Grupa kobiet z małymi dziećmi. Większość siedzi z dziećmi na kolanach, dwie kobiety stoją trzymając dzieci na rękach.Plansza informacyjna, od góry logotyp Mit Ton, poniżej napis: koncert Piosenki Andrzeja Poniedzielskiego koncert laureatów 28 listopada 2021, g. 17.00 Prom Kultury Saska Kępa ul. Brukselska 23