Regulamin

GRUP ZAJĘCIOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W DOMU KULTURY DOROŻKARNIA W SEZONIE ARTYSTYCZNYM 2019/2020

 Cieszymy się, że dołączyliście do grupy uczestników zajęć w Dorożkarni.

Zanim zaczniemy wspólną przygodę prosimy, byście zapoznali się z ważnymi informacjami.

Zależy nam, byście dobrze się z nami czuli i by Dorożkarnia była Waszym drugim domem.

 

Dom Kultury Dorożkarnia pracuje w tzw. trybie szkolnym, od września do czerwca. Zajęcia u nas odbywają się w dniach, w których dzieci i młodzież  uczęszczają do szkoły. W okresie ferii i innych dni wolnych zajęcia stałe nie odbywają się. Realizujemy wówczas inne projekty artystyczne, dostępne również dla uczestników naszych zajęć.

 

Jak zapisać się na zajęcia?

 1. Dla Waszej wygody uruchomiliśmy internetowy system zapisów na zajęcia.
 2. Aby zostać uczestnikiem zajęć wystarczy zapisać się do wybranej grupy, najłatwiej przez naszą stronę www.dorozkarnia.pl lub przez stronę www.strefazajec.pl.
 3. Uczestników niepełnoletnich muszą zapisać rodzice.
 4. Każda grupa i każda pracownia ma określoną ilość miejsc. W przypadku ich wyczerpania uczestnik trafia na listę rezerwową, a z niej do grupy zajęciowej jeśli zwolni się miejsce.
 5. O kolejności przyjęć decyduje wyłącznie miejsce zajmowane na liście rezerwowej.
 6. Pamiętajcie, że nie przyjmujemy zapisów na zajęcia w formie telefonicznej, mailowej oraz bezpośrednio u instruktora.

 

Co trzeba wiedzieć o opłatach?

 1. Podstawowym warunkiem przyjęcia na zajęcia jest akceptacja niniejszego regulaminu i dokonanie opłaty.
 2. Wszystkie ceny podajemy w cenniku. Są one uzależnione od ilości zajęć w konkretnym miesiącu.
 3. Prosimy o opłacanie zajęć do 5-go dnia każdego miesiąca.
 4. Dla Waszej wygody uruchomiliśmy internetowy sposób opłat.
 5. Opłaty za zajęcia mogą być wnoszone jedynie przez osoby powyżej 13 roku życia (KC z dnia 23.04.1964 Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, art. 15).
 6. Opłaty za zajęcia przyjmowane są z góry . Wykluczamy zwroty wniesionych opłat za zajęcia z przyczyn rezygnacji lub innych nieobecności uczestników – dotyczy to również nieobecności usprawiedliwionych.
 7. W przypadku długotrwałej choroby uczestnika zajęć wymagamy odpowiedniej informacji, którą należy wysłać na adres: biuro@dorozkarnia.pl. Tylko wówczas będziemy mogli dokonać przesunięcia wniesionej opłaty na poczet kolejnych zajęć.
 8. Ważna informacja – uczestnicy opłacają 25% kosztów zajęć, 75% pochodzi ze środków publicznych.

 

Jak zgłaszać nieobecność?

 1. Prosimy, byście wszystkie nieobecności lub rezygnację z zajęć jak najszybciej zgłaszali  e-mailem na adres: biuro@dorozkarnia.pl

 

Jak pracują grupy zajęciowe?

 1. Każda nasza grupa zajęciowa pracuje według ustalonego na początku sezonu artystycznego harmonogramu – od września 2019 r. do czerwca 2020 r.
 2. Harmonogram ustala prowadzący zajęcia wspólnie z dyrektorką Dorożkarni.
 3. Każdy uczestnik ma zapewnioną opiekę prowadzącego, miejsce w pracowni, materiały do zajęć.
 4. Dbamy o to, by nie odwoływać zajęć, ale jeśli nam się to zdarzy, informujemy uczestników e-mailem, SMS-em lub telefonicznie.
 5. Dbamy o to, by w przypadku nieobecności prowadzącego konkretne zajęcia zapewnić kompetentne zastępstwo lub zajęcia te zrealizować w innym terminie.
 6. Zajęcia odwołujemy wyłącznie z powodu wyjątkowych okoliczności (np.: klęski żywiołowej). W tym przypadku nie ma możliwości zwrotu pieniędzy.

 

W jakim przypadku możemy rozstać się z uczestnikiem?

 1. Nie chcemy rozstawać się z żadnym z naszych uczestników, ale zastrzegamy sobie dwie możliwe sytuacje:
 • W przypadku braku opłat
 • W przypadku zachowania odbiegającego od ogólnie przyjętych norm.

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach promocyjnych DK Dorożkarnia – programy, foldery, plakaty, wydawnictwa, publikacje w Internecie i inne.

 

Opinie, wątpliwości i reklamacje:

W przypadku jakichkolwiek uwagi, wątpliwości lub reklamacji prosimy piszcie na adres: biuro@dorozkarnia.pl.  Dajcie nam 14 dni na odpowiedź.

 

Ważna rzecz – akceptacje i zgody:

 1. Zapisanie się lub swojego dziecka na zajęcia w Domu Kultury Dorożkarnia oznacza:
 • akceptację niniejszego regulaminu
 • stosowanie się do wszystkich jego postanowień
 • zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym
  do realizacji celów statutowych Dorożkarnii (m.in.: przekazywanie informacji o braku wpłat za zajęcia, informacji o zajęciach, warsztatach, wydarzeniach) zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997 r.).
 1. Zapisanie się lub swojego dziecka na zajęcia w Domu Kultury Dorożkarnia oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku (swojego lub dziecka) w materiałach promocyjnych Dorożkarni, np. plakatach, folderach, informatorach, stronie internetowej, Facebooku i in.

 

Niezbędnie informacje dotyczące RODO:

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na   stronie  www.dorozkarnia.pl pod adresem: https://www.dorozkarnia.pl/klauzula-informacyjna-rodo/