MAL Siekierki: Planszówki z grupą CzeSiek i Zgrana Szafa

MAL Siekierki: Planszówki z grupą CzeSiek i Zgrana Szafa

Wstęp bezpłatny

Dorożkarnia

21/09/2019 - 21/09/2019 11:00-14:00

Klub Gier Planszowych CzeSiek i Zgrana Szafa jest nieformalną grupą otwartą, założony przez Honoratę Żurawską – mieszkankę Siekierek. Sama nazwa Klubu CzeSiek powstała jako zlepek nazw Czerniaków i Siekierki – dla podkreślenia lokalnego charakteru inicjatywy.

Misją Klubu jest integracja okolicznych mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży oraz popularyzacja gier planszowych. Równie bliską  ideą jest propagowanie wolontariatu oraz postaw społeczeństwa obywatelskiego.

Do uczestnictwa w spotkaniach Klubu zachęcamy każdego, bez względu na wiek czy wiedzę o grach planszowych. Klub nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej czy zarobkowej, napędzany jest jedynie pasją i entuzjazmem uczestników spotkań.

Klub uzyskał wsparcie wydawnictwa Nasza Księgarnia, która zafundowała kilka tytułów będących w zasobach klubu.

Register Now

Register Now