Register Now

Register Now

 • #słowo #obraz #dźwięk #ruch

  Organizator konkursu: Dom Kultury Dorożkarnia

  Odbiorcy: Zespoły taneczne, soliści, duety, mini formacje występują w 3 kategoriach wiekowych:

  Grupa I – klasy 1-3 (szkoła podstawowa)
  Grupa II – Klasy 4-6 (szkoła podstawowa)
  Grupa III – Klasy 7-8, gimnazjalne i liceum

  O przynależności do grupy wiekowej decyduje wiek większości członków zespołu(2/3).

  Zgłoszenia: Zgłoszenie do konkursu polega na wypełnieniu KARTY ZGŁOSZENIA

  Termin zgłoszenia: 15.03.2019 r.

  Zasady: Do udziału w konkursie zostaną zakwalifikowane wszystkie zgłoszone zespoły, soliści, duety, miniformacje.

  Prezentacje będą oceniane przez profesjonalne Jury.

  W Konkursie przewidziana jest jedna kategoria taneczna: Taniec Nowoczesny: dopuszczalne są różne formy, gatunki i techniki taneczne np. modern, jazz, hip-hop, taniec współczesny, disco, videoclip dance, widowisko taneczne, taniec ludowy i inne. Uczestnicy występują z własnym podkładem muzycznym.

  Maksymalny czas jednej prezentacji to 4 minuty. Na każdą prezentację należy przysłać oddzielne zgłoszenie.

  Uczestnicy są zobowiązani do stawienia się minimum 45 minut przed planowaną prezentacją.

  Organizatorzy dysponują powierzchnią do prezentacji 5×8 m, zapewniają sprzęt nagłaśniający i podłogę baletową.

  Jury oceniać będzie według następujących kryteriów: oryginalność pomysł, kompozycja taneczna, technika i harmonia ruchu, pomysłowość kostiumu, adekwatność kostiumu muzyki i choreografii do kategorii wiekowej, wyraz artystyczny.

  Jury ma prawo do dyskwalifikacji uczestników, którzy zaprezentują nieodpowiednie dla swojego wieku: kostium, ruch, muzykę.

  Wszelkie decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

  Laureaci otrzymają nagrody, wszystkie zespoły, soliści, duety, mini formacje biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy.

  Przebieg: 22.03.2019 r. godz. 08:00 – 09:00 – Próby (możliwe wejście na scenę, tzw. spaceing bez podkładu muzycznego)

  22.03.2019 r. godz. 09:00 – 15:00 Prezentacje, obrady Jury, ogłoszenie wyników, rozdanie nagród

  Kolejności występów zostanie wysłana mailem do opiekunów najpóźniej 18.03.2019 r.

  Koordynator: Paulina Jóźwicka-Krawczyk, paulina.jozwicka@dorozkarnia.pl, tel. 695 667 147.

  Wymogiem organizacyjnym udziału w konkursie jest wydanie przez uczestnika lub jego rodzica/opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach:
  a) Organizacji działań konkursowych;
  b) Publikacji wyników konkursu na stronie internetowej organizatora, portalu Facebook oraz w publikacjach pokonkursowych.

  KARTA ZGŁOSZENIA: https://377594-62.evenea.pl/

Więcej wydarzeń

Być kobietą - koncert Wokalmanii

09/03/2024 - 09/03/2024

Dorożkarnia

Rodzinne warsztaty ceramiczne

09/03/2024 - 09/03/2024

Dorożkarnia

BABEL – premiera Teatru Tańca JAZZ

03/03/2024 - 03/03/2024

Dorożkarnia

BABEL - premiera Teatru Tańca JAZZ

02/03/2024 - 02/03/2024

Dorożkarnia

Content | Menu | Access panel