Grupa młodych ludzi na scenie. Kostiumy i scenografia wskazują na spektakl