Kategorie
Aktualności

Dziennikarstwo online

Dorożkarnia bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie m. Warszawa”.

Zapraszamy dzieci w wieku 10-14 lat oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do udziału w bezpłatnych zajęciach “Dziennikarstwo online”.

W ramach projektu uczestnicy dowiedzą się:

  • Jak nie dać się podejść fake news – metody sprawdzania i wyszukiwania wiarygodnych źródeł informacji Jak tworzyć teksty – wstęp do warsztatu blogera?
  • Jak robić dobre zdjęcia i filmy?
  • Jak zachować bezpieczeństwo podczas budowania wizerunku online?

Projekt rozpocznie się 22 marca i będzie trwał do 24 maja.

Zajęcia  dwa razy w tygodniu – we wtorki oraz w piątki 16.00-17.30. Wszystkie spotkania #online.

Zgłaszajcie się: marta.bernatowicz@dorozkarnia.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).