Kategorie
Konkursy i festiwale

Festiwal Młodzi Artyści Mokotowa – MAM TO!

Grafika festiwalu Mam to Młodzi Artyści Mokotowa
Zapraszamy wszystkich młodych artystów ze wszystkich typów szkół i przedszkoli do udziału w konkursach realizowanych w ramach 18. edycji Festiwalu Młodzi Artyści Mokotowa – MAM to!
MAM to! stanowi wyjątkową szansę, aby pochwalić się artystycznymi talentami, pasjami i kreatywnością na profesjonalnych scenach dzielnicowych domów kultury.
Festiwal MAM to! to mozaika 10 konkursów organizowanych przez 6 instytucji kultury Mokotowa, w 4 kategoriach: #obraz, #słowo, #dźwięk, #ruch.

Dzięki Festiwalowi MAM to!:

 • młodzi artyści, wspierani przez nauczycieli, opiekunów czy rodziców mają okazję wystąpić na scenie i zostać (d)ocenionym przez profesjonalne jury,
 • opiekunowie artystyczni i szkoły mogą inspirować się do nowych, kreatywnych działań oraz podejrzeć jak wygląda edukacja artystyczna w innych placówkach,
 • rodzice i rodziny będą pękać z dumy oglądając swoje dzieci występujące na prawdziwej scenie podczas finałów konkursów czy gali finałowej festiwalu ,
 • instytucje oświaty i kultury mają szansę pogłębić współpracę na Mokotowie, rozwijając wrażliwość i artystyczne działania dzieci i młodzieży,
 • wspólnie propagujemy wrażliwość i wiedzę o sztuce literackiej, wizualnej, teatralnej i muzycznej wśród młodego pokolenia.

Gala finałowa MAM to! odbędzie się 1 czerwca 2022 r. w Służewskim Domu Kultury.

 

Logotyp

 

Festiwal MAM to! – w ramach, którego odbywają się: 

Konkurs taneczny dla dzieci z mokotowskich przedszkoli 

oraz 

Konkurs taneczny dla uczniów mokotowskich szkół 

– są wyjątkową szansą dla młodych artystów Mokotowa ze wszystkich typów szkół i przedszkoli oraz placówek oświatowych* na pochwalenie się swoimi artystycznymi talentami, pasjami i kreatywnością na profesjonalnych scenach dzielnicowych domów kultury. 

 W tym roku konkurs odbędzie się NA ŻYWO w sali widowiskowej Domu Kultury Dorożkarnia, a gala prezentująca wszystkich laureatów pierwszych miejsc odbędzie się 1 czerwca 2022 roku, w Dzień Dziecka.

REGULAMIN KONKURSU TANECZNEGO 2022

1. Organizator konkursu:

Dom Kultury Dorożkarnia w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. Siekierkowska 28, Warszawa.

2. Odbiorcy:

Uczniowie wszystkich typów szkół i przedszkoli oraz placówek oświatowych* w Dzielnicy Mokotów. 

3. Karta zgłoszenia i ważne terminy:

Każda opiekunka/opiekun zgłasza swój zespół/swoje zespoły wypełniając kartę zgłoszenia online. Każdy zespół na osobnej karcie.

Termin wypełnienia karty: 5 kwietnia 2022 r.

Termin nadesłania podkładów muzycznych do występu: 10 kwietnia 2022 r.

Termin konkursu: 12 kwietnia 2022 r.

4. Kategorie:

W konkursie mogą brać udział soliści, duety, zespoły.

1.Przedszkolaki 

2. Klasy I-III 

3. Klasy IV-VI 

4. Klasy VII-VIII 

5. Klasy ponadpodstawowe 

(o przynależności zespołu do grupy wiekowej decyduje wiek większości członków zespołu (2/3). 

5. Przebieg:

Konkurs odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2021 r. w Domu Kultury Dorożkarnia, ul. Siekierkowska 28.

Kolejność występów zostanie przesłana opiekunom zespołów do 10 kwietnia 2022 r.

Zaplanujcie czas przybycia tak, byście spokojnie zdążyli przygotować się do występu.   

6. Jak dostarczyć podkład muzyczny?

Wyłącznie w pliku MP3 lub WAV e-mailem na adres: paulina.jozwicka@dorozkarnia.pl

Do 10 kwietnia 2022 r.

6. Koordynatorka:

Paulina Jóźwicka-Krawczyk, paulina.jozwicka@dorozkarnia.pl  

7. Dokumentacja fotograficzna i filmowa:

W czasie konkursu tanecznego będzie prowadzona dokumentacja fotograficzna i filmowa. Opiekunowie zespołów odpowiadają za pozyskanie zgód na wykorzystanie wizerunku tancerzy w ramach festiwalu. 

8. Uwaga:  

Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem regulaminu konkursu. 

 

Słownik/Informacja: 

 • W rozumieniu niniejszego regulaminu szkołą jest – szkoła publiczna, szkoła niepubliczna, szkoła prywatna, szkoła społeczna – mająca swoja siedzibę na terenie dzielnicy Mokotów. 
 • W rozumieniu niniejszego regulaminu szkołą nie są: instytucje kultury, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, oraz szkoły artystyczne prywatne i publiczne. 

* Placówka Oświatowa – są to: Ognisko Pracy Pozaszkolnej oraz Ogród Jordanowski. (z wyłączeniem Młodzieżowego Domu Kultury, który jest jednym z organizatorów. 

 

Dzięki Festiwalowi MAM to!: 
 • młodzi artyści z mokotowskich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych przygotowywani przez nauczycieli, instruktorów, opiekunów szkolnych, czy rodziców mają okazję wystąpić na scenie i zostać (d)ocenionymi przez profesjonalnych jurorów, 
 • opiekunowie artystyczni i szkoły mogą zobaczyć, jak wygląda edukacja artystyczna 
 •  w innych mokotowskich szkołach, inspirować się do nowych, kreatywnych działań, 
 • rodzice i rodziny będą pękać z dumy oglądając swoje dzieci występujące na prawdziwej scenie podczas finałów poszczególnych konkursów czy podczas gali finałowej Festiwalu, 
 • instytucje oświaty i kultury mają szansę pogłębić współpracę na Mokotowie, wzajemnie inspirować się, by dzięki temu rozwijać wrażliwość i artystyczne działania dzieci i młodzieży, 
 • wspólnie propagujemy wrażliwość i wiedzę o sztuce literackiej, wizualnej, teatralnej, muzycznej wśród młodego pokolenia. 
 • Mokotowskie instytucje kultury promując mokotowskie szkoły i przedszkola działają na rzecz rozwoju edukacji kulturalnej w dzielnicy. 
 • Organizator konkursów: Dom Kultury Dorożkarnia w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 
 •  Odbiorcy: Konkurs dla przedszkolnych zespołów tanecznych – przedszkolne zespoły dziecięce,  Konkurs dla szkolnych zespołów tanecznych w 4 grupach wiekowychgrupa I – klasy 1-3 (szkoła podstawowa), grupa II – klasy 4-6 (szkoła podstawowa), grupa III – klasy 7-8 (szkoła podstawowa), grupa IV – wszystkie klasy ze szkół ponadpodstawowych. 

Termin wypełnienia karty: 5 kwietnia 2022 r.

Termin nadsyłania podkładów muzycznych do prezentacji: 10 kwietnia 2022 r. na adres: paulina.jozwicka@dorozkarnia.pl.

Termin i miejsce konkursu: 12 kwietnia 2022 r., miejsce: Dorożkarnia, ul. Siekierkowska 28

 

JURY

Młody mężczyzna w przeciwsłonecznych okularach siedzi na oknie

Bartosz Figurski

 

Zdjęcie przedstawia młodego mężczyznę. Uśmiecha się.

 

Jarosław Mysona

Protokół obrad jury Konkursu Tanecznego Festiwalu MAM to! 

12 kwietnia 2022 r., Dom Kultury Dorożkarnia 

Jury w składzie: Bartosz Figurski, Jarosław Mysona postanowili przyznać następujące nagrody i wyróżnienia: 

PRZEDSZKOLA  

I MIEJSCE – Pszczółki, Przedszkole nr 151 

II MIEJSCE – Bajkowe Przedszkolaki, Przedszkole Bajkowa Kraina 

III MIEJSCE – Motylki, Ognisko Pracy Pozaszkolnej “70” 

WYRÓŻNIENIE – Biedronki, Przedszkole nr 300 

KLASY I-III 

WYRÓŻNIENIE – OPP “Fire Mini”, Ognisko Pracy Pozaszkolnej “175” 

WYRÓZNIENIE – Białe Orły, Ognisko Pracy Pozaszkolnej “70” 

KLASY IV-VI 

I MIEJSCE – OPP “Fire”, Ognisko Pracy Pozaszkolnej “175” 

II MIEJSCE – OPP 70 “Dance Team”, Ognisko Pracy Pozaszkolnej “70” 

KLASY VII – VIII 

I MIEJSCE – Zuzanna Jaroszek, Ognisko Pracy Pozaszkolnej “70” 

II MIEJSCE – Alicja Chmiel, Ognisko Pracy Pozaszkolnej “70” 

III MIEJSCE – Julia Kowal, Szkoła Podstawowa nr 190 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 

I MIEJSCE – Barbara Chojnacka, Ognisko Pracy Pozaszkolnej “70” 

II MIEJSCE – Wiktoria Kacprzak, Technikum Ekonomiczne nr 8 oraz Amelia Figlarowicz, Ognisko Pracy Pozaszkolnej “70” 

III MIEJSCE – Joanna Kowalska, XXXIV liceum Ogólnokształcące z oddz. dwujęzycznymi 

WYRÓZNIENIE – Gabriela Gieruła, Technikum Ekonomiczne nr 8 

WYRÓŻNIENIE – Viktoria Shvaiko, Technikum ekonomiczne nr 8 

 

Konkurs taneczny w Dorożkarni – 2020 r.

Konkurs taneczny w Dorożkarni – 2019 r.

Konkurs taneczny w Dorożkarni – 2018 r.

Konkurs taneczny w Dorożkarni – 2017 r.