Kategorie
Projekty międzynarodowe

Partnerstwa i sieci

 

Projekty międzynarodowe opierają się na dobrych partnerstwach i współpracy między instytucjami. Projekty te często są wieloletnie i złożone, wymagają dobrej koordynacji i specjalistycznej wiedzy. Dorożkarnia od lat jest członkiem międzynarodowych struktur i europejskich sieci instytucji kultury.


European Network of Culture Centres

European Network of Culture Centres ENCC została założona w 1994 roku w celu promowania dialogu i współpracy pomiędzy społecznymi centrami kultury w Europie.

Dziś ENCC dociera do około 5000 organizacji kulturalnych w 25 krajach, o bardzo zróżnicowanych strukturach, praktykach i odbiorcach.

Dorożkarnia jest członkiem sieci ENCC od 2006r. W ramach sieci pracownicy Dorożkarni brali udział w licznych konferencjach, szkoleniach, targach projektów i wymianach studyjnych.

Główne kierunki działania ENCC to budowanie sojuszy, tworzenie sieci kontaktów i rzecznictwo. Organizowane są spotkania, konferencje, szkolenia i wymiany pracowników, realizowane badania, tworzone narzędzia i publikacje. ENCC łączy swoich członków z innymi podmiotami z sektora kultury. Priorytetem jest wzmacnianie społeczności ośrodków kultury.

Współpraca z różnymi członkami ENCC ułatwia znalezienie najlepszych partnerów dla lokalnych projektów i dotarcie do organizacji ze wszystkich dziedzin.

Więcej informacji >>


Partnerstwo dzielnicy Mokotów i Treptow-Köpenick z Berlina

Porozumienie o współpracy dzielnicy Mokotów oraz Treptow-Kopenick zostało podpisane w 2015 r. Dorożkarnia nawiązała relacje z przedstawicielami dzielnicy partnerskiej w Berlinie, aby wspólnie realizować projekty międzynarodowe dla młodzieży i dorosłych.

Więcej o współpracy>>


Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) umożliwia spotkania i współpracę młodych Polaków i Niemców. Dofinansowuje i merytorycznie wspiera polsko-niemieckie projekty.

Dzięki dofinansowaniu projektów możliwe było zorganizowanie licznych wymian polsko-niemieckich. Pracownicy Dorożkarni regularnie pojawiają się na spotkaniach sieciujących, konferencjach i warsztatach organizowanych przez PNWM.

Więcej informacji >>


Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej wspiera relacje między Polakami i Niemcami. Przez 30 lat istnienia FWPN dofinansowała 16 tysięcy wspólnych projektów i współtworzyła tym samym podstawy zasad porozumienia polsko-niemieckiego.

U podstaw działań FWPN leży przekonanie, że Polacy i Niemcy jako partnerzy mogą wspólne działać na rzecz nowoczesnego, otwartego i sprawiedliwego społecznie współistnienia w UE. W tym sensie oba kraje tworzą wspólnotę wartości. Wymaga ona, aby dwustronność relacji nabrała nowego wymiaru i nowej jakości, a także zawierała kontekst europejski.

FWPN w 2022 r. dofinansowała projekt „Zielnik Pileckiego”.

Więcej informacji>>


Europejski Korpus Solidarności

Europejski Korpus Solidarności, EKS – międzynarodowy program Komisji Europejskiej, w ramach którego młodzi ludzie mogą wziąć udział w projektach z zakresu wolontariatu, rozwoju zawodowego.

Program daje możliwość realizacji działań, które będą odpowiedzią na tematy społeczne. Dzięki wsparciu i współpracy z Europejskim Korpusem Solidarności w 2020 i 2021 r. wspólnie z grupą inicjatywną z dorożkarniowych grup tańca, zrealizowaliśmy projekt „Lokalnie na Siekierkach”.

W 2022 r. z grupą inicjatywną z Sieci Warszawskich Festiwali Młodzieżowych realizujemy projekt „Młodzi liderzy Sieci Festiwali Młodzieżowych” wspierający organizatorów i organizatorki wydarzeń artystycznych w warszawskich liceach.

Więcej o EKS >>


River//Cities

River//Cities Platform to partnerstwo między inicjatywami kulturalnymi, środowiskowymi i politycznymi, które działają w celu włączenia terenów przyrzecznych i rozwijania rzek lub nabrzeży jako przestrzeni kulturowych.

Celem Fundacji River//Cities Platform jest zwiększenie wpływu kultury na zrównoważony rozwój miejskich nabrzeży z korzyścią dla ich mieszkańców.

Dorożkarnia zaangażowana była w działania sieci od 2006 r. wraz z innymi europejskimi miastami: Wrocławiem, Wiedniem, Sztokholmem, Rijecą.

Więcej informacji >>

Kategorie
Projekty międzynarodowe

Konferencje i szkolenia

 

Dzięki uczestnictwu w międzynarodowych konferencjach i szkoleniach cały czas podnosimy naszą wiedzę z zakresu współpracy międzynarodowej, utrzymujemy kontakt z naszymi partnerami i dostajemy porządną dawkę inspiracji i pomysłów na kolejne działania.


2021

Cultural Impact Now!

EBELTOFT, DANIA

Cultural Impact Now! European Conference on Cultural and Creative Spaces to spotkanie organizacji należących do dwóch europejskich sieci: European Network of Cultural Centers i Trans Europe Halles. W tym roku odbyło się w malowniczej miejscowości Ebeltoft w Danii w zrewitalizowanej słodowni, dziś funkcjonującej jako dynamiczne centrum kultury zaangażowane w aktywizację lokalnej społeczności.

Przez 4 dni uczestniczyliśmy w warsztatach, dyskusjach, panelach, artystycznych kolacjach i koncertach. Szukając sposobów na tworzenie wspólnoty poprzez sztukę, kulturę i aktywizm w nowym globalnym kontekście po raz kolejny widzimy jaką ogromną wartością jest współpraca, wymiana wiedzy i bycie razem. W spotkaniu udział wzięła Katarzyna Sztarbała z Dorożkarni.

Wspieranie spotkań online i hybrydowych w czasie pandemii

ONLINE

Realizacja miedzynarodowych projektów w czasie pandemii nie jest łatwa lub prawie że niemożliwa. Dlatego Federalne Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży (BKJ e.V) zaprosił razem z Polską-Niemiecką Współpracą Młodzieży (PNWM) podmioty edukacji kulturalnej i animacji kultury z Polski i Niemiec na pierwsze polsko-niemieckie spotkanie informacyjne. Tematem przewodniczącym było  wspieranie spotkań online i hybrydowych w czasie pandemii. W spotkaniu udział wzięła Katarzyna Sztarbała z Dorożkarni.


2020

Polsko-niemiecka młodzież.kultura.wymiana

GDAŃSK, WARSZAWA

Tematem przewodniczącym była „Solidarność i różnorodność”.  Spotkanie partnerskie służy przede wszystkim przygotowaniu, planowaniu i polepszeniu współpracy międzynarodowej, nawiązaniu kontaktów oraz wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami aktywnymi w wymianie młodzieży w Polsce i Niemczech. Uczestnicy dowiedzieli się o nowościach z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i otrzymali informacje na temat składania wniosków i ich rozliczenia oraz mogli zasięgać porady zespołu BKJ. W spotkaniu udział wzięła Katarzyna Sztarbała z Dorożkarni.


2019

TRIYOU Forum dla organizatorów międzynarodowej wymiany młodzieży

IWANOFRANKIWSK, UKRAINA

We wrześniu Katarzyna Sztarbała z Dorożkarni wzięła udział w forum zorganizowanym przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM). Celem forum TRIYOU jest inicjowanie partnerstw, poszukiwanie nowych dróg współpracy oraz wsparcie organizatorów spotkań specjalistyczną wiedzą z zakresu planowania i prowadzenia trójstronnych spotkań młodzieży.

TEMATYKA FORUM: prowadzenie grup i moderacja (facylitacja), metody edukacji pozaformalnej, wspólne planowanie projektów, od wniosku do rozliczenia – crash-kurs, portal TRIYOU.

Forum odbyło się w Promprylad. Renovationinnowacyjnym centrum na terenie rewitalizowanej byłej fabryki w Iwano-Frankiwsku. Koncentruje się na czterech kierunkach rozwoju regionu: nowej ekonomii, urbanistyce, sztuce współczesnej i edukacji pozaformalnej. Projekt służy jako przestrzeń do testowania oraz transferu wiedzy. W spotkaniu udział wzięła Katarzyna Sztarbała z Dorożkarni.

Spotkanie partnerów sieci polsko-niemieckiej wymiany młodzieży

HAMBURG, NIEMCY

W lutym 2019 roku w Hamburgu, w Niemczech odbyło się spotkanie partnerskie sieci polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, w którym uczestniczyły także przedstawicielki Dorożkarni, Anna Michalak-Pawłowska i Marta Bernatowicz.

Polsko-niemiecka wymiana młodzieży to projekt realizowany przez rządy Niemiec i Polski, który ma na celu wspieranie współpracy pomiędzy grupami młodzieżowymi z obu krajów. W ramach projektu w ubiegłych latach grupy taneczne z Dorożkarni wyjeżdżały do Berlina, a następnie młodzież stamtąd gościła na Siekierkach. Podczas lutowego spotkania przedstawione zostały aktualizacje, które wprowadzono w programie, zaprezentowana została także książka „Potencjały dobrego sąsiedztwa. Edukacja kulturalna w Polsce i Niemczech” na podstawie której odbyła się debata o współpracy w obszarze edukacji kulturalnej w obu krajach.

Podczas dwudniowej konferencji uczestnicy mieli czas zapoznać się z działaniami prowadzonymi w innych instytucjach oraz porozmawiać o problemach i wyzwaniach jakie napotkali realizując projekty polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Spotkanie zakończyło się warsztatem o pozyskiwaniu środków zewnętrznych, po którym nastąpiło podsumowanie i ewaluacja.

European is Beautiful

LIZBONA, PORTUGALIA

Anna Michalak-Pawłowska, Katarzyna Sztarbała i Marta Bernatowicz wzięły udział w konferencji European is Beautiful organizowaną przez sieć ENCC.

Przez dwa dni specjaliści z centrów i instytucji kultury, organizacji pozarządowych, kierownicy projektów, artyści, badacze i wszyscy zainteresowani współpracą europejską w zakresie kultury wymieniali się wiedzą i doświadczeniem, planując wspólne działania.

W ramach wizyt studyjnych mieliśmy okazję zobaczyć Centro Nacional de Cultura, Museu Nacional de Arte Antiga, Museu Nacional do Azulejo i Museo Oriente.

Bridge between European Cultural centers

PRISZTINA, KOSOVO

W ramach Europejskiej Sieci Centrów Kultury (ENCC), do której należy także Dorożkarnia, młodzi pracownicy zrzeszonych instytucji raz w roku zapraszani są na kilkudniowe szkolenie dotyczące wymian międzynarodowych, po którym następują wizyty studyjne w instytucjach uczestników szkolenia. W tym roku w marcu uczestnicy BECC (Bridge between European Cultural Centres) zaproszeni zostali do Prisztiny, stolicy Kosowa, gdzie gospodarzami byli założyciele Lokalnego Centrum Kultury – Termokiss.

Tematem przewodnim szkolenia były Lokalne Sieci, a wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele Francji, Belgii, Włoch, Niemiec, Anglii, Łotwy, Rumunii, Grecji, Węgier i Kosowa. Podczas czterodniowego szkolenia odbyły się szkolenia z pisania wniosków na projekty międzynarodowe w ramach programów Erasmus + i Creative Europe, warsztaty z rozwijania lokalnych sieci oraz wizyty studyjne. Nie zabrakło także czasu na pogłębianie umiejętności miękkich związanych z otwartością na nieznane oraz okazji do zaprezentowania swoich instytucji kultury. Drugim etapem szkolenia są wizyty studyjne u jednego z uczestników BECC. W wymianie udział wzięła Marta Bernatowicz z Dorożkarni.


2013

Cultural Centers – Culture for Children and Youth

BELGRAD, SERBIA

Międzynarodowa konferencja sieci centrów kultury.

Cultural education through art

MOSKWA, ROSJA

Konferencja odbywająca się w Moskiewskiej Międzynarodowa Szkole Filmowej. Konferencja dotyczyła metodyki edukacji artystycznej i kulturalnej w różnych krajach. Zaproszono gości ze Stanów Zjednoczonych, Japonii i Polski. Anna Michalak Pawłowska zaprezentowała metodykę realizowaną w Dorożkarnii.


2012

Culture of Place – Place of Culture

ZAGRZEB, CHORWACJA

Doroczny kongres i zgromadzenie członków sieci. Tematem tegorocznego kongresu było kultura miejsca i miejsce kultury. Obok wykładów odbywały się warsztaty i wizyty studyjne w różnych instytucjach kultury w Zagrzebiu.  W trakcie kongresu miało też miejsce spotkanie  grupy przygotowującej projekty w ramach Programu LLP Grundtvig.  

Targi projektów sieci ENCC

HELSINKI, FINLANDIA

Targi projektów, które odbywają się co roku, są okazją do poznania nowych partnerów, nowych pomysłów na projekty i wymienić się doświadczeniami. Tym razem mieliśmy też okazję do poznania Helsinek jako World Design Capital, porozmawiania z dyrektorem projektu, a także poznania konkretnych realizacji w przestrzeni miasta. Spotkanie odbyło się w Malmitalo Cultural Center.

Bridge between European Cultural Centes (BECC) –ENCC Staff Exchange Programme

ZAGRZEB, CHORWACJA

Wykłady, warsztaty i ćwiczenia realizowane w placówkach kultury na terenie Pecs. Udział w szkoleniu wziął Michał Szuszkiewicz – instruktor plastyki.

Projekt Urban Youth & Europe Day

BRUKSELA, BELGIA

Na międzynarodowym spotkaniu Dorożkarnię reprezentował Jakub Łukowski, instruktor tańca, prezentując organizacje młodzieżowe.


2011

Short Cut Europe. Kultura (nie) dla każdego?

WARSZAWA, POLSKA

Shortcut Europe to międzynarodowe spotkania animatorów kultury, twórców, edukatorów, działaczy społecznych. Są organizowane od 1996 roku. Konferencje te służą refleksji o kulturze we współczesnym świecie. Stanowią międzynarodowe forum debaty publicznej o kulturze i edukacji kulturalnej oraz platformę wymiany praktycznej wiedzy o strategiach i politykach kulturalnych.

European Network of Cultural Centres oraz polscy organizatorzy zaprosili animatorów kultury, edukatorów, artystów i działaczy społecznych do udziału w kongresie ShortCut Europe Warsaw 2011..

Konferencja warszawska przypadła na okres prezydencji Polski w Unii Europejskiej. Była edukacyjnym kongresem kultury, łączącym kraje Zachodu, Europy Środkowej i kraje Partnerstwa Wschodniego w poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań na polu działań kulturalnych. Próbą znalezienia nowej formuły debaty, pracy z dobrymi praktykami, otwarcia na publiczność, przeniesienia debaty z sali konferencyjnej do żywych miejsc. Wreszcie próbą zmierzenia się z pytaniem: czyja jest kultura, kto ma do niej dostęp? Czy kultura jest (nie) dla każdego?**

Panele kongresu:

1. Instytucje i centra kultury wobec systemu.
2. Kultura tworzy rozwój.
3. Kultura jako przestrzeń wolności i anarchii.
4. Edukacyjne „orientuj się!” — w poszukiwaniu utraconego uczestnika.
5. Polska wielokultura?
6. Kultura i sztuka sięga bruku.
7. Sieciowanie kultury.

Organizatorzy projektu: European Network of Cultural Centres, Miasto Stołeczne Warszawa, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Narodowe Centrum Kultury, Ośrodek Kultury Ochoty, Dom Kultury „Dorożkarnia”.

Wanda pozna Niemca

MÜNCHENBERG, NIEMCY

Giełda partnerów dla organizatorów wymiany młodzieży w Centrum Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz. Giełda skierowana była do organizacji, które chcą nawiązać partnerstwa w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży bądź organizują już wymiany i szukają nowych partnerów.


2010

Bridge between European Cultural Centes (BECC) –ENCC Staff Exchange Programme. Dorośnij i Uciekaj

BERLIN, NIEMCY

Szkolenie w ramach Bridge Between Cultural Centers sieci ENCC.


2009

Konferencja w ośrodku ATRIUM

BERLIN, NIEMCY


2008

ENCC Third European Project Fair of Cultural Centers

BRUKSELA, BELGIA

Prezentacja Dorożkarni na Joint Visit of the Fair (targach instytucji kultury) jako aktywnego ośrodka promującego działalność artystyczną dzieci i młodzieży, poznanie oferty przedstawicieli sieci działających w sferze kultury: Amateo Network oraz Culture Action Europe. Rozmowy na temat współpracy i wymiany artystycznej z Dubrava Cultural Centre z Zagrzebia oraz Arts Developement Service, Cultural Services Salford Museum & Art Gallery z Manchesteru.

PBA – Linking Paths of European Citizens

BIRMINGHAM, WIELKA BRYTANIA

Warsztaty i wykłady z udziałem: Dacorum Borough Council & INCA-UK (Wielka Brytania), SomaticAV (Niemcy), Clube Recreativo de Sao Joaninho (Portugalia), Taka Tuka Club (Słowenia), Agora Teatral-Teatro Scivias (Hiszpania), Canakkale 18 Mart University (Turcja).

W spotkaniu udział wzięły Maryna Czplińska – eurokoordynator oraz Anna Michalak – dyrektorka Dorożkarni.

Spotkanie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

OŚWIĘCIM, POLSKA

Doroczne spotkanie partnerów Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.

Akademia Letnia dla Animatorów

BERLIN, NIEMCY

Akademia organizowana jest przez Polsko- Niemiecką Wymianę Młodzieży Jugendwerk, zajmuje się współpracą z polską mniejszością w Berlinie poprzez spotkania, wykłady i wizyty w różnych organizacjach.  Spotkanie poświęcone zostało historii stosowanej i migracjom w Europie.


2007

Kongres Współpracy Polsko-Niemieckiej

2006

How to deal with different cultures?

BERLIN, NIEMCY

Konferencja sieci European Network of Culture Centres.

Celem konferencji była wymiana praktycznych doświadczeń w zjawiskach związanych z procesami migracyjnymi w codziennej praktyce kulturalnej oraz radzeniu sobie z różnorodnością i różnicami kulturowymi pomiędzy narodami i kulturami Europy, z uwzględnieniem treści, form i metod społeczno-kulturowych.

Debata została wywołana z jednej strony międzynarodowymi kontrowersjami wokół karykatur Mahometa, a z drugiej niezwykle szybkim i jednomyślnym głosowaniem na 33. Konferencji Generalnej UNESCO, w wyniku którego przyjęto Konwencję o ochronie i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego w dniu 20 października 2005 r. Konwencja miała na celu zabezpieczenie prawa jednostek i grup społecznych do kulturowego samostanowienia oraz swobodnego dostępu i swobodnego uczestnictwa w kulturze dla wszystkich. Aby doświadczyć różnorodności kulturowej także jako atutu, zaakceptować ją oraz rozwijać wartości i formy wspólnego współżycia, potrzebne są konkretne spotkania z „innym” w przestrzeni wolnej od lęku i niepokoju.

BALTMET EXCHANGE

HELSINKI, FINLANDIA

W dniach 8 – 25 listopada 2006 roku zastępca dyrektora Dorożkarni – Maria Niedziółka przebywała w Helsinkach, zaproszona do udziału w projekcie BaltMet Exchange. Głównym organizatorem projektu był Departament Kultury w Helsinkach, a realizowały go Departamenty Kultury pięciu nadbałtyckich miast: Helsinek, Tallina, Rygi, Wilna i Warszawy.

Podstawowym założeniem programu jest wymiana pracowników kultury w celu dzielenia się doświadczeniami i wzbogacania wiedzy o działalności kulturalnej nadbałtyckich sąsiadów. Podczas swojej trzytygodniowej wizyty studyjnej każdy uczestnik programu jest zobowiązany zarejestrować obserwacje i wrażenia na internetowym blogu,  a po powrocie do swojego kraju – w kwestionariuszu zawierającym wnioski oraz w raporcie finałowym.  Sporządzone materiały mają posłużyć jako materiał wyjściowy do dyskusji poszczególnych Departamentów Kultury na temat pojęcia „mobility” i rozwoju współpracy międzynarodowej krajów nadbałtyckich.

Największą wartością programu była możliwość porównania struktury organizacyjnej instytucji kulturalnych obu miast, różnych metod pracy w obszarze kultury oraz obserwacja odmiennych metod edukacyjno-wychowawczych stosowanych wśród dzieci i młodzieży.

Performing Arts as Catalyst to Adult Education

MALTA

21-24 września 2006 r. odbyło się Seminarium Kontaktowe Programu Sokrates-Grudtvig 2, które odbyło się na Malcie i było zorganizowane przez Maltańską Narodową Agencję Programu Sokrates-Grudtvig 2.

Spotkali się przedstawiciele 21 krajów. Eurokoordynator Dorożkarni Maryna Czaplińska była w grupie wspólnie z animatorami z Finlandii, Austrii, Niemiec, Malty, Polski i Wielkiej Brytanii pracowała nad projektem Stages of Learning. 


2004

Konferencja Majowa

KRZYŻOWA, POLSKA

Akademia Europejska w Krzyżowej organizuje corocznie Konferencję Majową – spotkania, wykłady, dyskusje na ważne aktualne tematy. Na początku spotkania te służyły przede wszystkim wzajemnemu poznawaniu się młodzieży z Polski i Niemiec. Jednakże zasadniczym celem było uczynienie z Krzyżowej miejsca spotkań i dialogu młodzieży z całej Europy.

Była to już XV Konferencja p.t. „Polska w Unii Europejskiej – nowe wyzwanie dla polsko- niemieckiej współpracy młodzieży”. Zasadniczym zagadnieniem w ramach spotkania była nowa sytuacja polityczno społeczna 15 lat po przełomie ustrojowym w Europie i w roku wejścia do Unii Europejskiej krajów środkowoeuropejskich w tym Polski.

W tym roku Międzynarodowy Dom spotkań Młodzieży obchodził dziesięciolecie i powstał pomysł, aby zaprezentować w trakcie konferencji właśnie młodzieżowy projekt. Stąd zaproszenie dla Teatru Bez Kota. Darek Sikorski, autor wielogodzinnego projektu historyczno-teatralnego, który przygotował i zaprezentował z Teatrem po balu jeszcze w czasach STAREJ DOROŻKARNI, podjął się próby wznowienia spektaklu. Było warto, ponieważ istniał cień szansy, aby spektakl zobaczyła Freya von Moltke, wdowa po zamordowanym Helmucie Jamesie. A to było naszym marzeniem, wszak była jedną z bohaterek tego przedstawienia…

Odrzucając kłamstwo

BERLIN, NIEMCY

Na zaproszenie Ministerstwa Spraw zagranicznych RFN w Berlinie 19 lipca 2004 r. zaprezentowano działalność fundacji Krzyżowa dla porozumienia europejskiego: Wystawę „Odrzucając kłamstwo” oraz spektakl teatru Bez Kota PROJEKT MOLTKE.

Gościem honorowym była Freya von Moltke. Wydarzenie odbyło się w ramach obchodów święta 20 lipca.

W Lipcu Freya von Moltke gościła w Krzyżowej w trakcie „Lata artystycznego, czyli warsztatów artystycznych dla młodzieży z kilkunastu krajów europy wschodniej, środkowej i zachodniej.

Gdy Zosia z Teatru Bez Kota zapytała ją o wrażenia ze świeżo obejrzanego  spektaklu, odpowiedziała, że to bardzo osobista historia, a gdy w więzieniu Tegel w Berlinie rozstawała się z mężem, Helmut  powiedział: Jeszcze się odezwę…

I ja to wczoraj odczułam – powiedziała Freya.

Kategorie
Projekty międzynarodowe

Festiwale i konkursy

 

Dorożkarniowe zespoły artystyczne od lat odnoszą sukcesy na międzynarodowych konkursach. Uczestnictwo w festiwalach pozwala młodym twórcom i twórczyniom zobaczyć czym zajmują się ich rówieśnicy z innych krajów, a także nawiązać nowe znajomości.


2019

Dance Fest

NOVI SAD, SERBIA

Podczas międzynarodowego festiwalu tańca Dance Fest nasi reprezentanci zdobyli dwie nagrody: Szymon Kleszcz z Teatru Tańca Test wraz z Aleksandrą Bechcicką z Teatru Tańca Slyde z Domu Kultury Śródmieście, zajęli 3. miejsce w kategorii Open Senior Duo. Agnieszka Wereszczyńska z Teatru Tańca Test wraz z Zuzanną Bernat i Mileną Maciejewską z Teatru Tańca Flesz z Domu Kultury Śródmieście, zajęły 1. miejsce w kategorii Jazz Senior Trio.

New Prague Dance Festival

PRAGA, CZECHY

New Prague Dance Festival adresowany jest do zespołów amatorskich, tancerze startują w kategoriach: taniec klasyczny, jazz & hip-hop, modern & contemporary dance, taniec etniczny. Obok konkursu młodzież uczestniczy w warsztatach prowadzonych przez znakomitych czeskich choreografów (taniec klasyczny, hip-hop, jazz, modern).

Podczas festiwalu reprezentanci Dorożkarni zdobyli dwa wyróżnienia: Teatr Tańca Test zdobył Nagrodę Specjalną DANCING HAND NPDF 2019 oraz 3. miejsce w kategorii Modern/Contemporary.


2018

New Prague Dance Festival

PRAGA, CZECHY

Podczas festiwalu reprezentanci Dorożkarni zdobyli dwa wyróżnienia: Teatr Tańca Jazz zdobył  DANCING HAND NPDF PRIX oraz nagroda specjalna Dyrektora Festiwalu dla Izabelli Borkowskiej SPECIAL PERSONAL AWARD OF THE DIRECTOR NPDF.


2016

Holland Dance Festival

HAGA, HOLANDIA

W warsztatach i spektaklach festiwalowych udział wzięli Izabella Borkowska i Darek Sikorski.

New Prague Dance Festival

PRAGA, CZECHY

Podczas festiwalu reprezentanci Dorożkarni zdobyli dwa wyróżnienia: Teatr Tańca Test zajął 3. miejsce w kategorii Choreography Modern/Contemporary oraz Teatr Tańca Test z grupą taneczną FLESZ z Domu Kultury Śródmieście zajęły wspólnie 2. miejsce w kategorii Contemporary.


2014

Holland Dance Festival

HAGA, HOLANDIA

W warsztatach i spektaklach festiwalowych udział wzięli Izabella Borkowska i Darek Sikorski.

Dance World Cup

KRAKÓW-PORTUGALIA

Do konkursu zakwalifikowali się członkowie Teatru Tańca Test: Aleksandra Hofman, Debora Łojko, Roch Alończyk.


2013 i 2010

Global Education Festival

SAN REMO, WŁOCHY

W 2010 r. sukces na Festiwalu odniosła Grupa Taneczna STEP, a trzy lata później Teatr Tańca Takt podbił włoską scenę festiwalową.

International Festival Dance for School organizowany jest w ramach GEF, czyli Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Szkół. W kwietniu 2010 r. Grupa STEP zdobyła I miejsce – Różowego Delfina za układ „You may run on” oraz GRAND PRIX festiwalu tanecznego – Srebrnego Delfina. W 2013 r. Grupa Taneczna TAKT zajęła 1. miejsce w sekcji F i otrzymała Różowego Delfina.

GEF to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań dla dyrektorów szkół dla nauczycieli w celu wymiany różnych punktów widzenia z innymi szkołami i nawiązania przyjaźni z nowymi ludźmi. Jest to również jedyne wydarzenie obejmujące ponad 30 różnych inicjatyw, w tym samym czasie podczas finałów w San Remo.

Festival Dance Proms

LONDYN, WIELKA BRYTANIA

Festiwal odbył się w The Royal Academy of Dance w Londynie.

Milano International Dance Competition

MEDIOLAN, WŁOCHY

Grupa taneczna STEP reprezentowana przez Maję Lipiec i Zofię Rychłowską zajęła 2. miejsce.


2012

Dance World Cup

VILLACH, AUSTRIA

Grupa Teatru Tańca FLEX dostała kolejną szansę, aby zaprezentować się na Dance World Cup 2012. Finały odbyły się w Villach – uroczym miasteczku nieopodal gór, gdzie można było odpocząć, naładować się pozytywną energią i pokazać na co stać młodych tancerzy. Na konkursie pokazane zostały po dwie choreografie w dwóch kategoriach: Open Quartet Modern oraz Open Group Modern, Contemporary Dance. Poziom był bardzo wysoki, a mimo to udało na się zdobyć 3. i 4. miejsce w kategorii kwartetów. Dodatkowo uplasowaliśmy się na 9. i 14. pozycji w prezentacjach grupowych.


2011

Holland Dance Festival

HAGA, HOLANDIA

W warsztatach i spektaklach festiwalowych udział wzięli Izabella Borkowska i Darek Sikorski.

New Prague Dance Festival

PRAGA, CZECHY

Podczas festiwalu reprezentanci Dorożkarni zdobyli dwa wyróżnienia:  Teatr Tańca Test zajął 1. miejsce w kategorii modern/contemporary oraz 2. miejsce w kategorii jazz/hip-hop.

Dance World Cup

PARYŻ, FRANCJA

Teatr Tańca Flex wziął udział międzynarodowym festiwalu tanecznym Dance World Cup w Paryżu.


2010

XII Veszprem Games

VESZPREM, WĘGRY

Veszprem Games to czterodniowe przedsięwzięcie artystyczne realizowane w mieście wojewódzkim Veszprem położonym ok. 110 km od Budapesztu. Ponad 850 uczestników z 28 miast z Węgier, Rosji, Ukrainy, Mołdawii, Słowacji i z Polski stanęło do konkursów w kategoriach: teatr, taniec, piosenka, plastyka, gra na instrumentach. Reprezentanci Dorożkarni byli jedyni z Polski – pięć osób ze Studia Piosenki TŁOCZNIA DŹWIĘKÓW – startowali w konkursie wokalnym, w kategorii piosenka estradowa (konkurs przebiegał w kategoriach: musical, operetka, jazz, piosenka estradowa, folklor, piosenka klasyczna). Wszyscy zdobyli nagrody: Maria Steciuk – brąz w kat. 10-12 lat, Adrianna Piotrowska – złoto w kat. 13-16 lat, Sylwia Drabik – złoto w kat. 17-22 lata, Karolina Kocberska – srebro w kat. 17-22 lata, Mariusz Oborski – srebro w kat. 17-22 lata.

Obok zmagań konkursowych chętni mogli korzystać z innych atrakcji proponowanych przez organizatorów: dyskoteka, piknik Haribo, wycieczka do ZOO, nad Balaton, wyjście do opery, zwiedzanie Budapesztu. Festiwal w Veszprem kończył się uroczystą galą w Teatrze im. Petofiego, zaś dzień później najlepsi (ze wszystkich kategorii artystycznych) zaprezentowali się na gali w Pałacu Stefania w Budapeszcie, na której obecni byli przedstawiciele konsulatów krajów uczestniczących w festiwalu.

New Prague Dance Festival

PRAGA, CZECHY

Konkurs jest  jednym z najlepszych festiwali tańca w Europie, w tym roku zaprezentowano ponad 70 choreografii z Europy oraz USA, Indii, Izraela.

Teatr Tańca TEST zdobył III nagrodę w kategorii modern & contemporary dance. To ogromne wyróżnienie i zaszczyt – festiwal stoi na bardzo wysokim poziomie – Grand Prix i I miejsce zdobył znakomity zespół z USA, II miejsce grupa z Belgii.

Dance Grand Prix Italia

RIMINI, WŁOCHY

Dance Grand Prix Italia to festiwal organizowany dla tancerzy amatorów w kategoriach: taniec klasyczny, nowoczesny/współczesny, teatr tańca. W konkursie nagradzane są zespoły, choreografowie i nauczyciele. W tym roku międzynarodowe jury oceniało a publiczność zobaczyła w ciągu w 3 konkursowych wieczorów: 12 godzin tańca, 120 choreografii, 25 uczestników z 15 krajów, w sumie 800 tancerzy.

FLEX wystąpił z 4 układami: Steam Heat (cały zespół), Wychodząc z szarości (cały zespół), So In love (duet), Emotions (solo) i zdobył 1 nagrodę za choreografię oraz nagrodę specjalną jury.

IX International Festival of Dance for Schools

SAN REMO, WŁOCHY

Konkurs organizowany jest w ramach Global Education Festival – The World Festival of Creativity in School. W tym roku przed jury i publicznością zaprezentowało się 18 szkół tańca w 27 prezentacjach.

STEP zdobył I miejsce za układ Sou may run on oraz GRAND ONE LOVE CONTEST.

ONE LOVE CONTEST to element szerszej akcji – projektu HIPHOP-ONE LOVE. To projekt służący integracji kulturowej i społecznej młodzieży z różnych krajów i środowisk. Jego celem jest kreowanie postaw solidarności, wzajemnego szacunku i samorozwoju poprzez kulturę HipHop. Udział wzięli bboys & girls z Francji, Hiszpanii, Włoch, Polski, dzieciaki z praskich podwórek oraz hiphopowi twórcy. W programie znalazły się: walki taneczne, graffiti jam, beatbox, freestyle cypher.

ONE LOVE CONTEST został uznany za jeden z najlepszych projektów Programu Młodzież w Działaniu i w listopadzie 2010r. został zaprezentowany podczas wydarzenia Urban Youth & Europe Day, które odbyło się w Brukseli.

Life on the Floor 5

ŽILINA, SŁOWACJA

Grupa tańca ulicznego KINGZ OF WARSAW wzięła udział w zawodach w ekipie POLSKIE ORŁY. Były to eliminacje do światowej imprezy EUROBATTLE w portugalskim Porto. Ekipa POLSKIE ORŁY zajęła 1 miejsce.

Show Your Skillz 5: Street Dance Festival

WARSZAWA

W wielu warszawskich klubach oraz w Dorożkarni zrealizowano liczne pokazy tańca ulicznego w wykonaniu międzynarodowej grupy młodzieży. Prezentacje miały charakter konkursowy. W Dorożkarni uczestnicy projektu korzystali z proponowanych treningów i warsztatów.


2009

United Style 5VS 5, Boston i Hollywood free stylesession 12

LOS ANGELES – NOWY JORK, USA

Start w zawodach w dwóch konkurencjach – w obu konkurencjach ekipa z Polski dotarła do ćwierćfinału. Spoty treningowe, miejsca kultowe związane z kulturą hip hopu, warsztaty z choreografami i bboyami tworzącymi ten taniec w USA.

Zawody w Londynie

LONDYN, WIELKA BRYTANIA

IBE NOTORIOUS oraz BBOY CHAMPIONS wzięli udział w zawodach w Londynie.

Kallava Teatterifestivaali

KUOPIO, FINLANDIA

Kallava Teatterifestivaali to festiwal teatralny organizowany w Kuopio w Finlandii, stanowi część ogromnego przedsięwzięcia – Festiwalu Sztuk, podczas którego odbywają się pokazy teatralne, muzyczne, filmowe, wystawy, spotkania z artystami. Imprezy odbywają się w różnych miejscach: klubach, pubach, szkołach a także w przestrzeni miejskiej.

Teatr Tańca FLEX dwukrotnie zagrał spektakl Królowa Śniegu. FLEX był jedyną grupą zagraniczną prezentującą się na festiwalu. Spektakl przyjęty został bardzo dobrze – w prasie ukazały się w 2 artykuły.

Barcelona Dance Award

GIRONA, HISZPANIA

Barcelona Dance Award 2009 to konkurs postrzegany jako największe i najważniejsze wydarzenie amatorskiego ruchu tanecznego w Europie.

Projekt realizowany jest przez ALL-OF-US DANCE GRAND PRIX, korporację non-profit, której misją jest propagowanie równych szans bez względu na wiek, kolor skóry, wyznanie, niepełnosprawność, rasę, religię, płeć. W konkursie udział wzięło 66 grup tanecznych z 19 różnych krajów, zaprezentowano 220 choreografii, które dały 18 godzin tańca. W konkursie spotkało się 1200 tancerzy i miłośników tańca. Konkurs odbył się w kategoriach tanecznych: balet, ethno/folklor, hip hop/funk, jazz, lyrical, modern, musical, open, pointe, tap dance, piosenka & taniec.

Teatr Tańca TEST zaprezentował trzy choreografie: 1. DELICIOUS SOLITIUDE (kat. lyrical jazz) 2. LULI LALI (kat. open) 3. KOOZA DANCE (kat. musical). TEST zajął 1 miejsce w kategorii Fusion Dance za układ Luli Lali, zaś Iza Borkowska otrzymała 1 nagrodę dla najlepszego choreografa. TEST był pierwszym zespołem z Polski prezentującym się na BARCELONA DANCE AWARD.


2008

Friendship Fair Hi Seoul 2008 Festival

SEUL, KOREA POŁUDNIOWA

Niezwykłym wyzwaniem była podróż na HI SEOUL 2008 FESTIVAL. Po pierwsze dlatego, że dorożkarniowe grupy Teatru ZAMIAST oraz Studio Piosenki TŁOCZNIA DŹWIĘKÓW były oficjalną reprezentacją Miasta Stołecznego Warszawy, ale również dlatego że był to Festiwal zespołów zawodowych. „Mieliśmy świadomość, że Warszawa po raz pierwszy postawiła na zespoły amatorskie, uważając że musical A Little Beatle Bit Of Love na kanwie Romea i Juli z piosenkami zespołu The Beatles jest wart prezentacji. W Seulu byliśmy pierwszą taką grupą i uzyskaliśmy zaproszenie na rok następny.” – wspominają uczestnicy

Podróż do Korei okazała się niezwykła z kilku powodów. Po pierwsze, dorożkarniowe grupy Teatru ZAMIAST oraz Studio Piosenki TŁOCZNIA DŹWIĘKÓW oficjalnie reprezentowały Warszawę, a po drugie był to festiwal zespołów zawodowych.

Mieliśmy świadomość, że Warszawa po raz pierwszy postawiła na zespół amatorski, uważając, że musical A Little Beatle Bit Of Love, oparty na kanwie Romea i Julii, z piosenkami zespołu The Beatles, jest wart prezentacji. W Seulu byliśmy pierwszą taką grupą” – wspominają uczestnicy.

FRIENDSHIP FAIR HI SEOUL to kilkudniowe spotkanie artystów z miast partnerskich Seulu. Obok reprezentacji Warszawy znaleźli się goście z Ankary, Bangkoku, Budapesztu, Kairu, Cuernavaca, Hanoi, Istambułu, Moskwy Szanghaju i Taipei.

Warto dodać, że festiwal jest jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń kulturalnych Seulu. Organizowany przez władze miasta pod patronatem burmistrza, wspierany finansowo przez najważniejsze firmy i instytucje Korei Południowej, cieszy się olbrzymim zainteresowaniem mediów, mieszkańców miasta i turystów.

ZAMIAST i TŁOCZNIA DŹWIĘKÓW zagrali kilka razy na scenach dużych i małych, ulokowanych w różnych częściach miasta, lecz najważniejszy występ odbył się przed kilkutysięczną widownią, władzami Seulu i dyplomatami z krajów, których zespoły zostały zaproszone na festiwal. Koncert transmitowała telewizja. Występom scenicznym towarzyszyły wystawy grafiki, malarstwa i rękodzieła oraz wielki kiermasz ze stoiskami promującymi kulturę ponad 30 krajów z całego świata.

To, co młodzież szczególnie urzekło, to niezwykle ciepłe przyjęcie przez organizatorów, profesjonalna współpraca, a nawet polskojęzyczny tłumacz! Dla wszystkich będzie to podróż życia i niezwykła przygoda, bowiem dzięki udziałowi w festiwalu mogli poznać Seul – miasto na „drugim końcu świata”.

Il Coreografo Elettronico

NEAPOL, WŁOCHY

IL COREOGRAFO ELETTRONICO to organizowany co 2 lata festiwal filmów o tańcu. W 2008 r. odbył się po raz piętnasty. Do prezentacji festiwalowej w kategorii „dokument” zakwalifikowany został powstały rok wcześniej film Marka Sobolewskiego TeTaTe z Delfinem w tle. Film dokumentuje start Teatru Tańca TEST na Global Education Festival w Sanremo we Włoszech, gdzie zespół zdobył I miejsce i Grand Prix.

Street Star Break Dance Festival

SZTOKHOLM, SZWECJA

Grupa tańca ulicznego KINGZ OF WARSAW pod opieką artystyczną Łukasza Depa wzięła udział w eliminacjach do światowego finału tańca Break Dance, udział w warsztatach  prowadzonych przez legendarnego bboya POE ONE z grupy ZULU KINGZ.

International breakdance event

HEERLEN, HOLANDIA

Grupa tańca ulicznego KINGZ OF WARSAW pod opieką artystyczną Łukasza Depa wzięła udział w zawodach międzynarodowych.

Flow on three

AMSTERDAM, HOLANDIA

Grupa tańca ulicznego KINGZ OF WARSAW pod opieką artystyczną Łukasza Depastart w zawodach.

Street Star Break Dance Festival

LOZANNA, SZWAJCARIA

Grupa tańca ulicznego KINGZ OF WARSAW pod opieką artystyczną Łukasza Depa wzięła udział w zawodach tanecznych. W imprezie udział wzięło 40 ekip z całego świata, KINGZ OF WARSAW zakwalifikowali się do pierwszej szesnastki.

Show Your Skillz 4: Street Dance Festival

WARSZAWA

W wielu warszawskich klubach oraz w Dorożkarni zrealizowano liczne pokazy tańca ulicznego w wykonaniu międzynarodowej grupy młodzieży. Prezentacje miały charakter konkursowy. W Dorożkarni uczestnicy projektu korzystali z proponowanych treningów i warsztatów. Przeprowadzono konkursy festiwalowe w poszczególnych krajach. W naszym festiwalu uczestniczyli ich finaliści. Dlatego też impreza jest jedną z najbardziej spektakularnych w kraju.

Festiwal filmów studyjnych

BERGEN, Norwegia

Międzynarodowy Festiwal Filmowy BIFF (Bergen International Film Festiwal) to jeden z ważniejszych konkursów w Norwegii. Podczas festiwalu odbyło się spotkanie z Henriette Sæther, koordynator projektu filmów szkolnych festiwalu oraz Frankiem Priebizem koordynującym i prowadzącym warsztaty filmowe w Mediaverkstedet Bergen (MB – niekomercyjna organizacja współpracująca z niezależnymi mediami i eksperymentalnymi produkcjami, prowadząca projekty filmowe i video dla dzieci i młodzieży, organizująca festiwale kultury dla lokalnej społeczności).

London’s International Festival of Contemporary Dance

LONDYN, WIELKA BRYTANIA

DANCE UMBRELLA jest organizowanym od 1978 r. międzynarodowym festiwalem tańca. Jest najważniejszym w Europie wydarzeniem promującym taniec współczesny. Na festiwalu prezentują swoją pracę mistrzowie tańca, choreografowie i tancerze.

FLEX miał okazję poznać trendy tańca współczesnego i ich wykorzystanie w choreografiach autorstwa światowej sławy twórców, wziąć udział w warsztatach, obejrzeć spektakle, filmy i otwartą próbę: Merce Cunningham Dance Company, Richard Alston Dance Company, Cunningham on film & Open rechersal, A Brie Encounter with Two’s Company, Scottish Balet, Stephen Petronio Company.

Euro Locking Summit i Funkin Stylez

EISENBERG – DÜSSELDORF, NIEMCY

EURO LOCKING SUMMIT – warsztaty prowadzone przez legendy lockingu, tancerzy z grupy The Lockers: Sugar Pop, Tony Go Go, Greg Campbellock. W warsztatach uczestniczyli tancerze z Europy, Azji i Ameryki, trenując house, hip-hop i popping. Z Dorożkarni pojechała grupa tańca nowoczesnego Exceed.


2007

Nö World Dance Cup

ST. PÖLTEN, AUSTRIA

Konkurs przeznaczony dla amatorów i profesjonalistów zajmujących się różnymi technikami tańca, od klasyki, poprzez modern, taniec ludowy aż po hip-hop, taniec musicalowy i jazzowy. TEST zaprezentował w konkursie dwie choreografie: I GOT RHYTHM oraz TOO BAD i zdobył złoto w kategorii open/junior.

Global Education Festival

SAN REMO, WŁOCHY

Festiwal odbywa się od kilku lat pod patronatem UNESCO oraz Parlamentu Europejskiego, jego celem jest prezentacja najbardziej twórczych i inspirujących dokonań uczniów szkół włoskich i europejskich. To także okazja do konfrontacji dorobku artystycznego i wzajemnego zrozumienia niezależnie od miejsca urodzenia czy statusu społecznego. Teatr Tańca TEST zaprezentował w konkursie dwie choreografie:ALEGRIA TOWN i THE PUPPETS i zdobył I miejsce w kategorii inne style tańca i GRAND PRIX za najlepszą prezentację taneczną festiwalu.

Holland Dance Festival

HAGA, HOLANDIA

Festiwal jest największym międzynarodowym wydarzeniem tanecznym organizowanym w Holandii co 2 lata od 1987 roku, trwającym zwykle około trzech tygodni. W programie znajdują się prezentacje spektakli (w 2007 r. siedemdziesiąt prezentacji), warsztaty dla amatorów i profesjonalistów oraz Dance Parade (z ponad tysiącem uczestników). Przedstawiciele Dorożkarni wzięli udział w warsztatach (Oriental Dance/Classical Egyptian film dance – Instructor: Mariska Assink; Musical dance – Instructor: Francesca Harper; Musical dance – Instructor: Francesca Harper – Modern Techniques) i spektaklach (DeDe Dance Company & Wee Dance Company, Berlin-Jaffa Shortcut; Five dancers & ‘Nieuw Amsterdams Peil’ A Year from Monday; Beijing Modern Dance Company/anoukvandijk dc, Women of the World; Les Ballets de Monte-Carlo, Opus 40,In Memoriam) prowadzonych przez światowej sławy choreografów i tancerzy. Wzięli udział w spotkaniach z przedstawicielami kampanii tanecznych i organizatorami w celu poznania specyfiki przygotowania i realizacji festiwalu tanecznego.

Dancing on the Edge Festival

AMSTERDAM, HOLANDIA

DANCING ON THE EDGE FESTIVAL to pokaz młodych choreografów z Bliskiego Wschodu, którzy prezentowali swoje prace po raz pierwszy w Holandii. Dziewięciu indywidualnych artystów oraz grupy taneczne z sześciu krajów (Syria, Liban, Egipt, Palestyna, Iran i Izrael) pokazało inne spojrzenie na świat i kulturę Wschodu i Zachodu. Oprócz przedstawień młodzież wzięła udział w debatach i dyskusjach z artystami, warsztatach tanecznych i specjalnej edycji CINEDANS FESTIVAL – festiwalu filmowego poświęconego tańcu.

Wydarzeniem było obejrzenie spektaklu VAREKAI – Cirque du Soleil, łączącego język rumuński z cygańskimi tradycjami i duchem nomadów, produkcji będącej mixem spektaklu teatralnego, cyrkowej tradycji oraz pasji ludzi poszukujących nowej formy wyrazu.

Funkin Stylez

DÜSSELDORF, NIEMCY

Zawody będące jedną z dwóch największych imprez tego typu w Europie, warsztaty prowadzone przez JUNIORa oraz spotkania z największymi tancerzami w Europie, m. in.: SALAH, P.LOCK, YOSI, YUGSON, BRUCE.

Life on the Floor Total Session

GRENOBLE – LYON, FRANCJA

Grupa tańca ulicznego KINGZ OF WARSAW wzięła udział w konkursie i warsztatach.

Circle Kingz

LOZANNA, SZWAJCARIA

Grupa tańca ulicznego KINGZ OF WARSAW wzięła udział w zawodach.

Beattle Opsession 2006 i 2007

NANTES, FRANCJA

Grupa tańca ulicznego KINGZ OF WARSAW wzięła udział w zawodach.

Off Deutschland

WARSZAWA, SZCZECIN, POZNAŃ, WROCŁAW, ŁÓDŹ, POŁCZYN ZDRÓJ, POLSKA

Prezentacja Niezależnego Kina Niemieckiego w Polsce. Filmy offowe zrealizowane przez młodzież z Meklemburgii – Pomorza Przedniego. Publiczność w Warszawie, Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi i Połczynie Zdroju miała okazję poznać najlepsze filmy zrealizowane w nurcie niezależnym przez młodzież z Meklemburgii. Prezentowane filmy zostały wyróżnione na festiwalu FISH w Rostoku, który należy do najbardziej znanych i cenionych wydarzeń w świecie młodego kina niemieckiego. Program OFF DEUTSCHLAND obejmował pokaz 10 filmów oraz spotkania publiczności z ich autorami i opiekunami projektu. Projekt realizowany we współpracy z Instytut für Neue Median w Rostoku.


2006

PLAY OFF 06

GELSENKIRCHEN, NIEMCY

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Młodzieżowych przy Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej. W projekcie spotkało się kilkanaście grup teatralnych z całego świata: Niemcy, Polska, Togo, Argentyna, Brazylia, Meksyk, USA, Korea Południowa, Chiny, Trynidad-Tobago, Ekwador, Holandia i Serbia. Eliminacje do udziału w projekcie prowadzone przez blisko rok. Jako jedyny zespół z Polski zakwalifikował się Teatr Bez Kota.

Grupy teatralne przez dwa tygodnie prezentowały się na scenach w Gelsenkirchen i Essen, wszyscy wzięli udział we wspólnie stworzonym wielkim widowisku i święcie footballu. Teatr Bez Kota zaprezentował spektakl Maanam być lepiej w reżyserii Darka Sikorskiego na podstawie tekstów Kory Jackowskiej, autorką choreografii do muzyki zespołu Maanam była Iza Borkowska. Spektakl opowiada historię snu małej dziewczynki, która śni swoje wcześniejsze, teraźniejsze i przyszłe życie. W snach pojawiają się straszne i śmieszne, realne i wyimaginowane postaci z jej życia. Smutek miesza się tu z radością, a miłość z nienawiścią.

Global Education Festival

SAN REMO, WŁOCHY

Festiwal odbywa się od kilku lat pod patronatem UNESCO oraz Parlamentu Europejskiego, jego celem jest prezentacja najbardziej twórczych i inspirujących dokonań uczniów szkół włoskich i europejskich. To także okazja do konfrontacji dorobku artystycznego i wzajemnego zrozumienia niezależnie od miejsca urodzenia czy statusu społecznego. Teatr Tańca TEST zaprezentował w konkursie dwie choreografie: ALEGRIA TOWN i THE PUPPETS.

Teatr Tańca Test zajął 1. miejsce zdobywając Różowego Delfina oraz  GRAND PRIX – Srebrnego Delfina.

Events workshop project

KOLONIA, NIEMCY

Warsztaty tańca jazzowego organizowane przez Cologne Dance Center. Warsztaty prowadził absolwent The Ailey School – Paul Haze, charyzmatyczny tancerz i choreograf.

Battle Zone Hartford

HARTFORD, CONNECTICUT, USA

Festiwal zorganizowany przez organizację hip-hop’ową UNIVERSAL ZULU NATION. I miejsce dla Miłosza Hunzli z Grupy Tańca Ulicznego KINGZ OF WARSAW.


2003

Dozwolone do lat 21

WARSZAWA

Dorozkarnia była współorganizatorem XXI Międzynarodowego Festiwalu Dozwolone do lat 21. Pozostali organizatorzy to: Federacja Twórców Filmów Niezależnych, Stołeczny Klub Garnizonowy Kino GRUNWALD.

Dozwolone do lat 21. to festiwal prezentujący filmy twórców, którzy nie przekroczyli 21 roku życia, jest jedynym tego rodzaju wydarzeniem na świecie. Każdego roku bierze w nim udział ok. 120 młodych filmowców z Polski i kilku krajów europejskich. Filmy są oceniane przez Jury, w skład którego wchodzą m.in. najlepsi polscy twórcy filmowi. W roku 2003 był to m.in. absolwent Dorożkarnii, reżyser filmów animowanych – Tomek Bagiński.

Festiwal odbywał się pod patronatem Światowej Unii Filmu Nieprofesjonalnego UNICA.

Kategorie
Projekty międzynarodowe

Warsztaty

 

Międzynarodowe warsztaty artystyczne wzbogacają młodych uczestników nie tylko w nowe umiejętności, ale przede wszystkim w nowe spojrzenie na otaczający ich świat, kulturę, sztukę, zwyczaje czy tradycje.


2021

Warsztaty artystyczne dla dzieci z Irlandii Północnej

ONLINE

Jednodniowe warsztaty dla przedszkolaków oraz uczniów klas 1-5 z sobotniej szkoły – Polish Saturday School Ballymena z Irlandii Północnej. Warsztaty poprowadzili animatorzy i animatorki z Dorożkarni: Kamil Niedziałek – sztuki plastyczne, Paulina Jóźwicka – warsztaty hop-hop, Marta Bernatowicz i Julia Bednarek – warsztaty ekologiczne, Natalia Michalak – warsztaty muzyczne.

W zajęciach udział wzięło w sumie 30 dzieci, a w grupie przedszkolnej do maluchów dołączyli także rodzice. Wszystkie warsztaty odbyły się na platformie ZOOM.


2020

Korowód Różnorodności na 20-lecie Dorożkarni

WARSZAWA, POLSKA

Podczas Korowodu Różnorodności odbyły się warsztaty pantomimy i teatru ruchu dla teatru Fiakier oraz warsztaty cyrkowe dla grup Break Dance, zrealizowane przez Sabinę Drąg, artystkę i performerkę z Berlina związaną Związana z Fundacją Manowce Kultury i magazynem PROwincja, berlińskim organizacjami w tym Zirkus Zack, Vuesch e.V, stowarzyszeniami ZuKunst e.V i Mikub e.V oraz poczdamskim Hoch Drei e.V.

Warsztaty pantomimy i teatru ruchu obejmowały klasyczne formy i eksperymenty, czyli ruchowe poszukiwania i podróże po różnych stylach teatru niewerbalnego. Młodzież pracowała z codziennymi gestami jak i abstrakcyjnym ruchem, a także poznała trochę historii o Marcelu Marceau, Etienne Decroux i Wsiewołodzie Meyerholdzie.

Warsztaty cyrkowe to latające w powietrzu obiekty i ciała powyginane w przeróżne formy. Na warsztatach dzieci podrzucały, żonglowały i kręciły różnymi rekwizytami. Do tego pojawiły się też solo akrobacje na podłodze i na skakance. Cyrkowe choreografie pełne wyzwań i niespodzianek!


2017-2018

Taniec ponad granicami

WARSZAWA, POLSKA

Polsko-białoruskie warsztaty. Prowadzącymi byli Oleg Saprończyk, Alesjia Vasenceva i Izabella Borkowska, a uczestnicy przyjechali do Dorożkarni z Białorusi (z Mariną Repkiną), aby wspólnie z grupami Teatru Tańca Test i Teatru Tańca Jazz rozwijać swoje umiejętności taneczne.

W 2017 roku warsztaty prowadzili Izabella Borkowska, Jakub Łukowski, Oleg Saprończyk i Liudzmila Samsonova.


2013

Nowe Światy

WARSZAWA-BERLIN

Międzynarodowe warsztaty filmowo-teatralne pod hasłem „Między Przeszłością a Przyszłością”.


2012

Wurzeln/Korzenie

WARSZAWA-BERLIN

Warsztaty teatralne z Jugendkunstschule Atrium mają już wieloletnią tradycję. W 2012 r. uczestnicy zajęli się tematem, który w Dorożkarni przewija się od kilku lat – korzenie.

Korzenie to część drzewa, dzięki której czerpie ono z ziemi życiodajne soki. Człowiek żeby funkcjonować, zarówno jako jednostka i jako społeczność, również potrzebuje korzeni. Są one czasem tak głęboko ukryte, że zapomina o ich istnieniu. Ale bez nich nie mógłby istnieć.  Te ludzkie „korzenie” – nasza przeszłość, bez której nie byłoby naszej teraźniejszości, są często utrwalone na starych fotografiach, we fragmentach zapisków i gazet, w opowieściach naszych rodziców i dziadków. Ale są też głęboko zapisane w nas samych – w naszym sposobie poruszania się, mówienia, w naszym widzeniu świata.

Podczas warsztatów, wykorzystując techniki teatralne i taneczne, uczestnicy poszukiwali źródeł i korzeni, ukrytych lub nie do końca świadomie wyrażanych w języku mówionym i języku ciała i próbować wszystkie te zapisy odczytać,  żeby lepiej zrozumieć siebie i innych.

Warsztaty prowadził Karol Urbański – tancerz i choreograf.

Druga część warsztatów odbyła się w Berlinie, gdzie młodzież pracowała pod okiem berlińskich instruktorów Kornelia Quade und Berit Schulz.


2010

Warsztaty tańca współczesnego

WARSZAWA, POLSKA

Uczestnicy warsztatów poznali m. in. styl jednego z najciekawszych choreografów na świecie Wayne’a Mac Gregora. Zajęcia prowadziła Anna Nowak, wybitna polska tancerka, pracująca w Random Dance Company, jednym z najlepszych zespołów tańca na świecie.

Wayne McGregor jest jednym z najbardziej rozchwytywanych choreografów obecnych lat, pierwszym mianowanym od 17 lat choreografem rezydentem w Royal Opera House, stworzył balety m.in. dla Opery Paryskiej, New York City Balllet, Stutgart Ballet, San Francisco Ballet, Australian Ballet i innych wiodących zespołów


2009

Dubrava Cultural Centre

DUBRAVA, CHORWACJA

Dom Kultury Dorożkarnia we współpracy z Centrum Kultury z Dubravy zrealizował wymianę młodych artystów. W maju 2009 r. w Warszawie zorganizowane zostały warsztaty z zagranicznymi gośćmi, a we wrześniu dorożkarniowa młodzież wyjechała do Chorwacji. Tam wzięli udział w warsztatach teatralnych i tanecznych, uczyli się technik oddechowych i głosowych z Mariną Petkovic-Liker (aktorką, pedagożką i dramaturżką). Zaprezentowali także na scenie swój program artystyczny, a wspólnie z grupą teatralną z Drama Studio przygotowali przedstawienie.


2007-2008

Polsko-niemieckie warsztaty teatralne

WARSZAWA, POLSKA – BERLIN, NIEMCY

Warsztaty realizowane były we współpracy dorożkarniowego Teatru FIAKIER z berlińskim Ośrodkiem Kultury ATRIUM. Warsztaty w Polsce prowadzili: aktor Rafał Kołecki, aktorka i reżyserka Ziuta Zającówna, a w Niemczech instruktor teatralny Karl Meyer. Odbyły się cztery spotkania i każdemu z nich towarzyszyło inne hasło przewodnie: Połączenia (Berlin 2007), Maski (Warszawa 2007), Kontrasty (Berlin 2008), Metamorfozy (Warszawa 2008.)

Międzynarodowe Warsztaty Filmowe 2001-2008

WARSZAWA – POŁCZYN ZDRÓJ – JADWISIN – KRZYŻOWA, POLSKA

Projekt prowadzony przez instruktorów pracowni FILMOWA DOROŻKA, w którym uczestniczy młodzież w wieku 16-25 lat z różnych stron Europy m. in. z Polski, Białorusi, Ukrainy, Niemiec, Szwecji, Grecji i Słowacji. Pierwszy etap projektu to samodzielne przygotowanie scenariuszy. Drugi odbywa się na początku warsztatów kiedy młodzież z poszczególnych krajów prezentuje swoje materiały, a cała grupa wybiera w konkursie te, które chce zrealizować. Trzeci etap to stworzenie grup międzynarodowych, tak aby każdy zespół składał się z uczestników różnych narodowości.  Każdego roku projekt przebiega pod innym tytułem, który jest jednocześnie tematem przewodnim warsztatów:

2001 –KONTAKT
2002 – PUNKT WIDZENIA
2003 – NIEOCZEKIWANA ZMIANA MIEJSC
2004 – MIĘDZY JAWĄ A SNEM
2005 – NIEPOROZUMIENIE
2006 – EXPRESSION NON VERBIS
2007 – GRANICE
2008 – PIEKŁO-NIEBO

 


2007

Warsztaty taneczne

WARSZAWA, POLSKA

Polsko-białoruskie warsztaty taneczne. Zajęcia prowadzili: Oleg Saprończyk, absolwent Witebskiej Szkoły Artystycznej, dyplomowany instruktor taneczny – warsztaty tańców białoruskich, oraz Veranika Kuzauleva, specjalistka od białoruskich pieśni narodowych – warsztaty wokalne.

Młodzież wszystkich dorożkarniowych grup tanecznych oraz chętni spoza placówki wzięli udział w warsztatach taneczno-wokalnych, których celem było poznanie kultury białoruskiej.


2005

Improwizacje kontaktu

SZCZAWNICA, POLSKA

Warsztaty teatralne zrealizowane wspólnie z  Małgorzatą Jensen z Domu Kultury TITANIC w Berlinie. Jako formę pracy  wybrano technikę zwaną „Improwizacje kontaktu” służącą pracy aktora i tancerza nad budową postaci scenicznej. Realizacja ta polega głównie na ćwiczeniach fizyczno – emocjonalnych. Zajęcia były prowadzone przez Iwonę Olszowską, wykładowczynię PWST w Krakowie. W warsztatach wzięła udział młodzież z Domu Kultury TITANIC z Berlina oraz Grupa Tańca Nowoczesnego FLEX i Teatr FIAKIER z Dorożkarni.

Międzynarodowe warsztaty taneczne 2005-2007

JADWISIN, POLSKA

Młodzież z Liceum Tanecznego w Witebsku (Białoruś), Ośrodka Villa Pelikan (Niemcy) i Domu Kultury Dorożkarnia oraz Domu Kultury Śródmieście spotykała się nad Zalewem Zegrzyńskim. Pod okiem instruktorów tańca, młodzi ludzie pracowali nad poprawą swojego warsztatu tanecznego oraz nauką krótkich, efektownych choreografii, zachowania scenicznego i gry aktorskiej. Celem warsztatów było pokazanie, że taniec ma charakter uniwersalny i pozwala (bez względu na narodowość czy wyuczony styl taneczny) na porozumienie, wspólną zabawę i stworzenie wieloosobowych układów tanecznych. Zajęcia prowadzili: Izabella Borkowska – taniec nowoczesny, Oleg Saprończyk – taniec białoruski, Bartosz Figurski – taniec współczesny, Dariusz Sikorski – teatr. W 2005 r. zajęcia taneczne prowadzili również choreografowie – Zuzanna Zielińska i Jakub Łukowski.


2004

Międzynarodowe warsztaty artystyczne

WITEBSK, BIAŁORUŚ

Dorożkarnia  poszukuje wśród naszych wschodnich sąsiadów instytucji artystycznych do realizacji wspólnych projektów międzynarodowych, dlatego instruktorzy zrealizowali w Liceum i policealnym Studium Artystycznym w Witebsku zajęcia. Warsztaty w klasie teatralnej prowadziła Anna Michalak oraz Dariusz Sikorski, reżyser. Izabella Borkowska prowadziła zajęcia taneczne w Domu Polskim dla dziewczęcego zespołu tanecznego Szansa stworzonego przez choreografa i stypendystę Lata Artystycznego w Krzyżowej z 2004 r, Olega Saprończuka.

Kategorie
Projekty międzynarodowe

Wizyty studyjne

 

Wizyty studyjne pracowników Dorożkarni w innych instytucjach i organizacjach zajmujących się kulturą, edukacją i współpracą ze społecznością lokalną, pozwalają na dogłębne poznanie ich sposobu działania i metod pracy, przez co możemy stale rozwijać nasz program i ofertę. Wizyty przedstawicieli i przedstawicielek innych organizacji u nas są zawsze przestrzenią na inspirację.


2022

Wizyta studyjna liderów i liderek organizacji z Białorusi w Dorożkarni

WARSZAWA, POLSKA

Ostatni raz takie spotkanie miało miejsce w 2019 r. Od tego czasu świat bardzo się zmienił, ale my chcemy kontynuować wsparcie dla liderów i liderek organizacji zajmujących się kulturą, ochroną zwierząt i klimatu w Białorusi. Dialog i wymiana doświadczeń mogą być inspiracją i motywacją do działania.

W pierwszym tygodniu sierpnia gościliśmy grupę liderów i liderek z Białorusi. Opowiedzieliśmy im o historii Dorożkarni, o naszych działaniach lokalnych, współpracy międzynarodowej, zarządzaniu organizacją, naszej misji i strategii. Goście zwiedzili pracownie i mieli okazję do zadawania pytań i dyskusji.

Dziękujemy organizatorom za to, że Dorożkarnia jest jednym z miejsc na waszej trasie po Polsce!

Ze względów bezpieczeństwa nie publikujemy zdjęć twarzy naszych gości.

Spotkanie sieciujące projektu Adeste+

KOPENHAGA, DANIA

Projekt Adeste+ jest realizowany przez konsorcjum organizacji pozarządowych, instytucji oraz prywatnych firm. W marcu odbyło się spotkanie prezentujące model Audience Centered Experience Design (ACED) mający na celu tworzenie oferty z i dla publiczności, odwiedzających i uczestników.

Model przedstawia stopniowy proces, który umożliwia instytucjom kultury stać się bardziej zrównoważonymi, zintegrowanymi i przystępnymi dla odbiorców. Elastyczność modelu pozwala na dostosowanie go do różnych typów organizacji i ich potrzeb.

Podczas spotkania mogliśmy zapoznać się z tą metodą pracy nad rozwojem publiczności, poznać doświadczenia i wypracowane działania organizacji, które już przetestowały AECD oraz poznać wspaniałych liderów i liderki z całej Europy.

Gospodarzem spotkania był Union KBH we współpracy z CKI Kunst Og Interkultur, Nørrebro Teater oraz oczywiście konsorcjum ADESTE+.

Polecamy zajrzeć na stronę adeste+ ACED | Home (adesteplus.eu)

W spotkaniu udział wzięła Anna Michalak-Pawłowska oraz Katarzyna Sztarbała.

Wizyta studyjna i przygotowanie projektu Zielnik Pileckiego

BERLIN, NIEMCY

Realizacja projektów międzynarodowych wymaga dobrej współpracy między partnerami. W marcu 2022 r. Anna Michalak-Pawłowska i Katarzyna Sztarbała spotkały się z pracownikami Instytutu Pileckiego w Berlinie, aby omówić szczegóły wymiany młodzieży w ramach projektu „Zielnik Pileckiego”. W trakcie pobytu odwiedziły również pracownię artystyczną Sari-Sari w Tempehof.

Wizyta studyjna w dzielnicy Treptow-Köpenick

Dzielnicą partnerską Mokotowa w Berlinie jest dzielnica Treptow-Kopenick. Dorożkarnia nawiązała relacje z przedstawicielami dzielnicy partnerskiej w Berlinie, aby wspólnie realizować projekty międzynarodowe dla młodzieży i dorosłych.

W marcu 2022 r. Anna Michalak-Pawłowska wraz z Katarzyną Sztarbałą odwiedziły Galerię w dawnym budynku Ratusza dzielnicy, Muzeum Köpenick oraz spotkały się z przedstawicielami lokalnego Biura współpracy miast partnerskich oraz odpowiednika Biura Kultury i Edukacji.


2019

Wizyty studyjne BECC

WARSZAWA, POLSKA – TIMISOARA, RUMUNIA, LONDYN – WIELKA BRYTANIA

W drugiej połowie lipca 2019 Dorożkarnia gościła Anę Marię Ursu z Timisoary w Rumunii. Podczas pobytu w Polsce Ana Maria  obserwowała jak wygląda praca Domu Kultury Dorożkarnia, zapoznała się z naszymi metodami pracy z lokalną społecznością oraz odwiedziła nasze instytucje partnerskie.

Na przełomie lipca i sierpnia 2019 Marta Bernatowicz z Dorożkarni odbyła wizytę studyjną w Riverhouse Barn Art Centre w Londynie. Riverhouse jest lokalnym centrum kultury utworzonym na cumującej na rzece barce. Ich działania skierowane są do lokalnej społeczności. Marta pomagała w tygodniowych warsztatach teatralnych dla dzieci „Let’s Make a Show”. Od poniedziałku do piątku młodzi artyści wymyślali i przygotowywali spektakl, który ostatniego dnia zaprezentowali przed swoimi rodzinami i znajomym.


2012

Wizyta studyjna Szkoła tańca „Me and You”

BRZEŚĆ, BIAŁORUŚ

Celem wyjazdu było zapoznanie się z grupą młodych tancerzy, którzy będą uczestnikami lata artystycznego w Krzyżowej. Jest to grupa 5 tancerzy, którzy jednocześnie są instruktorami w szkole „tańca Me and You” w Brześciu.

StorySavers. Spotkanie projektowe

OTTA, NORWEGIA

Pierwsze spotkanie projektowe poświęcone pracy nad  projektem. Omówiono jeszcze raz harmonogram spotkań i konstrukcje książki. Zwiedzaliśmy pozostałości fabryki karbidu, która częściowo została zmodernizowana i przeznaczona na kawiarenkę (jeden z budynków administracyjnych) oraz obiekt wielofunkcyjny przeznaczony na działalność kulturalną (była łaźnia robotników). Zwiedziliśmy także malutki budynek, kiedyś mieszkalny (dwie izby na parterze i jedna na piętrze), w którym obecnie mieści się wiejski dom literatury. Cały budynek szczelnie wypełniony jest książkami, część z nich jest udostępniane gościom, a część służy do wymiany. Dom prowadzony jest przez jedna osobę, która organizuje także spotkania z pisarzami i inne wydarzenia.

Wizyta studyjna w Birmingham

BIRMINGHAM, WIELKA BRYTANIA

Grzegorz Pohl, instruktor teatralny z Dorożkarni odbył wizytę studyjną w Youth Crescent Theatre oraz w The Youth Pepetetory Theatre w Birmingham w Wielkiej Brytanii.


2008

Wizyta studyjna w Londynie

LONDYN, WIELKA BRYTANIA

W 2008 Grzegorz Pohl odbył wizytę w Londynie odwiedzając London Bubble Theatre Company (placówkę działającą na zasadach organizacji pozarządowej, realizującą projekty parateatralne i teatralne, finansowaną z budżetu miasta) oraz The Young Actors Theatre Ltd. (prywatną placówkę prowadzącą zajęcia i agencję artystyczną promującą młodych artystów od przedszkolaków do licealistów oraz realizującą projekty teatralne).


2007

Projekt studyjny w Dublinie

DUBLIN, IRLANDIA

Wizyta studyjna w Draiocht, National Youth Council of Ireland, The Ark, A Cultural Centre for Children, RUSH – Screening of Film by Young People. Z Dorożkarni wizytę odbyli Marek Sobolweski i Łukasz Korwin – instruktorzy filmowi, Maryna Czplińska – eurokoordynator oraz Anna Michalak – dyrektor Dorożkarni.


2006

Baltmet Exchange

HELSINKI, FINLANDIA

Zastępca dyrektora Dorożkarni – Maria Niedziółka  uczestniczyła w programie wymiany pracowników kultury w celu dzielenia się doświadczeniami i wzbogacania wiedzy o działalności kulturalnej nadbałtyckich sąsiadów. Podczas swojej trzytygodniowej wizyty studyjnej każdy uczestnik programu jest zobowiązany zarejestrować obserwacje i wrażenia na internetowym blogu.

 

Kategorie
Projekty międzynarodowe

Projekty artystyczne

 

Międzynarodowe projekty artystyczne realizujemy od początku istnienia Dorożkarni, a wcześniej Teatru Pantera. Projekty opierają się na wymianie doświadczeń i umiejętności, uczeniu się nowych narzędzi i odkrywaniu wartości w tym, że jesteśmy różni i różnie postrzegamy świat. Często ich rezultatem są nowe spektakle, wystawy czy filmy.


2022

Zielnik Pileckiego – spektakl i wymiana młodzieży

WARSZAWA, POLSKA – BERLIN, NIEMCY

Majówka 2022 r. była wyjątkowym czasem spotkania, wymiany, warsztatów i rozmów wokół historii polsko-niemieckiej II wojny światowej i aktualnej sytuacji inwazji rosyjskiej w Ukrainie.

W dniach 29 kwietnia – 3 maja 2022 r. grupa młodzieży z Dorożkarni wyjechała do Berlina, aby w Instytucie Pileckiego wraz z uczniami i uczennicami ze szkoły w Zwickau wziąć udział w pierwszym, po długim czasie, projekcie wymiany międzynarodowej. W ramach programy odbyły się:

– Spacer edukacyjny „Berlin jako przestrzeń pamięci”,
– Spotkanie przy wspólnym stole – o gościnności. Rozmowa z artystą Pepê Dayaw,
– Zwiedzanie Instytutu Pileckiego – oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Dostarczone. Poczta Harcerska w Powstaniu Warszawskim 1944”, oprowadzanie autorskie po wystawie „Ochotnik. Witold Pilecki i jego misja w Auschwitz”, oprowadzanie autorskie po wystawie „Voices of Ukraine”,
– Oprowadzanie po wystawie stałej Topografia Terroru – Międzynarodowe Centrum Dokumentacji i Spotkań,
– Warsztaty historyczne, refleksje i rozmowy, zwiedzanie Berlina, wycieczka do East Side Gallery,
– Wizyta w Domu Konferencji w Wannsee,
– Warsztaty „Ciało polityczne” i spotkanie z aktywistką i performerką ukraińską Evą Yakubovską,
– Premiera spektaklu “Zielnik Pileckiego”.

Spektakl jest próbą pokazania rotmistrza Witolda Pileckiego nie jako heroicznego patrioty tylko człowieka, mężczyzny obdarzonego radością i chęcią życia. To przedstawienie „umowne”, nie określone w czasie. Złożone z ważnych elementów życia dla bohatera: miłości, rodziny, ludzi, przyrody. Witold Pilecki jako społecznik, żołnierz, bohater, ale i mąż, przyjaciel, sportowiec, niedoszły malarz. Pan „Zjawa” albo „Pan w kratkę” jak go nazywali bliscy. Bardzo mocne w spektaklu jest podkreślenie jego związku z naturą, przyrodą i drobnymi przyjemnościami życia. Współczesna muzyka (w instrumentalnym wydaniu) podkreśla uniwersalność opowieści o tym niezwykłym człowieku.

Koncepcja artystyczna i reżyseria spektaklu: Izabella Borkowska i Dariusz Sikorski.

Więcej o spektaklu: Zielnik Pileckiego

Relacja uczestnika wymiany młodzieży: Dorożkarnia w Berlinie – opowieść Grzesia – Dorożkarnia (dorozkarnia.pl)

Zdjęcia z projektu: Dorożkarnia w Berlinie | Flickr

Zdjęcia z berlińskiej premiery spektatklu: Zielnik Pileckiego. premiera | Flickr


2021

Zielnik Pileckiego – warsztaty online

ONLINE

Witold Pilecki, po prostu człowiek 

Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć niż lękać. 

W 2021 r. wspólnie z Instytutem Pileckiego w Berlinie oraz Liceum Ogólnokształcącym w Zwickau w Saksonii podjęliśmy współpracę przy realizacji cyklu warsztatów edukacyjnych o historii polsko-niemieckiej i postaci rotmistrza Witolda Pileckiego. 

W 2021 r. zrealizowane zostały 3 spotkania online uczniów i uczennic z liceum w Zwickau i uczestników i uczestniczek zajęć w Dorożkarni. Pierwsze warsztaty prowadzone przez Dorotą Ogrodzką-Piwowarską miały na celu stworzyć wspólną przestrzeń dla wymiany wiedzy, doświadczeń i obserwacji. Wykorzystując narzędzia pedagogiki teatru zaadaptowane do przestrzeni online, uczestnicy zastanawiali się nad tym czym dla nich jest bohaterstwo oraz czy każdy z nas może być dla kogoś bohaterem.  

Drugie spotkanie zrealizowane zostało przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Auschwitz-Birkenau. Uczestnicy projektu odbyli wirtualną wizytę w Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz wzięli udział w warsztacie „An individual and the camp reality”.  

Trzecie spotkanie dotyczyło bezpośrednio historii rotmistrza Witolda Pileckiego. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać opowieści autora bestselerowej książki „Ochotnik. Prawdziwa historia tajnej misji Witolda Pileckiego”. Jack Fairweather to reporter wojenny, który wraz z brytyjskimi żołnierzami podróżował do Kuwejtu czy Iraku, korespondent dziennika Washington Post i Daily Telegraph, autor książek „A War of Choice” oraz „The Good War”. W pierwszej części spotkania uczestnicy wysłuchali historii Witolda Pileckiego i jego rodziny. W drugiej części spotkania mieli okazję zadać pytania, przekazać swoje przemyślenia oraz porozmawiać z autorem o procesie powstawania tej wyjątkowej książki.  


2020

Międzynarodowy teledysk

ONLINE

W 2020 r. Izabella Borkowska – choreografka, która w Dorożkarni  prowadzi Studio Tańca JazzTeatr Tańca JAZZTeatr Tańca TEST oraz grupę dla dorosłych HAPPY RELAX, wzięła udział w teledysku izraelskiej choreografki Rotem Lev, pokazującego wspólnotę kobiet tańczących podczas pandemii.

 


2019

International Art Summer

WARSZAWA, POLSKA

W lecie artystycznym w Dorożkarni udział wzięli studenci szkół artystycznych z Ukrainy i Białorusi: z Katedry Sztuki Sakralnej oraz Katedry Ceramiki Narodowej Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie i z Katedry Grafiki oraz Katedry Ceramiki Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku.

Studenci ze Lwowa tworzyli ikony do ikonostasu, kierując się jednak nowoczesną wizją fenomenu ikony. Nie wchodząc w konflikt z tradycją, tworzyli w kontekście sztuki współczesnej dla współczesnego człowieka.

Studenci z Mińska pracowali zespołowo nad ilustracjami do warszawskich legend, które zostaną wydane w formie książki elektronicznej.

Podczas warsztatów uczestnicy poznali nowoczesne metody plastyczne w teorii i praktyce, doskonalili swój warsztat artystyczny, poznawali dziedzictwo kulturowe Polski i uczyli się pracy zespołowej.

Tygodniowe warsztaty zakończył wernisaż prac: ikon, ceramiki i ilustracji do warszawskich legend.

Koordynatorzy projektu: Vera Yahoudzik – artystka, projektantka, współorganizatorka wydarzeń kulturalnych i procesów edukacyjnych, członkini Białoruskiego Związku Artystów Plastyków, Bożena Głażewska-Rzeźnik i Aleksander Bieguński – artyści ceramicy.


2018

InDanceGration

WARSZAWA

InDanceGration to projekt o wielokulturowości, którego główną osią były warsztaty taneczne z Sonią Mirpuri, międzynarodową artystką pracującą w Polsce. Młodzież z zespołów prowadzonych przez Izabellę Borkowską i Darka Sikorskiego poprzez taniec opowiedziały, jak piękne są inne kultury, jak rozumieją tolerancję oraz łamanie stereotypów i schematów na temat „inności”.

Ważnym elementem koncertu finałowego był utwór „Zaproście mnie do stołu” autorstwa W. Szymanowicza: Zaproście mnie do stołu. Zróbcie mi miejsce między Wami. Wspominajcie sobie trudne lata. Powiedzcie otwarcie co serdecznie boli? Może znajdzie się między wami voyager? Opowie o barwnych krajach, egzotycznych krajach (..)


2015

Pokolenie Y

WARSZAWA, POLSKA – BERLIN, NIEMCY

Pokolenie Y w Polsce i na Zachodzie więcej łączy niż dzieli. Pokolenie Y w Polsce cechuje odmienny stosunek do dóbr materialnych. W latach 80. wyznacznikiem statusu było posiadanie magnetowidu i samochodu. Dla Polaków w wieku dwudziestu kilku lat często dobra materialne nie mają takiego znaczenia jak dla 30 czy 40-latków. O jakości życia zaczyna decydować „bycie”, nie zaś „posiadanie”.

Przedstawiciele pokolenia Y mają wiele przydatnych umiejętności. Potrafią odnaleźć informacje, o których istnieniu początkowo nawet nie wiedzą (inna sprawa, że często nie mają pojęcia, co z tymi informacjami zrobić). Są świetnie przygotowani do poruszania się w obszarach związanych z różnorodnością kulturową. Chętnie pracują w zespołach, oceniają się w stosunku do swoich rówieśników, tworzą społeczności i często się ze sobą komunikują. Potrafią wykonywać wiele zadań w tym samym czasie.  Można także przedstawić listę złych wiadomości związanych z nadejściem pokolenia Y. Ponieważ byli od dziecka prowadzeni przez rodziców, brak im umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji. Rodzice planowali ich życie w najmniejszych szczegółach. Teraz oczekują tego od wykładowcy lub pracodawcy, który to powinien przejąć rolę matki, okazując troskę, wyznaczając cele i pomagając w rozwoju zawodowym. Przedstawiciele pokolenia Y mają też nierealistyczne oczekiwania, uważają, że mogą zmienić cały świat w ciągu pierwszego dnia pracy.

W trakcie dwóch, tygodniowych spotkań, dwudziestu uczestników z Warszawy i Berlina starało się odnieść do powyższego opisu, potwierdzając go lub mu zaprzeczając.

Projekt realizowany przez Dorożkarnię i ośrodek kultury Atrium w Berlinie.

Cafe Młodosć

WARSZAWA, POLSKA – BERLIN, NIEMCY

W trakcie 4 spotkań, które odbyły się w między kwietniem a czerwcem 2015 r. zrealizowane zostały warsztaty wokalne, teatralne i taneczne. Efektem końcowym było widowisko muzyczne z wykorzystaniem multimediów, które zostało zaprezentowane w obu miastach.

Spektakl powstał dzięki zaangażowaniu i pomysłom młodzieży. Twórcy zadali sobie pytania: jakie są różnice w zachowaniu ludzi dawniej, teraz i jakie będą w przyszłości? Czy cywilizacja i postęp nie zabrały nam “tego czegoś”, co decyduje o naszym człowieczeństwie? Czy normalne kontakty międzyludzkie stały się już niepotrzebne? A może to nieprawda? Przecież liczy się człowiek, jednostka i indywidualność. Widowisko to teatralno-taneczno-wokalna podróż przez historię z punktu widzenia młodych Polaków i Niemców.

Reżyseria: Dariusz Sikorski
Choreografia: Izabella Borkowska
Pedagogika teatru: Marina Miller
Trening wokalny: Tomasz Krupa
Instruktor muzyczny i koordynator strony niemieckiej: Arno Zillmer
Koordynacja projektu ze strony polskiej: Maryna Czaplińska
Koordynacja nagrań: Su-Hy Schade
Tłumaczenia: Marika Kraczek

Partnerzy: Haus der Jugend Charlottenburg, Deutsch-Polnischen Oberschule „Robert-Jungk“.

Projekt finansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży, Miasto Berlin, Burmistrza Dzielnicy Charlotenburg w Berlinie.

Youth.Memory

KRAKÓW, POLSKA – BERLIN, NIEMCY – WOŁGOGRAD, ROSJA

Celem projektu była konfrontacja pamięci historycznej dotyczącej II wojny światowej z trzech perspektyw: polskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Młodzież pracowała pod okiem doświadczonej w projektach młodzieżowych, reżyserki teatralnej Ute Plat.

W trakcie trzech spotkań w Krakowie, Berlinie i Wołgogradzie osiemnaście młodych osób poznawało historię II Wojny Światowej na warsztatach, wycieczkach oraz podczas rozmów ze świadkami.

Projekt został objęty patronatem Ministra Spraw Zagranicznych RFN.

Partnerzy projektu: Evangelischer Kirchenkreis Teltow-Zehlendorf, Schadow Gymnasium Berlin,  Deutschlandstiftung Integration, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Junges Deutsches Theater, F.C. Flick-Stiftung, Konrad-Adenauer-Stiftung, KARL-WEISS-Stiftung, Gymnasium Nr. 92, Wolgograd, Bosch-Kulturmanager-Programm, Memorial,  Konrad-Adenauer-Stiftung, Lutherirsche Gemeinde Wolgograd, Gimnazjum Nr. 7 Dom Kultury Dorożkarnia,  Goethe-Institut, DPJW, Konrad-Adenauer-Stiftung.


2012

Make me happy

WULSBUTTEL, NIEMCY

Wspólnie z Ośrodkiem Teatralnym Werkschule Albstedt zorganizowane zostało 9 dniowe spotkanie z udziałem młodzieży polskiej i niemieckiej. Poprzez zajęcia teatralne prowadzone przez Grzegorza Pohla i Krzysztofa Wilkowskiego z Dorożkarni oraz Werkschule Albstedt zrealizowano program integracji młodzieży.

W wyniku projektu powstały dwa spektakle traktujące o priorytetach życiowych, wchodzeniu w dorosłość, pojmowania zjawiska szczęścia.

Warsztaty i przygotowanie spektakli pozwoliły na wymianę doświadczeń artystycznych polskiej i niemieckiej młodzieży, a język teatru stał się narzędziem porozumienia i zawarcia prawdziwych przyjaźni.


2011

Polsko – Rosyjskie Spotkania Młodego Teatru

PETERSBURG, ROSJA

W marcu 2011 roku grupa teatralna Tomasza Zadróżnego miała gościnne występy o w Petersburgu. Najważniejszą częścią projektu wymiany artystycznej była prezentacja spektaklu „Roberto Zucco” przed rosyjską widownią. Dodatkowo odbyły się warsztaty integracyjne, aktorskie i taneczne. Pozwoliło to zapoznać się młodzieży z Dorożkarni z metodami i warunkami pracy Teatru – Studia M-Art.


2010

Polsko – Rosyjskie Spotkania Młodego Teatru

WARSZAWA, POLSKA

Projekt maił na celu doprowadzić do spotkania dwóch młodzieżowych grup teatralnych z Rosji i z Polski. W pierwszy etapie: rosyjski teatr ‘M-arT’ został zaproszony do Warszawy. Podczas kilkudniowego pobytu grupa zaprezentowała swoje dwa spektakle oraz odbyły się warsztaty z grupą młodzieży ze Studia Teatralnego w Dorożkarni.

Dni polskie

MEDIOLAN, WŁOCHY

Dni polskie w Mediolanie zostały zorganizowane na przełomie września i października przez Związek Polaków w Mediolanie we współpracy z urzędem miasta i burmistrzem. Celem tego przedsięwzięcia było promowanie polskiej kultury, historii i tradycji a także Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie. W programie znalazły się m. in. imprezy nawiązujące do dwóch ważnych rocznic – 30 rocznicy powstania Solidarności oraz 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Odbyły się także pokazy filmów, koncerty, wystawy a Włosi mogli zasmakować polskiej kuchni i produktów spożywczych.

Dorożkarnia została zaproszona do uświetnienia tego wydarzenia – w teatrze Elfo Puccini Teatr ZAMIAST zaprezentował swój ostatni spektakl 12 Drabin a TŁOCZNIA DŹWIĘKÓW koncert piosenek.


2006-2007

Dookoła Świata

HAMAMATSU, JAPONIA – WARSZAWA, POLSKA

Projekt zrealizowany został przez Polsko-Japońską Fundację “Polja”. Była to wyjątkowa przygoda zarówno dla polskiej jak i japońskiej strony. W pierwszej części Teatr ZAMIAST i Teatr Tańca FLEX wyjechały na dwutygodniowe tournee artystyczne po Japonii z programem Dookoła świata. Młodzież mieszkała u japońskich rodzin, dzięki czemu uczestniczyła w ich życiu codziennym. Każdy dzień wypełniały występy w szkołach i teatrach, ale też specjalnie organizowane lekcje, podczas których młodzież uczyła się tworzyć ikebany i kaligrafować. Niezwykłym przeżyciem były również koncerty – zdarzało się, że przedstawienie wystawiano przed 500 młodymi Japończykami. Po raz pierwszy w życiu chłopcy z FLEX-u i ZAMIAST-u byli gwiazdami – japońskie dziewczyny piszczały, a po występie ustawiały się w kolejce po autografy! Jeden z koncertów zakończył się grupową nauką polskiego tańca narodowego – poloneza. Na innym – podczas śpiewania finałowej piosenki We are the World – publiczność wstała z miejsc i śpiewała razem z polską młodzieżą.

Druga część projektu przebiegła pół roku później, kiedy grupa bębniarska TAIKO KAIKO 500 z Japonii przyjechała do Polski. Japończycy koncertowali w szkołach, ośrodkach kultury i podczas imprez plenerowych. Wolne chwile spędzali aktywnie, uczestnicząc w lekcjach m. in. kurpiowskich wycinanek i break-dance’u.


2006

Culture goes Europe

ERFURT, NIEMCY

W dniach 17 – 28 lipca odbyły się w Erfurcie w Niemczech międzynarodowe warsztaty taneczne. Projekt Culture Goes Europe zrealizowano w ramach programu wymiany młodzieży, a wzięli w nim udział uczestnicy z Bułgarii, Serbii, Macedonii, Bośni, Niemiec oraz Polski. Polskę reprezentował zespół tańca FLEX z Dorożkarni. Warsztaty przeznaczone były dla młodzieży związanej z tańcem i teatrem, reprezentującej bardzo różny poziom techniczny. Część uczestników kładła nacisk na zawartość merytoryczną projektu, związaną z dyskusjami nad problematyką tożsamości, granic i problemów z tym związanych, podczas kiedy niektórzy oczekiwali projektu artystycznego, w którym najważniejszą rolę odgrywać miały zajęcia taneczne i teatralne. Rozłam ten był głównym zagrożeniem dla projektu, ale w końcowym rezultacie okazał się być również jego siłą. Osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu byli: główny organizator ze strony niemieckiej – Markus Rebitchek, francuska specjalistka od technik związanych z projektami wymiany młodzieży – Margaux Richet, a od strony artystycznej: szefowa grupy serbskiej – Iwana Askovicz oraz Karol Urbański, opiekun teatru FLEX.  

Zajęcia codzienne składały się z dwóch bloków: jednego poświęconego dyskusjom i grom mającym umożliwić uczestnikom zmierzenie się z problemami będącymi tematem projektu oraz części artystycznej, na którą składały się: rozgrzewka taneczna, zajęcia z pantomimy i innych technik związanych z teatrem tańca oraz physical theatre. Druga część projektu poświęcona była przygotowaniom do finałowego przedstawienia, będącego podsumowaniem projektu. Spektakl ten został pokazany na scenie Staat Garten będącej znaczącym miejscem na off-owej scenie Erfurtu.

Ich lebe hier und jetzt, czyli żyję tu i teraz

KELME, LITWA

Do udziału w projekcie zostali zaproszeni wolontariusze i opiekunowie pracujący z dziećmi i młodzieżą. Główną osią projektu była problematyka różnic społecznych oraz konsekwencji tego zjawiska. Uczestnicy z Polski, Litwy, Estonii, Rumunii i Łotwy poznawali specyfikę metody pracy z dziećmi i młodzieżą w ośrodkach pomocy na Litwie.


2005

Na zdrowie

WARSZAWA, POLSKA – RENNES, FRANCJA

W polsko-francuskim projekcie wymiany kulturalnej obok dzieci z dorożkarniowego Klubu ZIELONE WZGÓRZE udział wzięli podopieczni pedagogów animacji społecznej z Rennes we Francji. Celem kilkuetapowego projektu było uwrażliwienie dzieci na tematy profilaktyki i ochrony zdrowia poprzez twórczą pracę. Pod okiem pedagogów i plastyków dzieci wyrażały swoje emocje i przeżycia tworząc prace plastyczne – plakaty, poświęcone problematyce zdrowia i jego zagrożeniom.

Projekt składał się z kilku etapów:

WARSZAWA 

Etap pierwszy: od stycznia do czerwca 2005 dorośli koordynatorzy projektu zbierali wraz z dziećmi z Klubu ZIELONE WZGÓRZE z Dorożkarni oraz z dziećmi z ośrodka w Rennes, plakaty poświęcone problematyce ochrony zdrowia (AIDS, narkotyki, przemoc, alkohol…). Celem tej akcji było nie tylko skompletowanie materiałów (plakatów) potrzebnych do realizacji projektu, ale także wskazanie miejsc w których osoby z różnymi problemami mogą uzyskać pomoc i wsparcie. 

Pod koniec kwietnia w Dorożkarni odbyły się pierwsze warsztaty w ramach projektu – dzieci z Siekierek wraz z wychowankami GPAS-u z Ochoty wzięły udział w dyskusji na temat problematyki alkoholowej i nikotynowej oraz przygotowały wstępne projekty swoich własnych, całkowicie oryginalnych plakatów.

Etap drugi: w lipcu szóstka francuskich podopiecznych GPAS-u z Rennes razem z dwójką opiekunów i plastykiem przyjechali do Warszawy. Celem tej wizyty była wzajemna integracja dzieci oraz wspólna praca warsztatowa. W trakcie tygodniowych warsztatów, bazując na zebranych wcześniej materiałach (francuskich i polskich plakatach), wykonano różnorodne prace plastyczne o tematyce profilaktycznej. Dominującą formą był collage, a głównym poruszanym problemem wszelkie rodzaje uzależnień i skutki jakie wywołują. 

Wszystkie powstałe w trakcie warsztatów prace wzięły udział w wystawie poświęconej tematyce ochrony zdrowia i profilaktyki społecznej, zorganizowanej w Galerii Dorożkarni. Odbył się uroczysty wernisaż z udziałem zaproszonych gości.

RENNES

Etap trzeci: we wrześniu grupa dzieci z Klubu ZIELONE WZGÓRZE wyjechała do Rennes, gdzie wspólnie z francuskimi dziećmi uczestniczyła w zajęciach plastycznych, a także w organizowaniu uroczystego wernisażu wystawy NA ZDROWIE w Międzynarodowym Domu w Rennes. Dodatkowym punktem programu było zwiedzanie miejscowych zabytków.

Projekt finansowany przez: Narodową Agencję Programu Młodzież, Dom Międzynarodowy w Rennes, Fundację dla Polski.

XIII Międzynarodowy Festiwal SZTUKA ULICY

WARSZAWA, POLSKA

Dorożkarnia była w roku 2005 współorganizatorem bardzo dużego projektu międzynarodowego, który od lat przygotowywany jest przez Dariusza Jarosińskiego i  Stowarzyszenie Scena 96. XIII Międzynarodowy Festiwal SZTUKA ULICY odbył się w Warszawie w dniach 1 – 6 lipca 2005 r. Partnerami edycji byli: Instytut Słowacki, Instytut Francuski, Goethe Institut, Czeskie Centrum, Centrum Promocji Kultury Praga Południe, Dom Kultury Włochy oraz Rok Polsko-Niemiecki 2005/2006.

Podczas festiwalu zaprezentowanych zostało: 31 występów teatralnych, 10 widowisk tanecznych, 7 instalacji, 3 noce filmowe i jeden megakoncert. Niemal na każdym spektaklu – od ul. Grochowskiej do Al. Jana Pawła II, od Agrykoli po Pałac Kultury, od Placu Zamkowego po bulwar nad Wisłą – gromadziły się tysiące zagorzałych fanów SZTUKI ULICY i przypadkowych widzów, potwierdzając, że przestrzeń miejska z powodzeniem sprzyja interakcjom artystów i odbiorców.

Obok zespołów polskich zaprezentowali się artyści: z Niemiec, Estonii, Ukrainy, Rosji, Austrii, Norwegii, Hiszpanii, Japonii, Włoch, Czech i Słowacji.

Furorę wśród turystów i warszawiaków zrobiła instalacja na Placu Zamkowym – Terra ignota – ziemia nieznana Ernesta Zawady, czy austriacki zespół Irrwisch, który bawił do łez, ale też rosyjski Teatr Derevo, który jak burza przeszedł przez Stare Miasto pokazując wstrząsający spektakl „Arcan lub pośmiertne przygody Pierrota”. Bardzo interesujące okazały się też prezentowane w Parku Agrykola przedstawienia hiszpańskiej grupy Senza Tempo i niemieckiego Antagon TheaterAKTion. Najmłodszych zaś urzekł słowacki Teatro Tatro prezentujący zabawną opowieść o stworzeniu świata. Niewątpliwie najbardziej spektakularnym wydarzeniem XIII Festiwalu był Koncert ognia francuskiego zespołu perkusistów i pirotechników Les Commandos Percu, który porwał w świat muzycznych fajerwerków kilkunastotysięczną publiczność zgromadzoną na Polu Mokotowskim.

Dzień Świętej Łucji w ramach projektu „Czytam, wiem, tworzę”

WARSZAWA, POLSKA

Polsko-szwedzki projekt został pomyślany jako szeroko pojęta manifestacja „kultury dziecięcej po szwedzku” i był inspirowany szwedzkim podejściem do dzieci i praw dziecka. Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent m. st. Warszawy Lech Kaczyński oraz Ambasada Szwecji. Głównym celem projektu było zwiększenie czytelnictwa wśród dzieci, również poprzez film, teatr i sztukę plastyczną. 13 grudnia 2005 r. Dorożkarnia w ramach projektu zrealizowała wieczór poświęcony prezentacji szwedzkich obrzędów związanych ze Świętem Łucji. Wzięły w nim udział dzieci z najmłodszych grup dorożkarniowych: PUCHATKÓW, DZIOBAKÓW i PASZCZAKÓW, ich starsi koledzy z Teatru ZACZAROWANE KOŁO, dzieci z lokalnego klubu ZIELONE WZGÓRZE uczestnicy zajęć w Pracowni Plastycznej FABRYKA WYOBRAŹNI oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3.

Impreza miała charakter lokalnego spotkania rodzinnego, które otworzyła uroczysta procesja – pochód chłopców i dziewczyny uosabiającej Św. Łucję. W dalszej części zaprezentowana została etiuda teatralna inspirowana książką Astrid Lindgren Dzieci z Bullerbyn, w reżyserii Stanisława Dembskiego, następnie odbył się konkurs teatralny (improwizacje teatralne oparte na szwedzkiej literaturze dziecięcej) oraz konkurs na najpiękniejszy kostium Św. Łucji. Imprezę zakończył happening plastyczny pod tytułem Ulubieni bohaterowie szwedzkich bajek i powieści dla dzieci.

OFF Polska

BERLIN – ROSTOCK – LIPSK – KOLONIA – ULM – FREIBURG – MAGDEBURG – STUTTGART, NIEMCY

Projekt OFF Polska był zorganizowany przy współpracy Instytutu Adama Mickiewicza oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Roku Polsko-Niemieckiego. Była to prezentacja najlepszych filmów offfowych jakie pojawiły się w Polsce w ciągu dwóch lat w 2003 i 2004 roku, laureatów polskich festiwali i przeglądów filmowych. Filmy pokazywane były w polskich instytutach kultury, ośrodkach filmowych, kinach a także podczas festiwali filmowych w Berlinie, Rostocku, Lipsku, Kolonii, Ulm, Freiburgu, Magdeburgu i Stuttgarcie. Pokazy filmów stwarzały świetną możliwość do spotkania z twórcami i krytykami, a dyskusje o młodym kinie polskim i niemieckim emitowane w ogólnokrajowej telewizji NDR.

OFF POLSKA znalazło się w programie oficjalnej prezentacji polskiej kultury narodowej organizowanej przez Instytut Adama Mickiewicza na zlecenie Ministerstwa Kultury oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej.

Projekt Moltke 1999 i 2004

KRZYŻOWA, POLSKA – BERLIN, NIEMCY

Projekt opowiada o spotkaniach Kręgu z Krzyżowej – małej, niemieckiej grupy opozycyjnej, która spotykała się familijnie w Domu na wzgórzu w Krzyżowej w 1942 i 1943 r. W atmosferze pikniku mężczyźni ustalali kształt nowego niemieckiego państwa, drogę prawną od obywatela do Bundestagu, system rozliczeń z hitlerowcami.

Przedstawienie teatru Bez Kota było próbą ożywienia Domu, w którym odbywały się spotkania. Kobiety znów robią pierogi i kompot, znów mężczyźni dyskutują w salonie a dzieci biegają po werandzie… A potem wraca Helmut.

To scena wyjęta tylko ze snu, Helmut James von Moltke został aresztowany, osadzony w Berlinie i nigdy już do Krzyżowej nie wrócił. Został stracony w styczniu 1945r. Nie ma grobu, jego prochy zostały rozsypane właśnie po to, aby nie było żadnego kultowego miejsca, żadnej pamiątki po nim.

W Domu na wzgórzu nie ma muzeum, takie było życzenie Fręyi von Moltke, wdowy po Helmucie Jamesie. Mieszkają tam wolontariusze i stypendyści fundacji. Jedynie na parterze stoi okrągły stół przypominający o odbywających się tu spotkaniach, a na pustej ścianie na przezroczystej szybie widnieje napis:

„Jeżeli już musimy pogodzić się z czasami ,w których istnieje duże prawdopodobieństwo utraty życia , starajmy się o to by nasze życie i umieranie miało sens”. Adam von Trott du Solz

Dariusz Sikorski-reżyser: W 1998 roku, podczas mojego drugiego pobytu w Krzyżowej, i dotarłem do archiwalnych zdjęć rodziny von Moltke, dokumentujących ich życie w Domu na Wzgórzu. Ponieważ wcześniej próbowałem ożywić w czasie Lata Artystycznego cały majątek i projekt ten był bardzo dobrze przyjęty przez publiczność, teraz wraz z Teatrem po balu, zdecydowaliśmy się zrealizować Projekt Moltke: sny, halucynacje, wspomnienia. Projekt miał nie tylko opowiedzieć historię rodziny von Moltke ale również przybliżyć oglądającym znaczenie Domu na Wzgórzu dla historii Krzyżowej i uczłowieczyć surowe, puste wnętrza Domu dla odwiedzających go ludzi. W spektaklu wykorzystano listy Helmuta do Freyi, slajdy i archiwalne zdjęcia oraz wiele starych rekwizytów zebranych od okolicznych mieszkańców. Projekt składał się z dwóch części: 24 godzinnej akcji zamieszkania Domu na Wzgórzu oraz 40 minutowego spektaklu na zakończenie całego projektu.

Dariusz Sikorski i Izabella Borkowska powrócili do spektaklu z roku 1999 pracując z młodszymi uczestnikami Teatru „Bez Kota” podczas Dni Warszawy w Berlinie w 2004 roku.


2002

Telemiasto młodych

BERLIN, NIEMCY

Projekt medialny Telemiasto młodych zrealizowany został w Berlinie, zajęcia prowadził Marek Sobolewski.


WIELOLETNIE PROJEKTY ARTYSTYCZNE

Międzynarodowa Dziecięca Stolica 2006-2010

POLSKA, DANIA, NIEMCY, FINLANDIA, TURCJA, AUSTRIA, GRECJA, CHORWACJA

Od 2000 roku Dorożkarnia jest organizatorem plenerowego wydarzenia, promującego amatorską twórczość dziecięca i młodzieżową. Najlepsze grupy wokalno-taneczne i teatralne, pracownie plastyczne z większości warszawskich placówek kultury, stowarzyszeń i fundacji spotykają się w centrum stolicy, aby zaprezentować najciekawsze zdarzenia z dziecięcego i młodzieżowego świata sztuki amatorskiej. Celem projektu jest przywrócenie wiary w młodego człowieka poprzez dostrzeżenie w nim jego pasji, bezinteresownej aktywności i otwartości na sztukę. DZIECIĘCA STOLICA kreuje pozytywne wzorce wśród dzieci i młodzieży, a także popularyzuje twórczość amatorską, nieco ostatnio zapomnianą i zepchniętą na margines życia społecznego i kulturalnego.

Dziecięca Stolica to projekt otwarty, od 2006 roku do udziału zapraszani są przedstawiciele instytucji kultury oraz amatorskie zespoły dziecięce i młodzieżowe z Europy:
2006r. – obserwatorzy z Danii i Niemiec
2007r. – kopenhaska grupa teatralna Teaterbutikken z Danii
2008r. – folklorystyczny zespół taneczny Lipokkaat z Finlandii oraz obserwatorzy z Niemiec, Turcji, Grecji, Austrii i Finlandii
2009r. – Drama Studio of Children’s Theatre Dubrava z Chorwacji
2010r. – dzieci ze Stowarzyszenia BUCHKINDER LEIPZIG (Dzieci Książki) z Niemiec

Story Savers 2012-2014

POLSKA, CZECHY, GRECJA, FINLANDIA, IRLANDIA, WIELKA BRYTANIA, NORWEGIA

W projekcie zbierano opowieści ważne dla społeczności lokalnych w różnych częściach Europy i zbudowanie na ich podstawie fragmentu wspólnej tożsamości kulturowej. Zbieraliśmy opowieści, których wątki są wspólne dla nas wszystkich. Podobne sprawy, problemy, trudności, perspektywy, mądrości, radości i pokonywanie trudności, pozwoli zbudować zrozumienie pomiędzy partnerami.

Każdy z partnerów badał lokalne środowisko i identyfikował grupy, które te historie zbierały. Działania miały na celu zainicjowanie lokalnych grup StorySavers jako społecznych sieci współpracy w regionie każdego z partnerów.

Częścią regularnych spotkań partnerskich były treningi m. in. technik zbierania historii, fotografii oraz prezentacja regionalnych projektów StorySavers.

Uczestnikami projektu StorySavers były lokalne organizacje krajach partnerskich, szczególnie te, które pracują z osobami starszymi i rodzinami.

Strona internetowa: www.storysavers.korzeniesiekierek.pl

Stages of Learning 2007-2008

POLSKA, AUSTRIA, FINLANDIA, NIEMCY, TURCJA, WIELKA BRYTANIA

W Dorożkarnii ważny jest również rozwój artystyczny i dydaktyczny dorożkarniowych pedagogów i artystów, którzy prowadzą zajęcia. Stąd pomysł podróży studyjnych do podobnych nam ośrodków w całej Europie w celu wymiany doświadczeń, oglądania warsztatu, szukania inspiracji oraz nawiązywania kontaktów dla wspólnych projektów.

W projekcie udział biorą partnerzy z Finlandii, Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii i Turcji w ramach programu Grundtvig. Głównym celem projektu jest upowszechnianie i wprowadzanie metod i doświadczeń z zakresu sztuk performatywnych: tańca, teatru sztuk wizualnych i filmu, w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi( 15 – 26 lat) , a także poszukiwanie odpowiedzi na pytanie jak motywować młodzież i dorosłych do aktywnego uczestnictwa w sztuce i w jaki sposób ta aktywność może wpływać na podniesienie ogólnej jakości ich życia. Projekt adresowany jest głównie do osób, które w swojej pracy spotykają się z osobami dorosłymi i korzystają z metod wykorzystujących użycie sztuk performatywnych.  W czasie spotkań i warsztatów  odbywających się w krajach partnerskich,  młodzi ludzie poznają metody uczenia się i nauczania w pracy z dorosłymi, jakie zostały wypracowane w różnych krajach. Owocem projektu będzie podręcznik skierowany do instruktorów pracujących z osobami dorosłymi i wykorzystujących sztuki performatywne jako metodę pracy, pokazujący i propagujący najlepsze przykłady takich działań zebrane, podczas badań przeprowadzonych w krajach będących partnerami projektu. Warsztatom i seminariom towarzyszą prezentacje spektakli i wydarzeń festiwalowych. (Polska, Finlandia,  Niemcy, Austria, Wielkiej Brytania, Turcja, 2007-2008).( w festiwalu teatralnym w Tampere (Finlandia)  i warsztatach plastyczno-rzeźbiarskich w Kocaeli (Turcja).)

Książkozaury 2009-2010

POLSKA, NIEMCY

Inspiracją do realizacji Książkozaurów w Dorożkarni stała się działalność Stowarzyszenia BUCHKINDER LEIPZIG (Dzieci Książki). Stowarzyszenie powstało w 2001 r., jego założyciele postanowili zagospodarować dzieciom czas wolny poprzez wykorzystanie ich upodobań do wymyślania przeróżnych historii. Tak narodził się pomysł, aby młodzi twórcy wzięli udział we wszystkich etapach pracy nad książką: wymyślanie opowieści, spisywanie ich, wykonywanie ilustracji, składanie książek, oprawianie ich w okładki, klejenie i szycie. W tej chwili Stowarzyszenie zajmuje się wydawaniem książek i kalendarzy, które później trafiają do księgarni w kraju i za granicą – autorami ich są dzieci i młodzież w wieku 4-18 lat. Z udziału w warsztatach dla młodych płyną wyłącznie korzyści: radzenie sobie z językiem ojczystym, wzbogacanie słownictwa, różnorodność i piękno wypowiedzi, osobista ekspresja twórcza, niepowtarzalne, dowcipne a nawet szalone pomysły – to tylko niektóre z nich. Ale najważniejsze to rozwijanie umiejętności społecznych w niezwykły sposób – współpraca w zespole, szacunek dla poglądów innych, przyjmowanie krytyki własnej twórczości, wzmocnienie pewności siebie. Dorożkarniowy projekt Książkozaury zakłada realizację podobnych założeń. Wstępem do projektu były tygodniowe warsztaty zorganizowane w czasie ferii zimowych 2009. Uczestników zafascynowała formuła zajęć, dlatego warsztaty były po feriach kontynuowane. Latem sześcioosobowa grupa dzieci z Warszawy pod opieką Magdaleny Penczonek (pomysłodawczyni projektu) i sześcioosobowa grupa dzieci z Lipska pod opieką Ralpha Uwe Langa (założyciel BUCHKINDER LEIPZIG) i Jany Fuchs (opiekun artystyczny i tłumaczka) pojechały do Krzyżowej. Tam w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży pracowały przez tydzień. Zwykle proces powstawania książki rozpoczyna się od tworzenia tekstu, a dopiero potem przygotowuje się ilustracje. Podczas tych warsztatów proces ten został przez opiekunów świadomie odwrócony, umożliwiło to łatwiejszą komunikację między różnojęzycznymi dziećmi. Zwłaszcza, że do pracy wszyscy musieli dobrać się w polsko-niemieckie pary. Wszystkie książki, jakie powstały zostały zaprezentowane na uroczystym spotkaniu kończącym wspólne warsztaty w Krzyżowej.

W marcu 2010 r. obie grupy wzięły udział w Międzynarodowych Targach Książki w Lipsku – dorocznej imprezie handlowo-ekspozycyjnej dla wydawców i księgarzy. Prezentowały swoją twórczą działalność literacko-plastyczną – książkę (zbiór opowiadań z Krzyżowej) podczas spotkania autorskiego, a później podczas wernisażu w Cafe Kowalski.

W maju 2010 r. dzieci z Polski i Niemiec uczestniczyły w Międzynarodowych Targach Książki w PKiN a podczas DZIECIĘCEJ STOLICY zorganizowały stoisko – czytały fragmenty książki i zorganizowały warsztaty linorytu.

Singing is it 2006-2007

POLSKA, WIELKA BRYTANIA, WŁOCHY

Międzynarodowe warsztaty wokalne realizowane w Rzymie, Warszawie i Londynie.

Artyści, instruktorzy i opiekunowie artystyczni z 3 ośrodków spotkali się na seminarium, by wspólnie opracować i przygotować projekt muzyczny. Obok Dorożkarni udział wzięli: Pan Centre for Intercultural Arts placówka z Londynu pracująca z emigrantami, Folias placówka z Rzymu pracująca z dziećmi ulicy. Na warsztatach młodzież uczyła się kreatywnego pisania piosenek – tekstów i muzyki przy wykorzystaniu różnych metod i technik nauczania.

Podczas zajęć uczestnicy intensywnie pracowali, ale też wzajemnie inspirowali odmiennymi charakterami i sposobem bycia: młodzież z Polski dominowała w inicjowaniu zabaw integracyjnych, londyńczycy oczarowali pozostałych pięknym śpiewem, mieszkańcy Rzymu zaś zarażali poczuciem humoru.

Projekt finansowany z programu Grundtvig.

Ogrody lokalne 2007- 2008

WARSZAWA, POLSKA – BORDEAUX, FRANCJA

Projekt OGRODY LOKALNE był działaniem wieloetapowym. Aby przeprowadzić go ze swoimi wychowankami z Klubu Zielone Wzgórze Aleksandra Antolak i Magdalena Penczonek pojechały do Francji. Takie projekty z myślą o edukacji i integrowaniu okolicznych mieszkańców organizuje się od ponad 30 lat. Podczas wizyty studyjnej w Centrum Socjalnym i Farmie Pedagogicznej des Aubiers przyglądały się realizacji koncepcji OGRODÓW w realiach francuskich. Ola wzięła też udział w konferencji dotyczącej powstawania OGRODÓW LOKALNYCH w Europie. Pół roku później rozpoczęto projekt z dziećmi Klubu Zielone Wzgórze. Dwójka studentów drugiego roku Institut Univérsitaire et Téchnologique, kierunku Animacji Socjalnej i Socjokulturalnej w Bordeaux Elżbieta Orzechowska i Simon Pierrot razem z dziećmi z Zielonego Wzgórza postanowili reaktywować ogród przy sąsiadującej z Dorożkarnią Szkole Podstawowej nr 3. Przed rozpoczęciem realizacji projektu dzieci spotkały się z działkowcami z miejscowych Ogrodów Działkowych, którzy zdradzili im sekrety uprawy roślin i prowadzenia ogrodu. Cały ogród przed szkołą został urządzony według projektu dzieci i przez nich wykonany. Posadzono stokrotki, tulipany i inne kwiaty oraz krzewy, a także zbudowano drewnianą kompostownię.

Lato Artystyczne w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej

KRZYŻOWA, POLSKA

Pod koniec lat 90. w zajęciach LATA ARTYSTYCZNEGO, stworzonego przez Annę Michalak (DOROŻKARNIA) i Marka Stanielewicza (ASP we Wrocławiu), uczestniczył Teatr Muzyczny PANTERA. Później, kiedy powstała DOROŻKARNIA, do Krzyżowej dołączyła również związana z nią młodzież i tak już zostało. Rosły następne pokolenia, a w DOROŻKARNI powstawały kolejne grupy, które co roku w Krzyżowej doskonaliły swoje umiejętności.

Ważnym celem tego projektu była promocja młodzieży z Europy Wschodniej. Wspólne zajęcia stwarzają młodym ludziom przestrzeń do swobodnej ekspresji twórczej, a dzięki wymianie doświadczeń mają oni niepowtarzalną okazję nabycia pewności artystycznej i  samoświadomości.

Ideą tego projektu było spotkanie i praca studentów uczelni artystycznych z różnych krajów Europy z młodzieżą, która dopiero tutaj ma możliwość wspólnej nauki tańca, pantomimy czy ceramiki. Warsztaty prowadzone były przez pedagogów oraz wykładowców uczelni artystycznych z kraju i zagranicy. Każdy z warsztatów obejmuje kilkadziesiąt godzin zajęć. Na zakończenie poszczególne grupy warsztatowe przedstawiają na świeżym powietrzu spektakle, wystawy, koncerty i happeningi, które są przygotowane specjalnie dla mieszkańców okolic Krzyżowej i całego Dolnego Śląska.

Przez wiele lat w programie znajdowały się warsztaty teatralne, taneczne, bębniarskie, kwartetów smyczkowych, graficzne, rzeźbiarskie, filmowe, multimedialne i dziennikarskie.

Pobyt wszystkich młodych uczestników Lata Artystycznego w Krzyżowej kończą prezentacje. Poszczególne grupy warsztatowe przedstawiają na świeżym powietrzu spektakle, wystawy, koncerty i happeningi, które są przygotowane specjalnie dla mieszkańców okolic Krzyżowej i całego Dolnego Śląska. Z myślą o nich od kilkunastu lat w trakcie projektu odbywa się bieg przełajowy oraz turniej siatkówki. Do udziału w konkurencjach sportowych mieszkańcy trenują wiele miesięcy.

Rokrocznie w warsztatach uczestniczyło ponad 100 młodych ludzi z Ukrainy, Litwy, Białorusi, Niemiec, Rosji, Słowacji, Czech, Rumunii, USA, Anglii. Na zakończenie zostają przyznane „Medale Sztuki” dla najbardziej społecznych artystów, bo najważniejsze jest spotkanie i wspólne „bycie razem”, wspólna praca, a dopiero potem efekt artystyczny.

Strona internetowa: www.latoartystyczne.krzyzowa.pl

Warsztaty prowadzili: 

1998
Grafika – Marek Stanielewicz, Taniec – Iza Borkowska, Dana Blask, Teatr – Anna Michalak, Dariusz Sikorski oraz Stephen Bello Burgi, pantomima- Herald Seime, warsztaty cyrkowe – Christoph Bongard, Jochen Schmidt.

1999
Grafika –  Marek Stanielewicz, Taniec – Iza Borkowska, Dana Blask, Teatr – Anna Michalak, Projekt Moltke- Dariusz Sikorski, Warsztaty kwartetów smyczkowych Mechtild Ortschig, pantomima- Herald Seime, warsztaty cyrkowe- Dawid Wagner.

2000
Grafika –  Marek Stanielewicz, Taniec – Iza Borkowska,  Dana Blask, Teatr – Anna Michalak,Dariusz Sikorski, Warsztaty kwartetów smyczkowych – Mechtild Ortschig.

2001
Grafika – Marek Stanielewicz, Taniec – Iza Borkowska, Teatr – Anna Michalak, Dariusz Sikorski, Warsztaty kwartetów smyczkowych –  Mechtild Ortschig, warsztaty bębniarskie – Sambor Dudziński.

2002
Grafika, Rzeźba –  Marek Stanielewicz, Taniec – Iza Borkowska,  Teatr – Anna Michalak, Dariusz Sikorski, Warsztaty kwartetów smyczkowych – Mechtild Ortschig., Pantomima – Ewelina Ciszewska, Józef Markocki.

2003
Grafika, Rzeźba – Marek Stanielewicz, Teatr – Anna Michalak, Iza Borkowska, Dariusz Sikorski, Akwarela – Neringa Zakauskaite, Ewelina Ciszewska, Józef Markocki,Warsztaty kwartetów  smyczkowych – Mechtild Ortschig.

DUCHY RZEKI reż. Darek Sikorski, chor. Izabella Borkowska

2004
Grafika, Rzeźba –  Marek Stanielewicz, Taniec – Iza Borkowska, Dziennikarstwo- Leszek Budrewicz, Teatr – Anna Michalak, Dariusz Sikorski Grzegorz Pohl, Warsztaty kwartetów smyczkowych – Mechtild Ortschig.

PROJEKT MOLTKE Teatr Bez Kota, reż. Darek Sikorski, chor. Izabella Borkowska

PRZEMINĘŁO ZE SCHODAMI reż. Anna Michalak, wsparcie – Grzegorz Pohl

FIESTA reż. Darek Sikorski, chor. Izabella Borkowska

2005
Grafika, Rzeźba  – Marek Stanielewicz Teatr – Anna Michalak, Caroline Jones, Dasha Blahova , Iza Borkowska, Dariusz Sikorski, Ceramika- Małgorzata Dyrda Kujawska, Pantomima – Ewelina Ciszewska, Warsztaty kwartetów smyczkowych – Mechtild Ortschig.

MAŁY REWIOWY TEATRZYK MUSICALOWY reż. Darek Sikorski, chor. Izabella Borkowska

2006
Grafika, Rzeźba  – Marek Stanielewicz, Teatr – Anna Michalak, Iza Borkowska, Dariusz Sikorski, Ceramika – Małgorzata Dyrda Kujawska,

DAWNO TEMU… W CHINACH… W KRZYŻOWEJ reż. Darek Sikorski chor. Izabella Borkowska

2008
Grafika, Rzeźba – Marek Stanielewicz, Ceramika – Maciej Kasperski, Film – Marek Sobolewski, Łukasz Korwin, Taniec – Iza Borkowska, Jakub Łukowski, Oleg Saprończyk, Dariusz Sikorski,

DANCE, DANCE, DANCE reż. Darek Sikorski, chor. Izabella Borkowska

2009
Grafika, Rzeźba – Marek Stanielewicz, Ceramika – Maciej Kasperski, Taniec – Jakub Łukowski, Oleg Saprończyk, Pantomima – Ewelina Ciszewska.

2010
Grafika, Rzeźba  – Marek Stanielewicz, Grafika – Aleksandra Ivanova, Ceramika – Hanna Apalaika, Alws Kostka, Art Media – www Katarzyna Krasowska, Taniec – Anja Gassenhardt, Jakub Łukowski, Oleg Saprończyk, Pantomima – Ewelina Ciszewska.

2011
Grafika – Marek Stanielewicz, Aleksandra Ivanova, Ceramika – Maciej Kasperski, Aleksandra Chapily, Film – Stale Hundeide, Stefan Koeck, Art Media- Żeljka Gradski, Taniec – Jakub Łukowski, Pantomima – Ewelina Ciszewska.

2012
Grafika – Marek Stanielewicz, Rzeźba – Rafał Piesliak, Ceramika – Maciej Kasperski, Janina Myronova, Sztuka użytkowa – Aleksandra Ivanova, Fotografia – Żeljka Gradski, Film – Stale Hundeide, Teatr – Kian Pourian, Simone Reindell, Taniec – Jakub Łukowski

2013
Grafika – Marek Stanielewicz, Rzeźba – Rafał Piesliak, Ceramika – Janina Myronova, Sztuka użytkowa – Aleksandra Ivanova, Fotografia – Toraif Albrecht, Film – Mateusz Ciągło,

2014
Grafika – Marek Stanielewicz, Malarstwo – Vera Yachoudzik, Rzeźba –  Rafał Piesliak, Antas Gerlikas, Ceramika – Maciej Kasperski, Fotografia – Weronika Pawłowska, Mateusz Ciągło, Teatr – Grzegorz Pohl.

2015
Grafika – Agata Gertcher, Rzeźba – Rafał Piesliak, Film – Mateusz Ciągło, Teatr – Grzegorz Pohl, warsztaty wokalne- Tomasz Krupa.

Content | Menu | Access panel