Kategorie
Aktualności

POSZUKUJEMY PRACOWNICZKI/PRACOWNIKA

 

 

Dom Kultury DOROŻKARNIA w dz. Mokotów m. st. Warszawy poszukuje specjalisty ds. promocji w dziale komunikacji i rozwoju publiczności w wymiarze ¾ etatu.

Dom Kultury DOROŻKARNIA zlokalizowany jest przy ulicy Siekierkowskiej 28 (dzielnica Mokotów, osiedle Siekierki).

To praca dla osób, które lubią kontakt z ludźmi, są samodzielne, operatywne, komunikatywne i lubią wyzwania.

Zakres obowiązków specjalisty ds. promocji koncentruje się wokół działań związanych z budowaniem relacji:
– z uczestnikami naszych zajęć, wydarzeń weekendowych, projektów o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim
– z sąsiadami, mieszkańcami osiedla Siekierki i najbliższej okolicy
– z lokalnymi partnerami, drobnymi przedsiębiorcami, wspólnotami mieszkaniowymi, deweloperami.

Działania te realizowane są poprzez zadania:

 • Dystrybucja materiałów edukacyjnych i promocyjnych zajęć, wydarzeń, projektów do lokalnych wspólnot, punktów usługowych, gablot na terenie dzielnicy Mokotów i innych miejsc publicznych w Warszawie zgodnie z potrzebami.
 • Pozyskiwanie oraz współpraca z lokalnymi partnerami, wspólnotami mieszkaniowymi, instytucjami, drobnymi przedsiębiorcami oraz współpraca w ramach sieci miejskich (Adeste, Nadajemy Kulturę).
 • Prowadzenie systemu zapisów na zajęcia Biletyna.
 • Współpraca organizacyjna przy realizacji projektów miejskich i ogólnopolskich.
 • Zarządzanie materiałami edukacyjnymi i promocyjnymi Dorożkarni.
 • Tworzenie i modyfikacja  baz danych środowisk edukacji kulturalnej oraz narzędzi usprawniających działania promocyjne i komunikacyjne.
 • Udział w wydarzeniach realizowanych przez Dorożkarnię oraz w wydarzeniach, których Dorożkarnia jest partnerem wg potrzeb.
 • Udział w zebraniach działu; współpraca w analizowaniu, planowaniu, organizacji i koordynacji promocji oraz działań komunikacyjnych.
 • Współpraca przy powstania projektów graficznych, filmowych, wydawniczych komunikujących działalność DK Dorożkarnia.
 • Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie powierzonych obowiązków.

 Kompetencje i wymagania:

 • Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów. Studenci zaoczni mile widziani.
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Pozytywne nastawienie do ludzi
 • Dokładność i sumienność w realizacji obowiązków
 • Znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office
 • Umiejętność sporządzania raportów i zestawień.

 Oferujemy:
1. Stabilną pracę w kreatywnym zespole.
2. Stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
3. Zatrudnienie w wymiarze ¾ etatu.
4. Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Termin przyjmowania ofert:
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 13 listopada 2022 na adres: biuro@dorozkarnia.pl  (w temacie wiadomości prosimy wpisać stanowisko pracy).
Wszystkim Kandydatom/tkom zapewniamy całkowitą dyskrecję. Informujemy, że skontaktujemy się tylko w wybranymi Kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji:

Do celów rekrutacyjnych prosimy zawrzeć w aplikacji niniejszą klauzulę:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko specjalista ds. promocji, ogłoszonej 2 listopada 2022 r. i prowadzonej przez Dom Kultury Dorożkarnia w dz. Mokotów m. st. Warszawy, ul. Siekierkowska 28, 00-709 Warszawa.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Kultury Dorożkarnia w dz. Mokotów m. st. Warszawy, ul. Siekierkowska 28, 00-709 Warszawa, , tel. 22 841 91 22, www.dorozkarnia.pl.

Państwa dane zbierane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. promocji.

Podanie danych jest dobrowolne. Nie podanie danych lub wycofanie zgody skutkowało będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez okres trwania wymienionego procesu rekrutacji.
Po zakończeniu działań związanych z procesem zostaną one usunięte. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, a przetwarzane jedynie w celu określonym powyżej.
Dane nie będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

W ramach przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu prawo:
– anulowania wydanej zgody;
– dostępu do danych, uzyskania kopii;
– do sprostowania danych;
– do „bycia zapomnianym”, usunięcia danych z bazy;
– do ograniczenia przetwarzania danych;
– do przenoszenia danych;
– do złożenia skargi do organu nadzorczego;

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych można uzyskać na stronie https://www.dorozkarnia.pl/klauzula-informacyjna-rodo/

W sprawach związanych z Państwa danymi oraz ich przetwarzaniem mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo pod adresem: iod@poczta.dorozkarnia.pl