym taniec współczesny. Na festiwalu prezentują swoją pracę mistrzowie tańca, choreografowie i tancerze.

FLEX miał okazję poznać trendy tańca współczesnego i ich wykorzystanie w choreografiach autorstwa światowej sławy twórców, wziąć udział w warsztatach, obejrzeć spektakle, filmy i otwartą próbę: Merce Cunningham Dance Company, Richard Alston Dance Company, Cunningham on film & Open rechersal, A Brie Encounter with Two’s Company, Scottish Balet, Stephen Petronio Company.


GRUPA TAŃCA NOWOCZESNEGO EXCEEDJakub Łukowski
EURO LOCKING SUMMIT, Eisenberg 2008 i FUNKIN STYLEZ Düsseldorf 2008

EURO LOCKING SUMMIT – warsztaty prowadzone przez legendy lockingu, tancerzy z grupy The Lockers: Sugar Pop, Tony Go Go, Greg Campbellock. W warsztatach uczestniczyli tancerze z Europy, Azji i Ameryki, trenując house, hip-hop i popping;

FUNKIN STYLEZ – zawody.


TEATR TAŃCA TESTIzabella Borkowska i Dariusz Sikorski NÖ WORLD DANCE CUP, St. Pölten 2007

Konkurs przeznaczony dla amatorów i profesjonalistów zajmujących się różnymi technikami tańca, od klasyki, poprzez modern, taniec ludowy aż po hip-hop, taniec musicalowy i jazzowy. TEST zaprezentował w konkursie dwie choreografie: I GOT RHYTHM oraz TOO BAD i zdobył złoto w kategorii open/junior.


TEATR TAŃCA TEST , Izabella Borkowska i Dariusz Sikorski
7 GLOBAL EDUCATION FESTIVAL 2007 FESTIVAL OF DANCE FOR SCHOOLS, Sanremo 2007

Festiwal odbywa się od kilku lat pod patronatem UNESCO oraz Parlamentu Europejskiego, jego celem jest prezentacja najbardziej twórczych i inspirujących dokonań uczniów szkół włoskich i europejskich. To także okazja do konfrontacji dorobku artystycznego i wzajemnego zrozumienia niezależnie od miejsca urodzenia czy statusu społecznego. Teatr Tańca TEST zaprezentował w konkursie dwie choreografie:ALEGRIA TOWN i THE PUPPETS i zdobył I miejsce w kategorii inne style tańca i GRAND PRIX za najlepszą prezentację taneczną festiwalu.


POLSKO-BIAŁORUSKIE WARSZTATY ARTYSTYCZNE – WARSZAWA 2007

Oleg Saprończyk, absolwent Witebskiej Szkoły Artystycznej, dyplomowany instruktor taneczny – warsztaty tańców białoruskich

Veranika Kuzauleva, specjalistka od białoruskich pieśni narodowych – warsztaty wokalne

Młodzież wszystkich dorożkarniowych grup tanecznych oraz chętni spoza placówki wzięli udział w warsztatach taneczno-wokalnych, których celem było poznanie kultury białoruskiej.


HOLLAND DANCE FESTIVAL, Haga 2007
Izabella Borkowska i Dariusz SikorskiTEST, STEP, DROP’S; Beata UrbańskaFLEX, SWITCH; Agata Grzybek, BOMble;

Festiwal jest największym międzynarodowym wydarzeniem tanecznym organizowanym w Holandii co 2 lata od 1987 roku, trwającym zwykle około trzech tygodni. W programie znajdują się prezentacje spektakli (w 2007 r. siedemdziesiąt prezentacji), warsztaty dla amatorów i profesjonalistów oraz Dance Parade (z ponad tysiącem uczestników). Przedstawiciele Dorożkarni wzięli udział w warsztatach (Oriental Dance/Classical Egyptian film dance – Instructor: Mariska Assink; Musical dance – Instructor: Francesca Harper; Musical dance – Instructor: Francesca Harper – Modern Techniques) i spektaklach (DeDe Dance Company & Wee Dance Company, Berlin-Jaffa Shortcut; Five dancers & ‘Nieuw Amsterdams Peil’ A Year from Monday; Beijing Modern Dance Company/anoukvandijk dc, Women of the World; Les Ballets de Monte-Carlo, Opus 40,In Memoriam) prowadzonych przez światowej sławy choreografów i tancerzy. Wzięli udział w spotkaniach z przedstawicielami kampanii tanecznych i organizatorami w celu poznania specyfiki przygotowania i realizacji festiwalu tanecznego.


TEATR TAŃCA TESTIzabella Borkowska i Dariusz Sikorski
DANCING ON THE ADGE FESTIVAL, Amsterdam 2007

DANCING ON THE EDGE FESTIVAL to pokaz młodych choreografów z Bliskiego Wschodu, którzy prezentowali swoje prace po raz pierwszy w Holandii. Dziewięciu indywidualnych artystów oraz grupy taneczne z sześciu krajów (Syria, Liban, Egipt, Palestyna, Iran i Izrael) pokazało inne spojrzenie na świat i kulturę Wschodu i Zachodu. Oprócz przedstawień młodzież wzięła udział w debatach i dyskusjach z artystami, warsztatach tanecznych i specjalnej edycji CINEDANS FESTIVAL – festiwalu filmowego poświęconego tańcu.

Wydarzeniem było obejrzenie spektaklu VAREKAI – Cirque du Soleil, łączącego język rumuński z cygańskimi tradycjami i duchem nomadów, produkcji będącej mixem spektaklu teatralnego, cyrkowej tradycji oraz pasji ludzi poszukujących nowej formy wyrazu.


EVENTS WORKSHOP PROJEKT, Kolonia 2007
Beata UrbańskaFLEX, SWITCH; Agata Grzybek, BOMble

Warsztaty tańca jazzowego organizowane przez Cologne Dance Center. Warsztaty prowadził absolwent The Ailey School – Paul Haze, charyzmatyczny tancerz i choreograf.


GRUPA TAŃCA NOWOCZESNEGO EXCEEDJakub Łukowski

FUNKIN STYLEZ, Düsseldorf 2007

Zawody będące jedną z dwóch największych imprez tego typu w Europie, warsztaty prowadzone przez JUNIORa oraz spotkania z największymi tancerzami w Europie, m. in.: SALAH, P.LOCK, YOSI, YUGSON, BRUCE.


TEATR ZAMIASTGrzegorz PohlMonika MalecBeata Urbańska oraz TEATR TAŃCA FLEX
HAMAMATSU – WARSZAWA JUNIOR FESTIVAL Hamamatsu i Shinshiro, Warszawa 2006/2007

Projekt zrealizowany został przez Polsko-Japońską Fundację “Polja”. Była to wyjątkowa przygoda zarówno dla polskiej jak i japońskiej strony. W pierwszej części Teatr ZAMIAST i Teatr Tańca FLEX wyjechały na dwutygodniowe tournee artystyczne po Japonii z programem Dookoła świata. Młodzież mieszkała u japońskich rodzin, dzięki czemu uczestniczyła w ich życiu codziennym. Każdy dzień wypełniały występy w szkołach i teatrach, ale też specjalnie organizowane lekcje, podczas których młodzież uczyła się tworzyć ikebany i kaligrafować. Niezwykłym przeżyciem były również koncerty – zdarzało się, że przedstawienie wystawiano przed 500 młodymi Japończykami.Po raz pierwszy w życiu chłopcy z FLEX-u i ZAMIAST-u byli gwiazdami – japońskie dziewczyny piszczały, a po występie ustawiały się w kolejce po autografy! Jeden z koncertów zakończył się grupową nauką polskiego tańca narodowego – poloneza. Na innym – podczas śpiewania finałowej piosenki We are the World – publiczność wstała z miejsc i śpiewała razem z polską młodzieżą.

Pobyt w Japonii to też zderzenie z nową, nieznaną kulturą, czasem trudną do zaakceptowania dla Europejczyka. Chociaż uważamy się za naród punktualny, nigdy nie planujemy zajęć z aptekarską dokladnością, pozwalamy sobie na spontaniczmość i nie sprawia nam kłopotu dostosowanie się do sytuacji. I tego trochę brakowało młodzieży w Japonii, ponieważ wszystko musiało przebiegać według niezwykle precyzyjnie nakreślonego planu, zagospodarowana została dokładnie każda minuta dnia.

Druga część projektu przebiegła pół roku później, kiedy grupa bębniarska TAIKO KAIKO 500 z Japonii przyjechała do Polski. Japończycy koncertowali w szkołach, ośrodkach kultury i podczas imprez plenerowych. Wolne chwile spędzali aktywnie, uczestnicząc w lekcjach m. in. kurpiowskich wycinanek i break-dance’u.


WITEBSK – WARSZAWA – BERLIN – MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY TANECZNE
Jadwisin, 2005, 2006, 2007

Młodzież z Liceum Tanecznego w Witebsku (Białoruś), Ośrodka Villa Pelikan (Niemcy) i warszawskich placówek kultury spotkała się nad Zalewem Zegrzyńskim nie tylko po to, aby wypocząć lecz przede wszystkim aby się uczyć. Pod okiem instruktorów tańca: Izabelli Borkowskiej – taniec nowoczesny, Olega Saprończyka – taniec białoruski, Bartosaz Figurskiego – taniec współczesny, Dariusza Sikorskiego – teatr, pracowali nad poprawą swojego warsztatu tanecznego oraz nad nauką krótkich, efektownych choreografii, zachowania scenicznego i gry aktorskiej. Celem warsztatów było pokazanie, że taniec ma charakter uniwersalny i pozwala (bez względu na narodowość czy wyuczony styl taneczny) na porozumienie się, wspólną zabawę i stworzenie wieloosobowych układów tanecznych.

W 2005 r. zajęcia taneczne prowadzili również choreografowie – Zuzanna Zielińska i Jakub Łukowski.


 

Kategorie
Projekty międzynarodowe

teatralne

 


Youth.Memory -Polsko-Niemiecko-Rosyjski Projekt Teatralny – Kraków-Berlin-Wołgograd

main-logo

Z okazji dnia żałoby narodowej 2015 Kościół Ewangelicki w Berlinie we współpracy z młodym teatrem Berlin organizuje projekt teatralny dla młodzieży z Krakowa/Warszawy, Wołgogradu i Berlina. Celem jest przedstawienie własnej sztuki na deskach teatru w stolicy Niemiec.

W trakcie trzech spotkań w Krakowie, Berlinie i Wołgogradzie osiemnaście młodych osób zajmuje się historią II Wojny Światowej na warsztatach, wycieczkach oraz podczas rozmów z osobami, które przeżyły II W.Ś. Wrażenia i emocje będą, pod okiem reżyserki Ute Plate, przenoszone na deski teatru. Przedstawienia będą prezentowane w listopadzie, w ramach uroczystości z okazji dnia żałoby narodowej w Berlinie na scenie Deutsche Theater.

Celem projektu jest konfrontacja pamięci historycznej dotyczącej II wojny światowej z trzech perspektyw: polskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Młodzież będzie pracować pod okiem, doświadczonej w projektach młodzieżowych, reżyserki teatralnej Ute Plat.

Projekt został objęty patronatem Ministra Spraw Zagranicznych RFN.

Partnerzy projektu:

Niemcy: Evangelischer Kirchenkreis Teltow-Zehlendorf, Schadow Gymnasium Berlin,  Deutschlandstiftung Integration, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Junges Deutsches Theater, F.C. Flick-Stiftung, Konrad-Adenauer-Stiftung, KARL-WEISS-Stiftung.

Rosja: Gymnasium Nr. 92, Wolgograd, Bosch-Kulturmanager-Programm, Memorial,  Konrad-Adenauer-Stiftung, Lutherirsche Gemeinde Wolgograd.

Polska: Gymnasium Nr. 7 und die Martinsgemeinde – Krakaów, Dom Kultury Dorożkarnia – Warszawa, Goethe-Institut, DPJW, Konrad-Adenauer-Stiftung.

http://www.goethe.de/ins/nz/en/wel/kul/mag/tanz/20465292.html

zdjęcie grupowe Youth. Memory


DNI POLSKIE, Mediolan 2010

TEATR ZAMIASTGrzegorz PohlBeata UrbańskaMonika Malec
oraz STUDIO PIOSENKI TŁOCZNIA DŹWIĘKÓWMonika Malec

DNI POLSKIE W MEDIOLANIE 2010 zostały zorganizowane na przełomie września i października przez Związek Polaków w Mediolanie we współpracy z urzędem miasta i burmistrzem. Celem tego przedsięwzięcia jest promowanie polskiej kultury, historii i tradycji a także Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie. W programie znalazły się m. in. imprezy nawiązujące do dwóch ważnych rocznic – 30 rocznicy powstania Solidarności oraz 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Odbyły się także pokazy filmów, koncerty, wystawy a Włosi mogli zasmakować polskiej kuchni i produktów spożywczych. DOROŻKARNIA została zaproszona do uświetnienia tego wydarzenia – w teatrze Elfo Puccini. Teatr ZAMIAST zaprezentował swój ostatni spektakl 12 Drabin a TŁOCZNIA DŹWIĘKÓW koncert piosenek.


Grzegorz PohlTeatr ZAMIAST
PROJEKT STUDYJNY, Birmingham 2008

Youth Crescent Theatre oraz The Youth Repetetory Theatre.


Grzegorz PohlTeatr ZAMIAST
PROJEKT STUDYJNY, Londyn 2008

London Bubble Theatre Company – placówka działająca na zasadach organizacji pozarządowej, realizuje projekty parateatralne i teatralne, finansowana z budżetu miasta.

The Young Actors Theatre Ltd. – prywatna placówka prowadząca zajęcia i agencję artystyczną promującą młodych artystów od przedszkolaków do licealistów oraz realizująca projekty teatralne.


Maryna Czaplińska, eurokoordynator, Anna Michalak, dyrektor
PBA – LINKING PATHS OF EUROPEAN CITIZENS, Birmingham 2008

Warsztaty z udziałem: Dacorum Borough Council & INCA-UK (Wielka Brytania), SomaticAV (Niemcy), Clube Recreativo de São Joaninho (Portugalia), Taka Tuka Club (Słowenia), Agora Teatral-Teatro Scivias (Hiszpania), Canakkale 18 Mart University (Turcja).


Teatr ZAMIASTGrzegorz PohlMonika MalecBeata Urbańska oraz STUDIO PIOSENKI TŁOCZNIA DŹWIĘKÓW
FRIENDSHIP FAIR HI SEOUL 2008 FESTIVAL, Seul 2008

Podróż do Korei okazała się niezwykła z kilku powodów. Po pierwsze, dorożkarniowe grupy Teatru ZAMIAST oraz Studio Piosenki TŁOCZNIA DŹWIĘKÓW oficjalnie reprezentowały Warszawę, a po drugie był to festiwal zespołów zawodowych. „Mieliśmy świadomość, że Warszawa po raz pierwszy postawiła na zespół amatorski, uważając, że musical A Little Beatle Bit Of Love, oparty na kanwie Romea i Julii, z piosenkami zespołu The Beatles, jest wart prezentacji. W Seulu byliśmy pierwszą taką grupą” – wspominają uczestnicy.

FRIENDSHIP FAIR HI SEOUL to kilkudniowe spotkanie artystów z miast partnerskich Seulu. Obok reprezentacji Warszawy znaleźli się goście z Ankary, Bangkoku, Budapesztu, Kairu, Cuernavaca, Hanoi, Istambułu, Moskwy Szanghaju i Taipei.

Warto dodać, że festiwal jest jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń kulturalnych Seulu. Organizowany przez władze miasta pod patronatem burmistrza, wspierany finansowo przez najważniejsze firmy i instytucje Korei Południowej, cieszy się olbrzymim zainteresowaniem mediów, mieszkańców miasta i turystów.

ZAMIAST i TŁOCZNIA DŹWIĘKÓW zagrali kilka razy na scenach dużych i małych, ulokowanych w różnych częściach miasta, lecz najważniejszy występ odbył się przed kilkutysięczną widownią, władzami Seulu i dyplomatami z krajów, których zespoły zostały zaproszone na festiwal. Koncert transmitowała telewizja. Występom scenicznym towarzyszyły wystawy grafiki, malarstwa i rękodzieła oraz wielki kiermasz ze stoiskami promującymi kulturę ponad 30 krajów z całego świata.

To, co młodzież szczególnie urzekło, to niezwykle ciepłe przyjęcie przez organizatorów, profesjonalna współpraca, a nawet polskojęzyczny tłumacz! Dla wszystkich będzie to podróż życia i niezwykła przygoda, bowiem dzięki udziałowi w festiwalu mogli poznać Seul – miasto na „drugim końcu świata”.


TEATR FIAKIERStanisław Dembski
POLSKO–NIEMIECKIE WARSZTATY TEATRALNE – Warszawa, Berlin 2007/2008

Rafał Kołecki – aktor, Ziuta Zającówna – aktorka, reżyserka i pedagog, Karl Meyer– instruktor teatralny

Projekt realizowany we współpracy z berlińskim Ośrodkiem Kultury ATRIUM, służący wymianie doświadczeń artystycznych młodych aktorów teatralnych poprzez prezentacje i warsztaty, zawsze kończący się realizacją wspólnego spektaklu.

– POŁĄCZENIA – Berlin, 2007r.

– MASKI – Warszawa, 2007r.

– KONTRASTY – Berlin, 2008r.

– METAMORFOZY – Warszawa, 2008r.


TEATR BEZ KOTA, Izabella Borkowska i Dariusz Sikorski
PLAY OFF 06 – Międzynarodowy Festiwal Teatrów Młodzieżowych przy Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej – Gelsenkirchen 2006

Eliminacje do udziału w projekcie prowadzone były przez organizatorów przez blisko rok, Teatr BEZ KOTA zakwalifikował się jako jedyny zespół z Polski. Grupy teatralne reprezentujące wybrane państwa biorące udział w Mundialu 2006: Niemcy, Polskę, Togo, Argentynę, Brazylię, Meksyk, USA, Koreę Południową, Chiny, Trynidad-Tobago, Ekwador, Holandię, Serbię – spotkały się w Gelsenkirchen, aby wspólnie przeżywać emocje sportowe i artystyczne. Uczestnicy mieli okazję do poznania różnych kultur i pokonania barier językowych poprzez wspólne oglądanie własnych prezentacji oraz Mistrzostw Świata. Teatr BEZ KOTA dwukrotnie zaprezentował spektakl MAANAM BYĆ LEPIEJ.

Projekt realizowany we współpracy z Konsol Theater.


MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY ARTYSTYCZNE, Witebsk 2004

Warsztaty organizowane dla uczniów Liceum i Policealnego Studium Artystycznego w Witebsku w klasie teatralnej prowadziła Anna Michalak, dyrektor DOROŻKARNI oraz Dariusz Sikorski, reżyser, w klasie tańca Izabella Borkowska, choreograf. Izabella Borkowska prowadziła także zajęcia taneczne w Domu Polskim dla dziewczęcego zespołu tanecznego, Stworzonego Przez Choreografa, Stypendystę LATA ARTYSTYCZNEGO W KRZYŻOWEJ 2004 – OLEGA SAPROŃCZUKA.


TEATR BEZ KOTA, Izabella BorkowskaDariusz Sikorski
PROJEKT MOLTKE Międzynarodowa Konferencja Fundacji “Krzyżowa”
Krzyżowa-Berlin 1999/2004

Krzyżowa, to miejsce szczególne. To tu w czasie II wojny światowej działał Krąg z Krzyżowej – grupa niemieckich opozycjonistów antyhitlerowskich, jak nazwało ją Gestapo. Spotykali się w domu na terenie majątku Helmutha Jamesa hrabiego von Moltke w Krzyżowej. Wierząc, że  wojna doprowadzi do klęski reżimu Hitlera, budowali  kształt nowego niemieckiego państwa, system rozliczeń z hitlerowcami. W styczniu 1944 roku hrabia von Moltke został aresztowany, a w 1945 roku stracony. Jego prochy rozsypano, by nie było po nim żadnej pamiątki, żadnego kultowego miejsca… Zgodnie z życzeniem wdowy – Frey’i von Moltke – nie ma też muzeum poświęconego hrabiemu… Pozostał jednak dom na wzgórzu, a w nim Fundacja “Krzyżowa”, gdzie spotyka się młodzież z różnych stron Europy, by wspólnie pracować i realizować projekty artystyczne, pokonując bariery narodowościowe, kulturowe, ustrojowe…

W 2004 roku właśnie w Krzyżowej Darek Sikorski wyreżyserował spektakl c, inspirowany życiorysami Frey i Helmutha Jamesa von Moltke, a także spotkaniamiopozycyjnej grupy Kręgu z Krzyżowej. Spektakl był niepowtarzalny ze względu na obecność  Frey’i, ale również dlatego, że jego akcja rozgrywała się we wszystkich pomieszczeniach domu, w pokojach na piętrze, w kuchni i w salonie na parterze (gdzie obecnie stoi symboliczny stół w kształcie kręgu), a widzowie podążali za aktorami. To było niezwykle wzruszające przeżycie dla zespołu Teatru BEZ KOTA.  Freya von Moltke powiedziała wtedy: “Kiedy spotkałam się z Helmuthem chwilę przed jego śmiercią w więzieniu Tagel w Berlinie w styczniu 1945 roku, powiedział mi na pożegnanie, że jeszcze się odezwie. Dziś czułam jego obecność”.