Kategorie
Uncategorized

KINGZ OF WARSAW – o grupie

 


qlukowski@o2.pl
22 841 72 17

skład grupy:

Bartosz Biernacki, Konrad Borowik, Sebastian Sobieszczański, Artur Gołdys,
Piotr Klimaszewski, Kamil Wrzochalski, Miłosz Hunzvi, Łukasz Depa

Strona internetowa grupy: www.kingzofwarsaw.comProjekt „KINGZ OF WARSAW” powstał w 2004r. Są to młodzi, prawdziwie kreatywni ludzie mający wspólne zadanie jakim jest reprezentowanie kultury miasta na najwyższym poziomie. Początkowo mała, nieformalna grupa przerodzi a się w organizację zrzeszającą najlepszych warszawskich tancerzy break dance [b-boying], artystów graffiti oraz przedstawicieli innych form street-art´u. W chwili obecnej ludzie wchodzący w skład projektu ściśle współpracują z Centrum Twórczości Narodowej oraz domami kultury na terenie całej Warszawy. Działalność ta polega na organizowaniu imprez, kursów i warsztatów mających na celu zainspirowanie uczestników do rozwoju własnej osobowości, sprawności fizycznej, mentalnej i twórczego myślenia. Kingz of Warsaw aktywnie biorą udzia w międzynarodowych wydarzeniach takich jak: zawody taneczne, koncerty, jamy graffiti, festiwale filmowe i inne imprezy promujące sztukę uliczną.