Regulamin

GRUP ZAJĘCIOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W DOMU KULTURY DOROŻKARNIA W SEZONIE ARTYSTYCZNYM 2020/2021

Cieszymy się, że dołączyliście do grupy uczestników zajęć w Dorożkarni. Zanim zaczniemy wspólną przygodę prosimy, byście zapoznali się z ważnymi informacjami. Zależy nam, byście dobrze się z nami czuli i by Dorożkarnia była Waszym drugim domem.

Dom Kultury Dorożkarnia pracuje w tzw. trybie szkolnym, od września do czerwca. Zajęcia u nas odbywają się w dniach, w których dzieci i młodzież uczęszczają do szkoły. W okresie ferii i innych dni wolnych zajęcia stałe nie odbywają się. Realizujemy wówczas inne projekty artystyczne, dostępne również dla uczestników naszych zajęć.

Jak zapisać się na zajęcia?

 1. Dla Waszej wygody uruchomiliśmy internetowy system zapisów na zajęcia.
 2. Aby zostać uczestnikiem zajęć wystarczy zapisać się do wybranej grupy, najłatwiej przez naszą stronę dorozkarnia.pl lub przez stronę www.strefazajec.p.
 3. Uczestników niepełnoletnich muszą zapisać rodzice.
 4. Każda grupa i każda pracownia ma określoną ilość miejsc. W przypadku ich wyczerpania uczestnik trafia na listę rezerwową, a z niej do grupy zajęciowej jeśli zwolni się miejsce.
  • kolejności przyjęć decyduje wyłącznie miejsce zajmowane na liście rezerwowej.
 5. Pamiętajcie, że nie przyjmujemy zapisów na zajęcia w formie telefonicznej, mailowej oraz bezpośrednio u instruktora.

Co trzeba wiedzieć o opłatach?

 1. Podstawowym warunkiem przyjęcia na zajęcia jest akceptacja niniejszego regulaminu i dokonanie opłaty.
 2. Wszystkie ceny podajemy w cenniku – opłata miesięczna za 4 lub 8 zajęć. Są one uzależnione od ilości zajęć w konkretnym miesiącu. Dla wspólnego bezpieczeństwa – opłaty za wszystkie zajęcia, warsztaty, wydarzenia biletowane – przyjmujemy wyłącznie online.
 3. Prosimy o opłacanie zajęć do 5-go dnia każdego miesiąca.
 4. Dla Waszej wygody uruchomiliśmy internetowy sposób opłat.
 5. Opłaty za zajęcia mogą być wnoszone jedynie przez osoby powyżej 13 roku życia(KC z dnia 23.04.1964 Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, art. 15).
 6. Opłaty za zajęcia przyjmowane są z góry . Wykluczamy zwroty wniesionych opłat za zajęcia z przyczyn rezygnacji lub innych nieobecności uczestników – dotyczy to również nieobecności usprawiedliwionych.
 7. W przypadku długotrwałej choroby uczestnika zajęć wymagamy odpowiedniej informacji, którą należy wysłać na adres: biuro@dorozkarnia.p. Tylko wówczas będziemy mogli dokonać przesunięcia wniesionej opłaty na poczet kolejnych zajęć.
 8. Ważna informacja – uczestnicy opłacają 25% kosztów zajęć, 75% pochodzi ze środków publicznych.

Jak zgłaszać nieobecność?

 1. Prosimy, byście wszystkie nieobecności lub rezygnację z zajęć jak najszybciej zgłaszali e-mailem na adres: biuro@dorozkarnia.pl.

Jak pracują grupy zajęciowe?

 1. Każda nasza grupa zajęciowa pracuje według ustalonego na początku sezonu artystycznego harmonogramu – od września 2020r. do czerwca 2021.
 2. Harmonogram ustala prowadzący zajęcia wspólnie z dyrektorką Dorożkarni.
 3. Każdy uczestnik ma zapewnioną opiekę prowadzącego, miejsce w pracowni, materiały do zajęć.
 4. W program zajęć dodatkowo wpisują się występy naszych zespołów na scenie Dorożkarni oraz podczas wydarzeń dzielnicowych i miejskich. Nikogo nie może na nich zabraknąć – każdy uczestnik jest bardzo ważny w grupie, bo razem pracujemy na nasz sukces.
 5. Dbamy o to, by nie odwoływać zajęć, ale jeśli nam się to zdarzy, informujemy uczestników e-mailem, SMS-em lub telefonicznie.
 6. Dbamy o to, by w przypadku nieobecności prowadzącego konkretne zajęcia zapewnić kompetentne zastępstwo lub zajęcia te zrealizować w innym terminie.
 7. Zajęcia odwołujemy wyłącznie z powodu wyjątkowych okoliczności (np. klęski żywiołowej). W tym przypadku nie ma możliwości zwrotu pieniędzy.

Bądź bezpieczny w Dorożkarni:

 1. Wchodząc do budynku lub wychodząc z pracowni zakładaj maseczkę.
 2. Wchodząc do budynku zdezynfekuj ręce – płyn znajduje się tuż przy wejściu i na każdym piętrze.
 3. Zachowaj dystans społeczny w korytarzu i w pracowniach.
 4. Jeśli masz katar, kaszel, źle się czujesz nie przychodź na zajęcia.
 5. Dbaj o siebie i innych – na zajęcia przychodź nie wcześniej niż 10 minut przed ich rozpoczęciem i kieruj się wprost do pracowni. Tymczasowe szatnie znajdują się w pracowni lub w pobliżu pracowni. Przed wejściem na zajęcia zdejmij buty.
 6. Do budynku zapraszamy wyłącznie uczestników zajęć, projektów i wydarzeń, wszystkich innych prosimy o pozostanie na zewnątrz. Wyjątkiem są jedynie rodzice przedszkolaków – możecie odprowadzić dziecko do pracowni, a po zajęciach je odebrać. Niestety, nie możecie na nie czekać w budynku.
 7. Wszystkie nasze grupy pracują zgodnie z przepisami sanitarnymi: przenieśliśmy zajęcia do większych pracowni, przesunęliśmy godziny zajęć, nie korzystamy z pomocy dydaktycznych, których nie można zdezynfekować.
 8. Wejście na zajęcie/wydarzenie/projekt jest równoznaczne z oświadczeniem osoby zapisanej, że według jej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

W jakim przypadku możemy rozstać się z uczestnikiem?

Nie chcemy rozstawać się z żadnym z naszych uczestników, ale zastrzegamy sobie dwie możliwe sytuacje:

 • W przypadku braku opłat.
 • W przypadku zachowania odbiegającego od ogólnie przyjętych norm.
 • W przypadku niestosowania się do przepisów sanitarnych.

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach promocyjnych DK Dorożkarnia – programy, foldery, plakaty, wydawnictwa, publikacje w Internecie i inne.

Opinie, wątpliwości i reklamacje:

W przypadku jakichkolwiek uwagi, wątpliwości lub reklamacji prosimy piszcie na adres: biuro@dorozkarnia.pl. Dajcie nam 14 dni na odpowiedź.

 

Ważna rzecz – akceptacje i zgody:

 1. Zapisanie siebie lub swojego dziecka na zajęcia w Domu Kultury Dorożkarnia oznacza:
 • akceptację niniejszego regulaminu
 • stosowanie się do wszystkich jego postanowień
 • zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Dorożkarni (m.in.: przekazywanie informacji o braku wpłat za zajęcia, informacji o zajęciach, warsztatach, wydarzeniach) zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z1997 r.).
 1. Zapisanie się lub swojego dziecka na zajęcia w Domu Kultury Dorożkarnia oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku (swojego lub dziecka) w materiałach promocyjnych Dorożkarni, np. plakatach, folderach, informatorach, stronie internetowej, Facebooku i in.

Niezbędnie informacje dotyczące RODO:

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie www.dorozkarnia.pl pod adresem: https://www.dorozkarnia.pl/klauzula-informacyjna-rodo/