Kategorie
Projekty

KU WIŚLE


Projekt lokalny, jego nazwa wzięła się od nieformalnego, artystycznego stowarzyszenia miłośników Wisły w rejonie wału Zawadowskiego – GRUPY KU WIŚLE. Maja Filipowicz, Iwona Maj, Iga Sturlis-Szydłowska, Jerzy Rogala-Lewicki – są mieszkańcami i sympatykami Siekierek, a przede wszystkim artystami. Do 2005 roku działali osobno, wystawiając w kraju i zagranicą, publikując w prasie. Ich pierwsza wspólna wystawa odbyła się właśnie w 2005 roku, podczas pikniku Wspólna ulica, wspólny stół.

W swojej twórczości GRUPA KU WIŚLE inspiruje się widokami Wisły, napotykanymi ludźmi, historiami zasłyszanymi podczas wędrówek. Każde działanie zwykle łączone jest z akcją o charakterze społeczno-integracyjnym.

Grupa organizuje wydarzenia artystyczne integrujące lokalną społeczność – festyny, wystawy, instalacje, gry i zabawy dla dzieci, spotkania mieszkańców. Zachęca sąsiadów, przechodniów, przyjaciół i znajomych, dzieci i dorosłych do otwarcia się na sztukę, do kreatywności, do przeżywania radości tworzenia własnych „dzieł sztuki”. To sztuka, ta świąteczna i ta codzienna powoduje, że żyjemy lepiej, piękniej i pełniej. Społeczność zaś konsoliduje się w tworzeniu.

Nieformalna grupa artystyczna KU WIŚLE współpracę z DOROŻKARNIĄ rozpoczęła w 2006, dotychczas zrealizowała m. in.: projekt społeczno-artystczny Majowe(j) święto, Jestem, Święto kobiet, Wspólna ulica – wspólny stół, Rekreacje i inspiracje.