Kategorie
Konkursy i festiwale

Festiwal Młodzi Artyści Mokotowa – MAM TO!

 

Grafika festiwalu Mam to Młodzi Artyści Mokotowa

Festiwal MAM to! – w ramach, którego odbywają się: 

Konkurs taneczny dla dzieci z mokotowskich przedszkoli 

oraz 

Konkurs taneczny dla uczniów mokotowskich szkół 

– są wyjątkową szansą dla młodych artystów Mokotowa ze wszystkich typów szkół i przedszkoli oraz placówek oświatowych* na pochwalenie się swoimi artystycznymi talentami, pasjami i kreatywnością na profesjonalnych scenach dzielnicowych domów kultury. 

 W tym roku konkurs odbędzie się w sali widowiskowej Domu Kultury Dorożkarnia – 13 kwietnia, a gala prezentująca wszystkich laureatów pierwszych miejsc odbędzie się

25 maja 2023 w Służewskim Domu Kultury.

 

Pasek z logotypami organizatorów Festiwalu Mama to! Młodzi Artyści Mokotowa

Logotyp konkursu tanecznego w dziedzinie ruch w ramach festiwalu Młodzi Artyści Mokotowa MAM TO

#ruch

KONKURS TANECZNY

Festiwal MAM to! – w ramach, którego odbywają się:

Konkurs taneczny dla dzieci z mokotowskich przedszkoli

oraz

Konkurs taneczny dla uczniów mokotowskich szkół

– są wyjątkową szansą dla młodych artystów Mokotowa ze wszystkich typów szkół i przedszkoli oraz placówek oświatowych* na pochwalenie się swoimi artystycznymi talentami, pasjami i kreatywnością na profesjonalnych scenach dzielnicowych domów kultury.

 W tym roku konkurs odbędzie się w sali widowiskowej Domu Kultury Dorożkarnia, a gala prezentująca wszystkich laureatów pierwszych miejsc odbędzie się 25 maja 2023 w Służewskim Domu Kultury.

 

REGULAMIN KONKURSU TANECZNEGO 2023

 1. Organizator konkursu:

Dom Kultury Dorożkarnia w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. Siekierkowska 28, Warszawa.

 1. Odbiorcy:

Uczniowie wszystkich typów szkół i przedszkoli oraz placówek oświatowych* w Dzielnicy Mokotów.

 1. Karta zgłoszenia i ważne terminy:

Każda opiekunka/opiekun zgłasza swój zespół/swoje zespoły wypełniając KARTĘ ZGŁOSZENIA ONLINE. Każdy zespół na osobnej karcie.

Termin wypełnienia karty: 31 marca 2023 r.

Termin nadesłania podkładów muzycznych do występu: 3 kwietnia 2023 r.

Termin konkursu: 13 kwietnia 2023 r., czwartek

 1. Kategorie:

W konkursie mogą brać udział soliści, duety, zespoły.

1. Przedszkolaki

2. Klasy I-III

3. Klasy IV-VI

4. Klasy VII-VIII

5. Klasy ze szkół ponadpodstawowych

(o przynależności zespołu do grupy wiekowej decyduje wiek większości członków zespołu (2/3).

 1. Przebieg:

Konkurs odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2031 r. (czwartek) w Domu Kultury Dorożkarnia, ul. Siekierkowska 28.

Kolejność występów zostanie przesłana opiekunom zespołów do 3 kwietnia 2023 r.

Zaplanujcie czas przybycia tak, byście spokojnie zdążyli przygotować się do występu.

 1. Jak dostarczyć podkład muzyczny?

Wyłącznie w pliku MP3 lub WAV e-mailem na adres: jerzy.fraczek@dorozkarnia.pl

do 3 kwietnia 2023 r.

      7. Koordynatorka współpracy z przedszkolami/szkołami/placówkami oświatowymi:

Katarzyna Radziszewska, katarzyna.radziszewska@dorozkarnia.pl 

       8. Koordynatorka projektu:

Anna Michalak-Pawłowska, anna.michalak@dorozkarnia.pl

        9. Dokumentacja fotograficzna i filmowa:

W czasie konkursu tanecznego będzie prowadzona dokumentacja fotograficzna i filmowa.

        10. Uwaga:  

Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem regulaminu konkursu.

Opiekun zgłaszający zespół jest zobowiązany do:

 • poinformowania opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników konkursu i pełnoletnich uczestników konkursu o treści regulaminu, w tym zasadach przetwarzania danych osobowych;
 • pozyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu;
 • pozyskania zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu w ramach festiwalu;
 • przedstawienia pozyskanych zgód, o których mowa w pkt 2 i 3 Organizatorowi Konkursu.

 

Słownik/Informacja:

 • W rozumieniu niniejszego regulaminu szkołą jest – szkoła publiczna, szkoła niepubliczna, szkoła prywatna, szkoła społeczna – mająca swoja siedzibę na terenie dzielnicy Mokotów.
 • W rozumieniu niniejszego regulaminu szkołą nie są: instytucje kultury, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, oraz szkoły artystyczne prywatne i publiczne.

* Placówka Oświatowa – są to: Ognisko Pracy Pozaszkolnej oraz Ogród Jordanowski. (z wyłączeniem Młodzieżowego Domu Kultury, który jest jednym z organizatorów.

 

Dzięki Festiwalowi MAM to!: 

 • młodzi artyści z mokotowskich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych przygotowywani przez nauczycieli, instruktorów, opiekunów szkolnych, czy rodziców mają okazję wystąpić na scenie i zostać (d)ocenionymi przez profesjonalnych jurorów,
 • opiekunowie artystyczni i szkoły mogą zobaczyć, jak wygląda edukacja artystyczna
 •  w innych mokotowskich szkołach, inspirować się do nowych, kreatywnych działań,
 • rodzice i rodziny będą pękać z dumy oglądając swoje dzieci występujące na prawdziwej scenie podczas finałów poszczególnych konkursów czy podczas gali finałowej Festiwalu,
 • instytucje oświaty i kultury mają szansę pogłębić współpracę na Mokotowie, wzajemnie inspirować się, by dzięki temu rozwijać wrażliwość i artystyczne działania dzieci i młodzieży,
 • wspólnie propagujemy wrażliwość i wiedzę o sztuce literackiej, wizualnej, teatralnej, muzycznej wśród młodego pokolenia.
 • Mokotowskie instytucje kultury promując mokotowskie szkoły i przedszkola działają na rzecz rozwoju edukacji kulturalnej w dzielnicy.
 • Organizator konkursów: Dom Kultury Dorożkarnia w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
 •  Odbiorcy: Konkurs dla przedszkolnych zespołów tanecznych – przedszkolne zespoły dziecięce,  Konkurs dla szkolnych zespołów tanecznych w 4 grupach wiekowych –grupa I – klasy 1-3 (szkoła podstawowa), grupa II – klasy 4-6 (szkoła podstawowa), grupa III – klasy 7-8 (szkoła podstawowa), grupa IV – wszystkie klasy ze szkół ponadpodstawowych.

Klauzula informacyjna RODO

1. Administratorem danych osobowych Uczestników/Opiekunów wydarzeń jest Domu Kultury Dorożkarnia w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 00-709 Warszawa, ul. Siekierkowska 28.
2. Dyrektor DK Dorożkarnia wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. inspektora ochrony danych osobowych. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Barbara Trojanowska, wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować pod adres e-mail: iod@poczta.dorozkarnia.pl tel. 604 894 890 lub biuro@dorozkarnia.pl.
3. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z korzystaniem z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w wydarzeniach, kwalifikacji wiekowej do udziału w wydarzeniu, rozliczeniami finansowymi, calami statystycznymi oraz archiwalnymi.
5. Uczestnik/Opiekun ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie o ile dane zostały zebrane w oparciu o zgodę. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji uczestnictwa w zajęciach.
6. Otrzymane dane osobowe będą przetwarzane przez DK Dorożkarnia do momentu upływu czasu określonego przepisami prawa (ochrona roszczeń, rozliczenia finansowe), wycofania zgody, a w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
7. Dane osobowe Uczestnika/Opiekuna mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: prowadzącym wybrane przez Uczestnika/Opiekuna wydarzenia, podmiotom świadczącym usługi nowych technologii.
8. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
10. Uczestnikowi/Opiekunowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Logotyp konkursu tanecznego w dziedzinie ruch w ramach festiwalu Młodzi Artyści Mokotowa MAM TO

 

Kartę zgłoszenia należy wypełnić do 31 marca 2023 r.

Kolejność występów zostanie przesłana opiekunom zespołów do 3 kwietnia 2023 r.

Podkłady muzyczne wyłącznie w pliku MP3 lub WAV należy przesłać e-mailem na adres: jerzy.fraczek@dorozkarnia.pl do 3 kwietnia 2023 r.

Konkurs odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2023 r. w Domu Kultury Dorożkarnia, ul. Siekierkowska 28.

Gala prezentująca wszystkich laureatów pierwszych miejsc odbędzie się 25 maja 2023 r. w Służewskim Domu Kultury.

Logotyp konkursu tanecznego w dziedzinie ruch w ramach festiwalu Młodzi Artyści Mokotowa MAM TO

Mężczyzna z mikrofonem w dłoni, na głowie ma wełnianą czapkęBARTOSZ FIGURSKI

Na swoim koncie ma role w kilkudziesięciu spektaklach i występy na najważniejszych polskich scenach rozrywkowych i musicalowych. Tańczył m.in. u Romana Polańskiego, Krystyny Jandy, Jana Peszka i Moniki Strzępki, współpracował  też z cenionymi krajowymi i zagranicznymi choreografami. Na stałe można go oglądać na scenie warszawskiego Teatru Tańca Zawirowania.

informacja pochodzi ze strony CULTURE.PL

 

JAKUB KRAWCZYK

Młody uśmiechnięty mężczyzna , ubrany jest w koszulę i kamizelkęAktor teatralny i filmowy. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Wydział Teatru Tańca w Bytomiu (2013). Za jedną z głównych ról w spektaklu dyplomowym „Czyż nie dobija się koni?” w reż. Waldemara Raźniaka otrzymał nagrodę aktorską na 30. Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. Zagrał w filmach: „Boisko Bezdomnych” Kasi Adamik, „Obywatel” Jerzego Stuhra czy „Demon” Marcina Wrony. W sierpniu 2015 roku wraz z Pauliną Jóźwicką założył Fundację ART_committed.

Logotyp konkursu tanecznego w dziedzinie ruch w ramach festiwalu Młodzi Artyści Mokotowa MAM TO

PROTOKÓŁ  Z POSIEDZENIA JURY

KONKURSU TANECZNEGO MAM to!

Jury konkursu tanecznego organizowanego w ramach 19. Festiwalu MAM to!, który odbył się w Dorożkarni w dniu 13 kwietnia 2023, w składzie: Bartosz Figurski, Jakub Krawczyk po obejrzeniu wszystkich prezentacji przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

KATEGORIA PRZEDSZKOLAKI

I miejsce:  ZIELONE SŁONIE – Przedszkole nr 317

II miejsce: MYSZKI – Przedszkole nr 151

III miejsce: Rockandrollowe Przedszkolaki -Przedszkole Językowe Bajowa Kraina

Wyróżnienia: BAJKOWY OGRÓD – Przedszkole Językowe Bajkowa Kraina, JEŻE – Przedszkole nr 69, MOTYLKI – Przedszkole nr 300

 KATEGORIA KLASY 1-3

I miejsce: MINI FIRE DANCE – Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175”

II miejsce:Absolutnie Fantastyczna Ekipa Ruchu Artystycznego AFERA – Społeczna Szkoła Podstawowa nr 26 STO – Puławska

III miejsce: NEONKI – Szkoła Podstawowa nr 85 im. Benito Juareza

Wyróżnienia: MALOWANE DZIECI, BIAŁE ORŁY, BIAŁE ORZEŁKI – Ognisko Pracy Pozaszkolnej „70”

KATEGORIA KLASY IV-VI

I miejsce: OPP 70 DANCE TEAM – Ognisko Pracy Pozaszkolnej „70”

II miejsce: FIRE DANCE – Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175”

III miejsce: PETARDY – Prywatna Szkoła Podstawowa nr 95

Wyróżnienie:Emilia Laurosiewicz – Prywatna Szkoła Podstawowa nr 95

KATEGORIA KLASY VII-VIII

I miejsce: ex aequo CIEMNE JELENIE – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Warszawie oraz CURE – Szkoła Podstawowa nr 85 im. Benito Juareza

II miejsce: Amelia Jaguś – Ognisko Pracy Pozaszkolnej „70”

III miejsce: Alicja Chmiel – Ognisko Pracy Pozaszkolnej „70”

KATEGORIA KLASY SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

I miejsce: Amelia Figlarowicz – Ognisko Pracy Pozaszkolnej „70”

II miejsce: Zuzanna Jaroszek – Ognisko Pracy Pozaszkolnej „70”

III miejsce: Viktoria Shvaiko – Technikum Ekonomiczne nr 8 w Warszawie

Wyróżnienia: Amelia Szczepocka – II Ogród Jordanowski, Wiktoria Jarosz – LXV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Bema w Warszawie,  Zuzanna Błaszczyk – Ognisko Pracy Pozaszkolnej „70”

Laureaci pierwszych miejsc wystąpią na Gali w dniu 25 maja 2023 w Służewskim Domu Kultury.

Jurorzy i organizatorzy serdeczne wszystkim tancerkom i tancerzom dziękują i gratulują.

Gorące podziękowania dla Nauczycieli, Opiekunów i Rodziców.

W ramach MAM to! 2023 odbędzie się 10 konkursów:

 #słowo

Logotyp konkursu literackiego w dziedzinie ruch w ramach festiwalu Młodzi Artyści Mokotowa MAM TO

 

Konkurs recytatorski
organizator: Młodzieżowy Dom Kultury „Mokotów”

zgłoszenia: do 14.04.2023 r.
klasy: przedszkola
koordynator: Marek Masłowski; mdkmok@eduwarszawa.pl

Konkurs literacki
„Dzieci listy piszą do rówieśników z innych dzielnic”
organizator: Młodzieżowy Dom Kultury „Mokotów”

zgłoszenia: do 14.04.2023 r.
klasy: przedszkola / szkoły podstawowe / szkoły ponadpodstawowe
koordynator: Marek Masłowski; mdkmok@eduwarszawa.pl

Konkurs recytatorski
organizator: Centrum „Łowicka”

zgłoszenia: do 27.03.2023 r.
przesłuchania konkursowe: 4 i 5.04.2023 r.
klasy: szkoły podstawowe / szkoły ponadpodstawowe
Koordynator: Radosław Katowicz; radek@lowicka.pl

Konkurs literacki
„List do autorki / autora ulubionej książki”.

organizator: Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

zgłoszenia: do 07.04.2023 r.
klasy: szkoły podstawowe / szkoły ponadpodstawowe
koordynator: Elżbieta Frankiewicz; e_frankiewicz@bpmokotow.waw.pl

Przegląd Małych Form Teatralnych
organizator: Dom Kultury KADR

zgłoszenia: 20.03 – 14.04.2023 r.
przesłuchania konkursowe: 20.04.2023 r.
klasy: przedszkola / szkoły podstawowe / szkoły ponadpodstawowe
koordynator: Katarzyna Cieślak; k.cieslak@dkkadr.waw.pl , Joanna Rowicka; j.rowicka@dkkadr.waw.pl

 #obraz

Logotyp konkursu plastycznego w dziedzinie ruch w ramach festiwalu Młodzi Artyści Mokotowa MAM TO

 

Konkurs plastyczny
„Opowieść o lesie”

organizator: Centrum „ Łowicka ”

zgłoszenia: do 27.03.2023 r.
klasy: szkoły podstawowe / szkoły ponadpodstawowe
koordynator: Urszula Ścibor-Rylska; ula@lowicka.pl

Konkurs fotograficzny (2 tematy do wyboru)
1. „MOJA SZKOŁA…CZY TO TYLKO BUDYNEK…”
2. „NEONY MOKOTOWA”

organizator: Młodzieżowy Dom Kultury „Mokotów”

zgłoszenia: do 14.04.2023 r.
klasy: szkoły podstawowe / szkoły ponadpodstawowe
koordynator: Marek Masłowski; mdkmok@eduwarszawa.pl

Konkurs plastyczny
„MIKOŁAJ KOPERNIK W PRZEDSZKOLU”

organizator: Młodzieżowy Dom Kultury „Mokotów”

zgłoszenia: do 14.04.2023 r.
klasy: przedszkola
koordynator: Marek Masłowski; mdkmok@eduwarszawa.pl

 #dźwięk

Logotyp konkursu wokalnego w dziedzinie ruch w ramach festiwalu Młodzi Artyści Mokotowa MAM TO

 

Konkurs wokalny
organizator: Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

zgłoszenia: 15-31.03.2023 r.
przesłuchania konkursowe: 18.04.2023 r. / sala widowiskowa SDK
klasy: przedszkola / szkoły podstawowe / szkoły ponadpodstawowe
koordynator: Jacek Zieliński; j.zielinski@sdk.waw.pl

 #ruch

Logotyp konkursu tanecznego w dziedzinie ruch w ramach festiwalu Młodzi Artyści Mokotowa MAM TO

 

Konkurs taneczny
organizator: Dom Kultury „Dorożkarnia”

zgłoszenia: do 31.03.2023 r.
przesłuchania konkursowe: 13.04.2023 r.
klasy: przedszkola / szkoły podstawowe / szkoły ponadpodstawowe
koordynator: Anna Michalak-Pawłowska;  katarzyna.radziszewska@dorozkarnia.pl

Logotyp konkursu tanecznego w dziedzinie ruch w ramach festiwalu Młodzi Artyści Mokotowa MAM TO

 

Konkurs taneczny 2022

Konkurs taneczny 2019-2021