Kategorie
Projekty międzynarodowe

Konferencje i szkolenia

 

Dzięki uczestnictwu w międzynarodowych konferencjach i szkoleniach cały czas podnosimy naszą wiedzę z zakresu współpracy międzynarodowej, utrzymujemy kontakt z naszymi partnerami i dostajemy porządną dawkę inspiracji i pomysłów na kolejne działania.

2024

Seminarium Edukacja obywatelska. Sztuka jako narzędzie dialogu i zmiany społecznej

WARSZAWA, POLSKA

Animacja kultury, edukacja artystyczna, historyczna i obywatelska stanowią integralne elementy życia społecznego i mają istotny wpływ na rozwój jednostek i społeczności lokalnych, a rola instytucji kultury i zaangażowanych w realizację tych działań ludzi są w tym zakresie nie do przecenienia.

5 kwietnia w Warszawskim Obserwatorium Kultury odbyło się seminarium „Edukacja obywatelska. Sztuka jako narzędzie dialogu i zmiany społecznej”, podczas którego przedstawiliśmy projekty społeczne realizowane w Dorożkarni na przestrzeni ostatnich lat.

O projektach opowiadali ich twórcy i twórczynie, przekazaliśmy głos zarówno organizatorom i edukatorom, jak również odbiorcom i odbiorczyniom naszych działań w obszarze animacji kultury, edukacji artystycznej, historycznej i obywatelskiej. Dziękujemy, że byliście z nami!

Wspólnym mianownikiem wszystkich zaprezentowanych w publikacji projektów i działań jest chęć zrozumienia tego, kim jesteśmy, co nas łączy, co jest trudne i jak możemy o tym rozmawiać.

Dwujęzyczne wydawnictwo dostępne jest na naszej stronie internetowej: Edukacja obywatelska. Sztuka jako narzędzie dialogu i zmiany społecznej

Seminarium organizowane było przez Dorożkarnię w partnerstwie z Warszawskim Obserwatorium Kultury.

Młodzież. Kultura. Wymiana.

BERLIN, NIEMCY

Federalne Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży (BKJ e.V.) pod koniec lutego zaprosiło specjalistów edukacji i animacji kulturalnej z Polski i Niemiec na coroczne spotkanie partnerskie. Zjazd skierowany był do wszystkich zainteresowanych międzynarodową wymianą kulturalną lub planujących niemiecko-polskie, artystyczno-kreatywne projekty w roku 2024 i dalej.

W ramach tematu wiodącego ,,Zrównoważone spotkania’’  podejmowane były zagadnienia z obszaru tematycznego Zrównoważenie i Ochrona w niemiecko-polskiej wymianie oraz kształcenie kulturalne.

Ponad to uczestnicy dowiedzieli się o nowościach w Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM), otrzymali informacje o możliwościach wymiany i dofinansowania oraz mieli okazje skorzystania z indywidualnej porady od pracowników BKJ.

W spotkaniu udział wzięły koordynatorka projektów międzynarodowych Katarzyna Sztarbała oraz animatorka Zofia Kacprzak.

2023

Joining the dots: Practices and Imaginaries for Post-Fossil Cultures

ORIHUELA, HISZPANIA

Co mamy na myśli, kiedy mówimy o zrównoważonym rozwoju? Coroczna konferencja sieci ENCC w 2023 r. wychodzi poza chwytliwe slogany, aby podkreślić to co krzyżuje się na styku kultury, ekologii, praktyk cyfrowych i dbaniem o siebie i swoich bliskich.

Wytyczono już wiele ścieżek prowadzących do niskoemisyjnej przyszłości, ale większość z nich nie angażuje społeczności w proces wyobrażania sobie siebie jako części tej przyszłości i dostrzegania własnego zaangażowania się w transformację. Ośrodki kultury odgrywają ważną rolę w pobudzaniu wyobraźni do nakreślania nowych horyzontów przyszłości. Jak możemy stać się kluczowymi aktorami i aktorkami niezbędnej transformacji środowiskowej, społecznej i cyfrowej?

Konferencja Joining the Dots to były trzy intensywne, inspirujące dni wymiany doświadczeń, odkryć i eksperymentów wokół nowych wyobrażeń i praktyk kulturowych. Wydarzenie zgromadziło 60 uczestników z 16 krajów UE oraz Ukrainy, Serbii, Wielkiej Brytanii i Meksyku. Spotkanie odbyło się w na przełomie marca i kwietnia.

Na samym początku wydarzenia nasza koordynatorka Sara Turra, organizatorka spotkania i koordynatorka sieci ENNC, zacytowała dziennikarkę klimatyczną Mary Annaïse Heglar: Zbyt długo walka o klimat była ograniczona do naukowców i ekspertów od polityki. Choć potrzebujemy ich umiejętności, potrzebujemy też o wiele więcej. Kiedy jestem w terenie, okazuje się, że desperacko potrzebujemy więcej artystów.

Joining The Dots jest rozpoczęciem wspólnego ruchu w tym kierunku. Jeśli chcesz podzielić się swoimi pomysłami na to, jak instytucje kultury i organizacje społeczno-kulturalne mogą mieć aktywną rolę w transformacji, nie wahaj się skontaktować z działaczkami sieci ENCC na office@encc.eu.

W konferencji udział wzięły: Anna Michalak-Pawłowska, Marta Bernatowicz i Katarzyna Sztarbała.

PÚBLICA 23. Międzynarodowe spotkania menedżerów kultury.

MADRYT, HISZPANIA

W lutym w Madrycie odbyła się trzynasta edycja konferencji PÚBLICA. Jest to międzynarodowe miejsce spotkań profesjonalistów z sektora kultury. To dwudniowe wydarzenie, które pozwala na wymianę doświadczeń i zbadanie możliwości współpracy.

W tym roku hasłem przewodnim było: Północ, Południe, Wschód, Zachód, nawiązujące do ogromnej wartości pracy zarządzania w kulturze, a tym samym do pracy osób stojących za projektami, ze szczególnym uwzględnieniem projektów transgranicznych.

Program podzielony był na cztery bloki: Mapa projektów, która oprócz uwidocznienia bieżących projektów, pomaga poszerzyć agendy instytucji poprzez sieciowanie twórców i menadżerów; Zrównoważony rozwój społeczny, czyli programy i projekty zaangażowane na rzecz klimatu i społeczeństwa; Dziedzictwo i uczestnictwo, czyli przykłady projektów zaangażowanych w ochronę dziedzictwa kulturowego poprzez działania z udziałem lokalnych społeczności; +Digital, to idealna przestrzeń do wymiany doświadczeń w świecie cyfrowym.

Oprócz udziału w konferencji, Katarzyna Sztarbała z Dorożkarni odbyła wizyty studyjne w Aula de las Artes na Uniwersytecie Carlosa III w Madrycie, oraz w głównej siedzibie Instytutu Cervantesa. Wzięła również udział w spotkaniu członków Sieci Planea.

Planea to sieć ośrodków edukacyjnych, organizacji i instytucji kultury, które są zaangażowane w wykorzystywanie praktyk artystycznych w szkołach publicznych. Sieć wyznaczyła sobie okres pięciu lat na prototypowanie, ewaluację i kompilację wiedzy na temat sposobów i środków wprowadzania istotnych zmian w szkołach, wydziałach edukacji i ich najbliższym ekosystemie, poprzez praktyki artystyczne. Na stronie sieci Planea można pobrać bardzo ciekawe narzędzia stworzone i wypróbowane przez organizacje członkowskie: Inicio – Centro de recursos (redplanea.org).


2021

Cultural Impact Now!

EBELTOFT, DANIA

Cultural Impact Now! European Conference on Cultural and Creative Spaces to spotkanie organizacji należących do dwóch europejskich sieci: European Network of Cultural Centers i Trans Europe Halles. W tym roku odbyło się w malowniczej miejscowości Ebeltoft w Danii w zrewitalizowanej słodowni, dziś funkcjonującej jako dynamiczne centrum kultury zaangażowane w aktywizację lokalnej społeczności.

Przez 4 dni uczestniczyliśmy w warsztatach, dyskusjach, panelach, artystycznych kolacjach i koncertach. Szukając sposobów na tworzenie wspólnoty poprzez sztukę, kulturę i aktywizm w nowym globalnym kontekście po raz kolejny widzimy jaką ogromną wartością jest współpraca, wymiana wiedzy i bycie razem. W spotkaniu udział wzięła Katarzyna Sztarbała z Dorożkarni.

Wspieranie spotkań online i hybrydowych w czasie pandemii

ONLINE

Realizacja miedzynarodowych projektów w czasie pandemii nie jest łatwa lub prawie że niemożliwa. Dlatego Federalne Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży (BKJ e.V) zaprosił razem z Polską-Niemiecką Współpracą Młodzieży (PNWM) podmioty edukacji kulturalnej i animacji kultury z Polski i Niemiec na pierwsze polsko-niemieckie spotkanie informacyjne. Tematem przewodniczącym było  wspieranie spotkań online i hybrydowych w czasie pandemii. W spotkaniu udział wzięła Katarzyna Sztarbała z Dorożkarni.


2020

Polsko-niemiecka młodzież.kultura.wymiana

GDAŃSK, WARSZAWA

Tematem przewodniczącym była „Solidarność i różnorodność”.  Spotkanie partnerskie służy przede wszystkim przygotowaniu, planowaniu i polepszeniu współpracy międzynarodowej, nawiązaniu kontaktów oraz wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami aktywnymi w wymianie młodzieży w Polsce i Niemczech. Uczestnicy dowiedzieli się o nowościach z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i otrzymali informacje na temat składania wniosków i ich rozliczenia oraz mogli zasięgać porady zespołu BKJ. W spotkaniu udział wzięła Katarzyna Sztarbała z Dorożkarni.


2019

TRIYOU Forum dla organizatorów międzynarodowej wymiany młodzieży

IWANOFRANKIWSK, UKRAINA

We wrześniu Katarzyna Sztarbała z Dorożkarni wzięła udział w forum zorganizowanym przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM). Celem forum TRIYOU jest inicjowanie partnerstw, poszukiwanie nowych dróg współpracy oraz wsparcie organizatorów spotkań specjalistyczną wiedzą z zakresu planowania i prowadzenia trójstronnych spotkań młodzieży.

TEMATYKA FORUM: prowadzenie grup i moderacja (facylitacja), metody edukacji pozaformalnej, wspólne planowanie projektów, od wniosku do rozliczenia – crash-kurs, portal TRIYOU.

Forum odbyło się w Promprylad. Renovationinnowacyjnym centrum na terenie rewitalizowanej byłej fabryki w Iwano-Frankiwsku. Koncentruje się na czterech kierunkach rozwoju regionu: nowej ekonomii, urbanistyce, sztuce współczesnej i edukacji pozaformalnej. Projekt służy jako przestrzeń do testowania oraz transferu wiedzy. W spotkaniu udział wzięła Katarzyna Sztarbała z Dorożkarni.

Spotkanie partnerów sieci polsko-niemieckiej wymiany młodzieży

HAMBURG, NIEMCY

W lutym 2019 roku w Hamburgu, w Niemczech odbyło się spotkanie partnerskie sieci polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, w którym uczestniczyły także przedstawicielki Dorożkarni, Anna Michalak-Pawłowska i Marta Bernatowicz.

Polsko-niemiecka wymiana młodzieży to projekt realizowany przez rządy Niemiec i Polski, który ma na celu wspieranie współpracy pomiędzy grupami młodzieżowymi z obu krajów. W ramach projektu w ubiegłych latach grupy taneczne z Dorożkarni wyjeżdżały do Berlina, a następnie młodzież stamtąd gościła na Siekierkach. Podczas lutowego spotkania przedstawione zostały aktualizacje, które wprowadzono w programie, zaprezentowana została także książka „Potencjały dobrego sąsiedztwa. Edukacja kulturalna w Polsce i Niemczech” na podstawie której odbyła się debata o współpracy w obszarze edukacji kulturalnej w obu krajach.

Podczas dwudniowej konferencji uczestnicy mieli czas zapoznać się z działaniami prowadzonymi w innych instytucjach oraz porozmawiać o problemach i wyzwaniach jakie napotkali realizując projekty polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Spotkanie zakończyło się warsztatem o pozyskiwaniu środków zewnętrznych, po którym nastąpiło podsumowanie i ewaluacja.

European is Beautiful

LIZBONA, PORTUGALIA

Anna Michalak-Pawłowska, Katarzyna Sztarbała i Marta Bernatowicz wzięły udział w konferencji European is Beautiful organizowaną przez sieć ENCC.

Przez dwa dni specjaliści z centrów i instytucji kultury, organizacji pozarządowych, kierownicy projektów, artyści, badacze i wszyscy zainteresowani współpracą europejską w zakresie kultury wymieniali się wiedzą i doświadczeniem, planując wspólne działania.

W ramach wizyt studyjnych mieliśmy okazję zobaczyć Centro Nacional de Cultura, Museu Nacional de Arte Antiga, Museu Nacional do Azulejo i Museo Oriente.

Bridge between European Cultural centers

PRISZTINA, KOSOVO

W ramach Europejskiej Sieci Centrów Kultury (ENCC), do której należy także Dorożkarnia, młodzi pracownicy zrzeszonych instytucji raz w roku zapraszani są na kilkudniowe szkolenie dotyczące wymian międzynarodowych, po którym następują wizyty studyjne w instytucjach uczestników szkolenia. W tym roku w marcu uczestnicy BECC (Bridge between European Cultural Centres) zaproszeni zostali do Prisztiny, stolicy Kosowa, gdzie gospodarzami byli założyciele Lokalnego Centrum Kultury – Termokiss.

Tematem przewodnim szkolenia były Lokalne Sieci, a wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele Francji, Belgii, Włoch, Niemiec, Anglii, Łotwy, Rumunii, Grecji, Węgier i Kosowa. Podczas czterodniowego szkolenia odbyły się szkolenia z pisania wniosków na projekty międzynarodowe w ramach programów Erasmus + i Creative Europe, warsztaty z rozwijania lokalnych sieci oraz wizyty studyjne. Nie zabrakło także czasu na pogłębianie umiejętności miękkich związanych z otwartością na nieznane oraz okazji do zaprezentowania swoich instytucji kultury. Drugim etapem szkolenia są wizyty studyjne u jednego z uczestników BECC. W wymianie udział wzięła Marta Bernatowicz z Dorożkarni.


2013

Cultural Centers – Culture for Children and Youth

BELGRAD, SERBIA

Międzynarodowa konferencja sieci centrów kultury.

Cultural education through art

MOSKWA, ROSJA

Konferencja odbywająca się w Moskiewskiej Międzynarodowa Szkole Filmowej. Konferencja dotyczyła metodyki edukacji artystycznej i kulturalnej w różnych krajach. Zaproszono gości ze Stanów Zjednoczonych, Japonii i Polski. Anna Michalak Pawłowska zaprezentowała metodykę realizowaną w Dorożkarnii.


2012

Culture of Place – Place of Culture

ZAGRZEB, CHORWACJA

Doroczny kongres i zgromadzenie członków sieci. Tematem tegorocznego kongresu było kultura miejsca i miejsce kultury. Obok wykładów odbywały się warsztaty i wizyty studyjne w różnych instytucjach kultury w Zagrzebiu.  W trakcie kongresu miało też miejsce spotkanie  grupy przygotowującej projekty w ramach Programu LLP Grundtvig.  

Targi projektów sieci ENCC

HELSINKI, FINLANDIA

Targi projektów, które odbywają się co roku, są okazją do poznania nowych partnerów, nowych pomysłów na projekty i wymienić się doświadczeniami. Tym razem mieliśmy też okazję do poznania Helsinek jako World Design Capital, porozmawiania z dyrektorem projektu, a także poznania konkretnych realizacji w przestrzeni miasta. Spotkanie odbyło się w Malmitalo Cultural Center.

Bridge between European Cultural Centes (BECC) –ENCC Staff Exchange Programme

ZAGRZEB, CHORWACJA

Wykłady, warsztaty i ćwiczenia realizowane w placówkach kultury na terenie Pecs. Udział w szkoleniu wziął Michał Szuszkiewicz – instruktor plastyki.

Projekt Urban Youth & Europe Day

BRUKSELA, BELGIA

Na międzynarodowym spotkaniu Dorożkarnię reprezentował Jakub Łukowski, instruktor tańca, prezentując organizacje młodzieżowe.


2011

Short Cut Europe. Kultura (nie) dla każdego?

WARSZAWA, POLSKA

Shortcut Europe to międzynarodowe spotkania animatorów kultury, twórców, edukatorów, działaczy społecznych. Są organizowane od 1996 roku. Konferencje te służą refleksji o kulturze we współczesnym świecie. Stanowią międzynarodowe forum debaty publicznej o kulturze i edukacji kulturalnej oraz platformę wymiany praktycznej wiedzy o strategiach i politykach kulturalnych.

European Network of Cultural Centres oraz polscy organizatorzy zaprosili animatorów kultury, edukatorów, artystów i działaczy społecznych do udziału w kongresie ShortCut Europe Warsaw 2011..

Konferencja warszawska przypadła na okres prezydencji Polski w Unii Europejskiej. Była edukacyjnym kongresem kultury, łączącym kraje Zachodu, Europy Środkowej i kraje Partnerstwa Wschodniego w poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań na polu działań kulturalnych. Próbą znalezienia nowej formuły debaty, pracy z dobrymi praktykami, otwarcia na publiczność, przeniesienia debaty z sali konferencyjnej do żywych miejsc. Wreszcie próbą zmierzenia się z pytaniem: czyja jest kultura, kto ma do niej dostęp? Czy kultura jest (nie) dla każdego?**

Panele kongresu:

1. Instytucje i centra kultury wobec systemu.
2. Kultura tworzy rozwój.
3. Kultura jako przestrzeń wolności i anarchii.
4. Edukacyjne „orientuj się!” — w poszukiwaniu utraconego uczestnika.
5. Polska wielokultura?
6. Kultura i sztuka sięga bruku.
7. Sieciowanie kultury.

Organizatorzy projektu: European Network of Cultural Centres, Miasto Stołeczne Warszawa, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Narodowe Centrum Kultury, Ośrodek Kultury Ochoty, Dom Kultury „Dorożkarnia”.

Wanda pozna Niemca

MÜNCHENBERG, NIEMCY

Giełda partnerów dla organizatorów wymiany młodzieży w Centrum Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz. Giełda skierowana była do organizacji, które chcą nawiązać partnerstwa w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży bądź organizują już wymiany i szukają nowych partnerów.


2010

Bridge between European Cultural Centes (BECC) –ENCC Staff Exchange Programme. Dorośnij i Uciekaj

BERLIN, NIEMCY

Szkolenie w ramach Bridge Between Cultural Centers sieci ENCC.


2009

Konferencja w ośrodku ATRIUM

BERLIN, NIEMCY


2008

ENCC Third European Project Fair of Cultural Centers

BRUKSELA, BELGIA

Prezentacja Dorożkarni na Joint Visit of the Fair (targach instytucji kultury) jako aktywnego ośrodka promującego działalność artystyczną dzieci i młodzieży, poznanie oferty przedstawicieli sieci działających w sferze kultury: Amateo Network oraz Culture Action Europe. Rozmowy na temat współpracy i wymiany artystycznej z Dubrava Cultural Centre z Zagrzebia oraz Arts Developement Service, Cultural Services Salford Museum & Art Gallery z Manchesteru.

PBA – Linking Paths of European Citizens

BIRMINGHAM, WIELKA BRYTANIA

Warsztaty i wykłady z udziałem: Dacorum Borough Council & INCA-UK (Wielka Brytania), SomaticAV (Niemcy), Clube Recreativo de Sao Joaninho (Portugalia), Taka Tuka Club (Słowenia), Agora Teatral-Teatro Scivias (Hiszpania), Canakkale 18 Mart University (Turcja).

W spotkaniu udział wzięły Maryna Czplińska – eurokoordynator oraz Anna Michalak – dyrektorka Dorożkarni.

Spotkanie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

OŚWIĘCIM, POLSKA

Doroczne spotkanie partnerów Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.

Akademia Letnia dla Animatorów

BERLIN, NIEMCY

Akademia organizowana jest przez Polsko- Niemiecką Wymianę Młodzieży Jugendwerk, zajmuje się współpracą z polską mniejszością w Berlinie poprzez spotkania, wykłady i wizyty w różnych organizacjach.  Spotkanie poświęcone zostało historii stosowanej i migracjom w Europie.


2007

Kongres Współpracy Polsko-Niemieckiej

2006

How to deal with different cultures?

BERLIN, NIEMCY

Konferencja sieci European Network of Culture Centres.

Celem konferencji była wymiana praktycznych doświadczeń w zjawiskach związanych z procesami migracyjnymi w codziennej praktyce kulturalnej oraz radzeniu sobie z różnorodnością i różnicami kulturowymi pomiędzy narodami i kulturami Europy, z uwzględnieniem treści, form i metod społeczno-kulturowych.

Debata została wywołana z jednej strony międzynarodowymi kontrowersjami wokół karykatur Mahometa, a z drugiej niezwykle szybkim i jednomyślnym głosowaniem na 33. Konferencji Generalnej UNESCO, w wyniku którego przyjęto Konwencję o ochronie i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego w dniu 20 października 2005 r. Konwencja miała na celu zabezpieczenie prawa jednostek i grup społecznych do kulturowego samostanowienia oraz swobodnego dostępu i swobodnego uczestnictwa w kulturze dla wszystkich. Aby doświadczyć różnorodności kulturowej także jako atutu, zaakceptować ją oraz rozwijać wartości i formy wspólnego współżycia, potrzebne są konkretne spotkania z „innym” w przestrzeni wolnej od lęku i niepokoju.

BALTMET EXCHANGE

HELSINKI, FINLANDIA

W dniach 8 – 25 listopada 2006 roku zastępca dyrektora Dorożkarni – Maria Niedziółka przebywała w Helsinkach, zaproszona do udziału w projekcie BaltMet Exchange. Głównym organizatorem projektu był Departament Kultury w Helsinkach, a realizowały go Departamenty Kultury pięciu nadbałtyckich miast: Helsinek, Tallina, Rygi, Wilna i Warszawy.

Podstawowym założeniem programu jest wymiana pracowników kultury w celu dzielenia się doświadczeniami i wzbogacania wiedzy o działalności kulturalnej nadbałtyckich sąsiadów. Podczas swojej trzytygodniowej wizyty studyjnej każdy uczestnik programu jest zobowiązany zarejestrować obserwacje i wrażenia na internetowym blogu,  a po powrocie do swojego kraju – w kwestionariuszu zawierającym wnioski oraz w raporcie finałowym.  Sporządzone materiały mają posłużyć jako materiał wyjściowy do dyskusji poszczególnych Departamentów Kultury na temat pojęcia „mobility” i rozwoju współpracy międzynarodowej krajów nadbałtyckich.

Największą wartością programu była możliwość porównania struktury organizacyjnej instytucji kulturalnych obu miast, różnych metod pracy w obszarze kultury oraz obserwacja odmiennych metod edukacyjno-wychowawczych stosowanych wśród dzieci i młodzieży.

Performing Arts as Catalyst to Adult Education

MALTA

21-24 września 2006 r. odbyło się Seminarium Kontaktowe Programu Sokrates-Grudtvig 2, które odbyło się na Malcie i było zorganizowane przez Maltańską Narodową Agencję Programu Sokrates-Grudtvig 2.

Spotkali się przedstawiciele 21 krajów. Eurokoordynator Dorożkarni Maryna Czaplińska była w grupie wspólnie z animatorami z Finlandii, Austrii, Niemiec, Malty, Polski i Wielkiej Brytanii pracowała nad projektem Stages of Learning. 


2004

Konferencja Majowa

KRZYŻOWA, POLSKA

Akademia Europejska w Krzyżowej organizuje corocznie Konferencję Majową – spotkania, wykłady, dyskusje na ważne aktualne tematy. Na początku spotkania te służyły przede wszystkim wzajemnemu poznawaniu się młodzieży z Polski i Niemiec. Jednakże zasadniczym celem było uczynienie z Krzyżowej miejsca spotkań i dialogu młodzieży z całej Europy.

Była to już XV Konferencja p.t. „Polska w Unii Europejskiej – nowe wyzwanie dla polsko- niemieckiej współpracy młodzieży”. Zasadniczym zagadnieniem w ramach spotkania była nowa sytuacja polityczno społeczna 15 lat po przełomie ustrojowym w Europie i w roku wejścia do Unii Europejskiej krajów środkowoeuropejskich w tym Polski.

W tym roku Międzynarodowy Dom spotkań Młodzieży obchodził dziesięciolecie i powstał pomysł, aby zaprezentować w trakcie konferencji właśnie młodzieżowy projekt. Stąd zaproszenie dla Teatru Bez Kota. Darek Sikorski, autor wielogodzinnego projektu historyczno-teatralnego, który przygotował i zaprezentował z Teatrem po balu jeszcze w czasach STAREJ DOROŻKARNI, podjął się próby wznowienia spektaklu. Było warto, ponieważ istniał cień szansy, aby spektakl zobaczyła Freya von Moltke, wdowa po zamordowanym Helmucie Jamesie. A to było naszym marzeniem, wszak była jedną z bohaterek tego przedstawienia…

Odrzucając kłamstwo

BERLIN, NIEMCY

Na zaproszenie Ministerstwa Spraw zagranicznych RFN w Berlinie 19 lipca 2004 r. zaprezentowano działalność fundacji Krzyżowa dla porozumienia europejskiego: Wystawę „Odrzucając kłamstwo” oraz spektakl teatru Bez Kota PROJEKT MOLTKE.

Gościem honorowym była Freya von Moltke. Wydarzenie odbyło się w ramach obchodów święta 20 lipca.

W Lipcu Freya von Moltke gościła w Krzyżowej w trakcie „Lata artystycznego, czyli warsztatów artystycznych dla młodzieży z kilkunastu krajów europy wschodniej, środkowej i zachodniej.

Gdy Zosia z Teatru Bez Kota zapytała ją o wrażenia ze świeżo obejrzanego  spektaklu, odpowiedziała, że to bardzo osobista historia, a gdy w więzieniu Tegel w Berlinie rozstawała się z mężem, Helmut  powiedział: Jeszcze się odezwę…

I ja to wczoraj odczułam – powiedziała Freya.

Content | Menu | Access panel