Grafika projektu 60. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - z lewej strony rysunek dziewczyny w okularach z kartką w dłoni, z prawej strony informacjeGrafika do spektaklu bajkowego pt. Machina czasu - postać rycerza i postać smika, informacje o terminie wydarzeniaGrafika wydarzenia Święto siekierkowskich pasjonatów -ceramiczna kurka i informacje o projekcie