Kategorie
Projekty międzynarodowe

Rekrutacja na ART SUMMER 2024!

Nabór na Rezydencję Artystyczną ART SUMMER 2024

Dom Kultury Dorożkarnia w Warszawie ogłasza nabór na rezydencję artystyczną dla 5 osób z Białorusi i Ukrainy w wieku 20-30 lat, mieszkających w Polsce. Poszukujemy zarówno absolwentów kierunków artystycznych (malarstwo i/lub sztuki wizualne), jak i osób, które jeszcze się uczą i chcą spróbować swoich sił w projekcie polskiej instytucji kultury.

Termin rezydencji: 25.08-1.09.2024 r.

W ramach projektu oferujemy:

– zakwaterowanie i wyżywienie,

– transport do Warszawy,

– przestrzeń do pracy i materiały,

– opiekę artystyczną, warsztaty tematyczne i wsparcie kuratorskie,

– możliwość poznania warszawskich artystów i artystek sztuk wizualnych,

– organizację wystawy oraz wernisażu w Galerii Domu Kultury Dorożkarnia w Warszawie.

Wymagana jest podstawowa znajomość języka polskiego.

Zgłoszenia:

Prosimy o przesłanie portfolio w postaci PDF oraz listu motywacyjnego (do 2000 znaków) na adres: katarzyna.sztarbala@dorozkarnia.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 25.06.2024 roku.

Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia!

Regulamin

 
§1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury Dorożkarnia w Warszawie.
 2. Konkurs skierowany jest do obywateli Białorusi i Ukrainy mieszkających w Polsce, w wieku 20-30 lat.
 3. Celem konkursu jest wyłonienie 5 uczestników rezydencji artystycznej, która odbędzie się w terminie 25.08-1.09.2024 w Warszawie.
§2 Warunki uczestnictwa
 1. Uczestnikami konkursu mogą być zarówno absolwenci kierunków artystycznych, jak i studenci tych kierunków.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno portfolio.
 3. Zgłoszenia muszą zawierać:
  • Portfolio (dokumentacja prac artystycznych)
  • List motywacyjny (do 2000 znaków)
§3 Zgłoszenia
 1. Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail katarzyna.sztarbala@dorozkarnia.pl do 25.06.2024 r.
 2. Portfolio i list motywacyjny powinny być przesłane w formacie PDF.
 3. Organizator potwierdzi otrzymanie zgłoszenia e-mailem zwrotnym.
§4 Kryteria oceny
 1. Oceny zgłoszeń dokona komisja powołana przez organizatora. 
 2. Kryteria oceny:
  • Jakość i innowacyjność prac przedstawionych w portfolio
  • Motywacja do udziału w rezydencji
  • Zgodność z celami projektu
 3. Wymagana jest podstawowa znajomość języka polskiego.
§5 Wyniki konkursu
 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 5.07.2024 r.
 2. Organizator skontaktuje się z laureatami za pośrednictwem poczty elektronicznej.
§6 Rezydencja artystyczna
 1. Rezydencja odbędzie się w Domu Kultury „Dorożkarnia” ul. Siekierkowska 28, 00-709 Warszawa.
 2. Organizator zapewnia:
  • Zakwaterowanie
  • Wyżywienie
  • Transport do Warszawy
  • Przestrzeń do pracy i materiały
  • Wsparcie kuratorskie oraz artystyczne
  • Warsztaty artystyczne
  • Możliwość poznania warszawskich artystów i artystek sztuk wizualnych
  • Organizację wystawy uczestników i uczestniczek oraz wernisażu w dn. 1.09.2024 r. w Galerii Domu Kultury Dorożkarnia w Warszawie.
§7 Postanowienia końcowe
 1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje organizator.