Register Now

Register Now

  • Zawody taneczne różnych streedanceowych stylów tańca takich jak: popping, locking, hip-hop, house, breaking.

    Istotnym elementem wydarzenia jest wprowadzona zasada prezentacji tanecznych przy wyłącznie polskiej muzyce. Jest to sposób promowania wśród tancerzy rodzimego dorobku muzycznego, który jest równie imponujący, jak zagraniczny, choć rzadziej prezentowany w mediach.

    Konwencja 1v1 w systemie pucharowym.

    Do realizacji wydarzenia zaproszeni zostali: 2 uznanych DJ ów, sędziowie z dorobkiem i osiągnięciami w dziedzinie breakdance.

    Koordynator projektu: Marek Konopka.

Content | Menu | Access panel