Kategorie
Uncategorized

KULTURA BEZ BARIER

Bliskie są nam idee prezentowane przez Fundację Kultury Bez Barier.   Dlatego też pracownicy Dorożkarni uczestniczyli w warsztatach dotyczących współpracy z publicznością z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową i słuchową, które poprowadzili specjaliści z Fundacji.

Kultura bez barier to także brak bariery finansowej, dlatego na spektakle i koncerty mamy wstęp wolny, uczestnicy zajęć zaś płacą 25% ich wartości, 75% pochodzi ze środków publicznych.

 

W 2018 roku Dorożkarnia po raz pierwszy stała się współorganizatorem Warszawskiego Festiwalu Kultury Bez Barier.