Register Now

Register Now

  • Zostań w domu z kulturą!

    Grupa Siekierki 55+ zaprasza na spotkanie z życiem i twórczością  Andrzeja Wróblewskiego – jednego z najwybitniejszych polskich artystów powojennych.

    Urodzony 15 czerwca 1927 w Wilnie, zginął 23 marca 1957 podczas wyprawy w Tatry. Jeden z najwybitniejszych polskich artystów powojennych, który do końca swojego krótkiego życia pozostał buntownikiem poszukującym własnej drogi artystycznej – pomiędzy abstrakcją i figuracją. Jego twórczość od samego początku inspirowała, będąc punktem odniesienia dla twórców kilku następnych pokoleń.

    Opis z portalu Culture.pl

    Zapraszamy na Fanpage Siekierki 55+ na Facebooku.

Content | Menu | Access panel