Register Now

Register Now

  • Inność/obcość znana jest i badana przez socjologów od lat. Jakie problemy społeczne, mechanizmy i procesy są efektem zróżnicowania społecznego? Jak badać innych/obcych?

    W trakcie śniadania będziemy starali spotkać „Innych” kulturowo i etnicznie w naszej społeczności lokalnej.
    Gościem śniadania będzie Aleksandra Kochanowska z Polskiego Forum Migracyjnego.

    Na kolejnych spotkaniach będziemy gościć imigrantów z Azerbejdżanu, Ukrainy i Białorusi. Mieszkańcy i mieszkanki Siekierek i Mokotowa będą mieli okazję poznać innego i porozmawiać przy wspólnym stole o Polsce oraz krajach, z których pochodzą.

    Partnerem śniadania jest Polskie Forum Migracyjne

Content | Menu | Access panel