Kategorie
Konkursy i festiwale

ZDERZENIA TEATRALNE

 

 

Celem projektu jest konfrontacja dorobku teatrów młodzieżowych działających w małych ośrodkach w Polsce. Główną jego część stanowi Ogólnopolski Przegląd Teatrów Amatorskich – czyli prezentacje sceniczne wszystkich zaproszonych grup. Program uzupełnią warsztaty aktorskie mające na celu podniesienie umiejętności uczestników oraz dyskusje dotyczące warsztatu teatralnego, a w szczególności takich tematów jak: reżyseria, scenografia, scenariusz. Warsztaty organizowane są dla uczestników ZDERZEŃ TEATRALNYCH.

Gospodarzem festiwalu jest Teatr FIAKIER.

 

Witajcie!

ZDERZENIA TEATRALNE trwają od 2005 r. Przez ten czas w ramach Przeglądu wystąpiły najlepsze teatry z całej Polski. Przewinęli się fascynujący ludzie. Wygenerowała się niezwykła energia, dzięki której dzisiaj rozpoczynamy kolejną edycję. Cieszę się, że tu jesteście.
ZDERZENIA TEATRALNE, to przede wszystkim ROZMOWY o teatrze, bez konkursowego spięcia. O tym, co kochacie w nim najbardziej. O tym, jakie stoją przed nim perspektywy. Co Was nakręca, a co martwi. To Wasze wrażenia i głosy zdecydują, który spektakl zostanie wyróżniony.
Nasz Przegląd, to także ZDERZANIE SIĘ światopoglądów i doświadczeń, które ze sobą przywozicie. Wymieniajcie się marzeniami. Mówcie o swoich planach na przyszłość. Otwierajcie się na ludzi. Sami przekonacie się, że warto.
Mam nadzieję, że również ZDERZENIE SIĘ z Warszawą dostarczy Wam tylko niezwykłych wspomnień. Znajdźcie czas na to, by dostrzec, że stolica to piękne i rozwijające się miasto, w którym żyją ciekawi ludzie. Po prostu – dajcie się zainspirować Warszawą.
Wierzę, że czas spędzony z nami będzie twórczy i zaowocuje przyjaźniami, a rozmowy i dyskusje zamienią się w nowe pomysły i pobudzą Was do działania. Mam nadzieję, że chwile spędzone w DOROŻKARNI uskrzydlą Was niczym Pegaza. Wszak teatr, to magia.

 

Staszek Dembski
Szef artystyczny ZDERZEŃ TEATRALNYCH

REGULAMIN

20-23 czerwca 2019

 1. TEMATYKA 
  Ogólnopolski Przegląd Teatrów ZDERZENIA TEATRALNE w DOROŻKARNI jest konkursem teatralnym zespołów amatorskich, ma formułę otwartą. Tematyka przedstawień jest dowolna.
 2. ORGANIZATOR 
  Dom Kultury DOROŻKARNIA w Warszawie.
  Gospodarzem ZDERZEŃ TEATRALNYCH jest młodzieżowy Teatr Fiakier.
 3. UCZESTNICY 
  Uczestnikami ZDERZEŃ TEATRALNYCH jest młodzież powyżej 15 roku życia, działająca w ośrodkach kultury i edukacji z terenu całego kraju, w szczególności z mniejszych miejscowości, oddalonych od dużych centrów kulturalnych. Preferowane są prezentacje w niewielkiej obsadzie, szybkim montażu, bez rozbudowanej scenografii.
  Laureatów poprzednich edycji Zderzeń Teatralnych zapraszamy do udziału w przyszłym roku.
 4. ZGŁOSZENIA 
  Warunkiem zakwalifikowania zespołu jest uzyskanie pozytywnej opinii Rady Artystycznej powołanej przez organizatora na podstawie dostarczonego nagrania spektaklu.
 5. TERMINY 
  Nieprzekraczalny termin przyjmowania zgłoszeń upływa 17 maja 2019 r.
  Zgłoszenia w formie elektronicznej muszą wpłynąć do godz. 16:00 (karta zgłoszenia + aktywny link do przedstawienia )
  Zgłoszenia w formie tradycyjnej, powinny wpłynąć do organizatorów w podanym terminie do godz. 16:00 (karta zgłoszenia + płytka CD,DVD z nagraniem spektaklu).
  Lista przedstawień zakwalifikowanych do Przeglądu zostanie ogłoszona 22 maja 2019 r. Zakwalifikowane zespoły zostaną powiadomione przez Biuro Przeglądu telefonicznie lub e-mailem.
 6. RADA ARTYSTYCZNA.
  Organizator powoła Radę Artystyczną, która będzie omawiać poszczególne przedstawienia.
 7. AKREDYTACJA
  Akredytacja za udział w festiwalu wynosi 100 złotych od osoby. Zespoły zakwalifikowane do udziału w festiwalu, zobowiązane są do przelewu akredytacji na konto organizatorów w terminie do 27 maja 2019 r. Organizatorzy nie zapewniają zwrotów kosztów podróży oraz opłat parkingowych. Organizatorzy zapewniają: 3 noclegi, śniadania, 1 ciepły posiłek dziennie oraz bilety na przejazdy komunikacją miejską.
 8. WARUNKI TECHNICZNE 
  Organizator nie zabezpiecza elementów scenografii . Scena posiada czarne okotarowanie. Zabezpieczamy oświetlenie i nagłośnienie.
 9. DANE OSOBOWE

Do udziału w wydarzeniu niezbędne jest podanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym. Administratorem Danych jest Dom Kultury Dorożkarnia w Dzielnicy Mokotów m.st.Warszawy, ul. Siekierkowska 28, 00-709 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celach związanych z organizacją festiwalu.  Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez DK Dorożkarnia można uzyskać na stronie  https://www.dorozkarnia.pl/klauzula-informacyjna-rodo/

 1. NAGRODY
  Każdy zespół otrzyma dyplom udziału w Przeglądzie. Uczestnicy Przeglądu wybiorą najciekawsze przedstawienie, które otrzyma statuetkę GRAND PRIX oraz nagrodę pieniężną. Organizator ufunduje nagrody i wyróżnienia dodatkowe. Całkowita pula nagród wynosi 7000 złotych.

 

INFORMACJE
Adres: ZDERZENIA TEATRALNE 2019
Dom Kultury DOROŻKARNIA
ul. Siekierkowska 28, 00-709 Warszawa

Szef artystyczny Zderzeń Teatralnych 2019:
Stanisław Dembski – kom. 501488436, tel. 22 841 72 17
e-mail: stanislaw.dembski@dorozkarnia.pl

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Kategorie
Konkursy i festiwale

SPONTAN 2019 16. Ogólnopolskie Spotkania Taneczne

Kategorie
Konkursy i festiwale

ANIOŁ 2019 / Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

Fotografie w prezentowanym zestawie pochodzą z różnych finałów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ANIOŁ

Informacje ogólne


Ogólnopolski konkurs na anioła jest organizowany przez Dorożkarnię od 2001 roku. Prace na konkurs mogą wykonać dzieci i młodzież w wieku 4 – 16 lat. Do konkursu można złożyć prace wykonane w dowolnej technice plastycznej z dowolnych materiałów oprócz szkła, a więc rysunki, grafiki, tkaniny oraz prace malarskie. Niestety, ze względu na warunki lokalowe i wystawiennicze nie przyjmujemy rzeźb i płaskorzeźb. Wszystkie przysyłane prace należy wykonać w sposób trwały i odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Zapraszamy do wzięcia udziału pracownie plastyczne z ośrodków kultury, szkół podstawowych, gimnazjów, zapraszamy także przedszkolaków oraz wszystkie dzieci, które lubią malować i rysować.

Konkurs 2019


Na XIX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ANIOŁ 2019 nadesłano 1576 prac z 225 placówek: 23 przedszkoli, 22 zespołów szkół, 115 szkół podstawowych, 4 gimnazjów, 55 ośrodków kultury, klubów, pracowni oraz różnego typu placówek pozaszkolnych, 6 ośrodków specjalnych, a także indywidualnie od  99 osób z całej Polski. Uroczyste zakończenie, podczas którego wręczono nagrody i wyróżnienia laureatom oraz nastąpiło otwarcie wystawy pokonkursowej odbyło się 3 marca 2019.

Jury przyznało 12 nagród w dwóch grupach wiekowych: 1 nagroda w kategorii wiekowej 4 – 6 lat, 9 równorzędnych nagród w kategorii wiekowej 7 – 10 lat, 1 nagrodę w kategorii wiekowej 11-13 lat, 1 nagrodę w kategorii wiekowej 14-16 lat

Jury przyznało 19 wyróżnień w trzech kategoriach wiekowych: 4 – 6 lat: 3 wyróżnienia, 7 – 11 lat: 10 wyróżnień, 11 – 13 lat: 3 wyróżnienia., 14 – 16 lat: 3 wyróżnienia.

Razem nagród i wyróżnień: 31. Ponadto jury wybrało 71 prace na wystawę. Razem laureatów konkursu 102.

Jury oraz organizator przyznali także WYRÓŻNIENIE SPECJALNE za szczególne osiągnięcia w pracy z dziećmi instruktorce: Pani Małgorzacie Wrzosińskiej z Fundacji Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej PRAWOBRZEŻE ze Szczczcina.

LISTA NAGRODZONYCH I WYRÓŻNIONYCH  2019

LISTA UCZESTNICZĄCYCH W WYSTAWIE POKONKURSOWEJ 2019

Regulamin i karta zgłoszenia


Prace na konkurs należy przesłać na adres Ośrodka Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży DOROŻKARNIA lub dostarczyć osobiście do 6 lutego 2019 r.
Prosimy na opakowaniu koniecznie umieścić dopisek ANIOŁ 2019.
Wszystkie przysłane prace lub dostarczone osobiście przez uczestników lub opiekunów powinny być zapakowane. Na opakowaniu prosimy nakleić kartę zgłoszenia z nazwiskami autorów prac w osobnej kopercie. Pomoże to nam uniknąć pomyłek. Prosimy o czytelne i dokładne wypełnienie właściwej karty z podaniem kompletnych adresów oraz aktualnych telefonów i emaili.
Jurorzy wszystkie prace oceniają oddzielnie, pogrupowane na kategorie wiekowe. Karty służą organizatorowi konkursu do weryfikacji wybranych prac przez jurorów i w celu powiadomienia laureatów o ewentualnych nagrodach. Dlatego prosimy o wysyłanie 1 karty z jednej placówki ze wszystkimi nazwiskami osób, których prace znajdują się w paczce.
Prace także powinny zawierać dokładny adres placówki, nazwisko autora i wiek (także podane w sposób czytelny).

REGULAMIN  I KARTY ZGŁOSZENIA KONKURSU-ANIOŁ 2019

Jury konkursu


Od lat staramy się utrzymać wysoki poziom klasyfikacji i oceniania prac poprzez angażowanie do grona jurorów nie tylko wysokiej klasy profesjonalistów, ale także artystów, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą, a więc znają jej potrzeby, zainteresowania, możliwości twórczej wypowiedzi plastycznej, ale przede wszystkim doceniają dziecięcą sztukę i wspaniałą wyobraźnię dziecka. Takie podejście zawsze owocuje wystawami prac na wysokim poziomie artystycznym, które można oglądać nie tylko w naszej galerii czy innych ośrodkach kultury, ale także w Internecie, na stronie konkursu. Wierzymy, że nobilituje to twórczość dziecięcą, oraz spełnia także przyjęte przez nas cele edukacyjne wśród nauczycieli, dzieci i młodych twórców w wieku szkolnym.

Kontakt z opiekunem konkursu w Dorożkarni


Opiekunem i osobą odpowiedzialną za sprawy organizacyjne związane z konkursem jest Katarzyna Krasowska; email: katarzyna.krasowska@dorozkarnia.pl

Nagrodzone prace w konkursie ANIOŁ 2019


 


XVIII Ogólnopolski Konkurs plastyczny ANIOŁ  2018

Zobacz też starsze strony archiwalne Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ANIOŁ

 

Kategorie
Konkursy i festiwale

Best Off Festiwal

 

O FESTIWALU

Best Off Festiwal – Przegląd Najlepszych Filmów Polskiego Kina Niezależnego  jest dwuipółgodzinną prezentacją tego, co w ostatnim roku wydarzyło się w polskim kinie niezależnym, amatorskim i studenckim. To festiwal festiwali, gdyż pokazujemy na nim zwycięskie filmy nagrodzone na festiwalach polskich filmów autorskich. Podczas pokazu w kinie Luna widzowie będą mieli nie tylko okazję spotkać się z najnowszą polską twórczością filmową, ale także porozmawiać z autorami prezentowanych na Best Off obrazów oraz zagłosować na wybrany przez siebie film. To właśnie publiczność jest jedynym jurorem festiwalu.

Decyzją publiczności zgromadzonej w dniu 12 kwietnia 2019 r. w Kinie Luna GRAND PRIX otrzymała etiuda dokumentalna pt.”Siostry” w reżyserii Michała Hytrosia.

Gratulujemy laureatowi oraz wszystkim twórcom zaprezentowanych filmów. Dziękujemy festiwalom, które w tym roku nadesłali filmy, partnerom i wspaniałej publiczności.

 

FOTORELACJA, zdjęcia Mateusz Ciągło

 

W tym roku na Best Off Festiwal:
 Nic nowego pod słońcem / reż. Damian Kocur / 25`/ film zgłoszony przez Węgiel Film Festival
 Brzeg-wiosna / reż. Jarosław Piskozub / 1`/ film zgłoszony przez Folk Film Festiwal Folk Film Festiwal
 Porwanie Mikołaja / reż. Maria Chrobot, Pola Dyda / 2`/ film zgłoszony przez Młode Albatrosy
 Proch / reż. Jakub Radej / 24 `/ film zgłoszony przez OFF CINEMA
 Śledziowo, czyli fenomen podlaskiej egzystencji / reż. Agnieszka Waszczeniuk / 8`/ film zgłoszony przez Solanin – Film Festiwal
 New Idea / reż. Kacper Olszewski / 2`/ film z głoszony przez Konkurs Filmów Amatorskich KLAPS
 Bankiet / reż. Julia Orlik / 4`/ film zgłoszony przez Dozwolone do 21//UpTo21
 Kreda / reż. Dominika Kuberka, Gabriela Boroń / 13`/ film zgłoszony przez Dozwolone do 21//UpTo21
 III / reż. Marta Pajek / 12`/ film zgłoszony przez Bytom Film Festival
 Siostry / reż. Michał Hytroś / 20`/ film zgłoszony przez Bytom Film Festival

 

Spośród zaprezentowanych filmów publiczność wybiera “najlepszy z najlepszych”, czyli BEST OFF.

 

 

JURY SELEKCYJNE:

 

Zdjęcie przedstawia młodą kobietę. Ma krótkie włsy i okulary na nosie. Jest uśmiechnięta.KAJA KLIMEK – edukatorka, tłumaczka, krytyczka filmowa i popkulturowa. Absolwentka dziennikarstwa i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie pisze pracę doktorską poświęconą kulturze didżejskiej w Polsce. Prowadzi zajęcia poświęcone filmowi i popkulturze na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Gdańskim oraz warszawską Akademię Filmu Dokumentalnego przy Festiwalu Millenium Docs Against Gravity. Stale współpracuje z Nowymi Horyzontami Edukacji Filmowej i Filmoteką Szkolną, gdzie zajmuje się edukacją, w tym prowadzeniem warsztatów krytyki filmowej dla dzieci i młodzieży. Jako programistka filmowa i kuratorka współpracuje m.in z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym i Nowym Teatrem, gdzie jest gospodynią Dyskusyjnego Klubu Serialowego. Jest również stałą współpracowniczką Filmwebu. Jako tłumaczka filmów oraz prowadząca spotkania i debaty z twórcami od lat współpracuje z wieloma festiwalami filmowymi w Polsce (m.in. Short Waves w Poznaniu, FPFF w Gdyni, KFF i Off Camera w Krakowie, AFF we Wrocławiu, DAG i WFF w Warszawie). Ma też na koncie współpracę w tym zakresie z Festiwalem Filmów Krótkometrażowych w Uppsali w Szwecji.

 

TOMASZ KOLANKIEWICZ – filmoznawca, historyk filmu i programista filmowy współpracujący z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym, Teatrem Nowym w Warszawie, Gildią Reżyserów Polskich i licznymi festiwalami filmowymi. Autor kilkuset telewizyjnych i kilkudziesięciu kinowych przeglądów filmowych. Pracuje nad książką w całościowy sposób opisującą fenomen polskiego powojennego kina gatunkowego.

 

 

 

 

 

FILMY ZGŁOSZONE W TYM ROKU:

Folk Film Festiwal/ KOKOFY

 

 BRZEG-WIOSNA / reż. Jarosław Pikozub / I miejsce

ZŁODZIEJ KUR / reż. Michał Drabik / II miejsce

DACH / reż. Szymon Jarząbek / III miejsce

 

 

Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych Off Cinema

 

PROCH / reż. Jakub Radej / Brązowy Zamek

 

 

 

Węgiel Film Festiwal 

 

NIC NOWEGO POD SŁOŃCEM / reż. Damian Kocur / Nagroda dla najlepszego filmu fabularnego

 

 

Ogólnopolski Przegląd Amatorskich Filmów Uczniowskich „Młode Albatrosy

 

LAMPA / reż. Konstancja Taraszka / I miejsce

BRUKUW ŚWIĘTY TRANSPORTU / reż. Krzysztof Ścisło, Jan Górecki / II miejsce

TRZASK / reż. Karina Gomółka / III miejsce

WIOSNA / reż. Wojciech Michlewicz, Daniel Komza / Wyróżnienie

PORWANIE MIKOŁAJA / reż. Maria Chrobot, Pola Dyda / Wyróżnienie

 

5 minut z życia codziennego

 

MIĘDZY BRZEGAMI / reż. Jarosław Piskozub / Grand Prix

 

 

 

 

Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich KLAPS 

 

TARGET EARTH / reż. Kamil Janko / Grand Prix

SYZYFY / reż. Jan Gruszka / I miejsce – fabuła

NEW IDEA / reż. Kacper Olszewski / I miejsce – animacja

PAN CZESŁAW / reż. Dominik Szwagrzak / I miejsce – dokument

JÓZIO Z CZAJNIKIEM / reż. Oleksiy Chapay / Nagroda Organizatora

DISTURBED PERCEPTION / reż. Bogusz Maks Żelech / II miejsce – animacja

PIERWEJ / reż. Aleksandra Dziula / III miejsce – dokument

GWIAZDOZBIÓR CZŁOWIEKA / reż. Julia Polkowska / II miejsce – fabuła

KATABAZA / reż. Aleksandra Paszko / III miejsce – fabuła

PILOT / reż. Daniel Le Hai / Nagroda specjalna za zdjęcia

 

 

Solanin Film Festiwal

 

SWEET HOME CZYŻEWO / reż. Jakub Radej / Wyróżnienie

SYZYFY / reż. Jan Gruszka / Najlepszy film

ŚLEDZIOWO, CZYLI FENOMEN PODLASKIEJ EGZYSTENCJI / reż. Agnieszka Waszczeniuk / Najlepsza animacja

MIĘDZY NAMI / reż. Maciej Miller / Wyróżnienie

 

 

Bytom Film Festiwal

 

PLAY / reż. Piotr Sułkowski / Najlepsza fabuła

SIOSTRY / reż. Michał Hytroś / Najlepszy dokument

III / reż. Marta Pajek / Najlepsza animacja

 

 

 

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Dozwolone do 21/ Upto21

 

KREDA / reż. Dominika Kuberka, Gabriela Boroń / I miejsce

RANDKA/ reż. Karolina Biesiacka / Najlepszy dokument I miejsce

BANKIET / reż. Julia Orlik / Najlepsza animacja I miejsce

 

 

 


TERMIN FESTIWALU:

12 kwietnia 2019 r.

 

MIEJSCE

Kino LUNA, ul. Marszałkowska 28

 

BILETY
Obowiązują bezpłatne wejściówki. Można je odebrać w kasie Kina LUNA lub zarezerwować pod nr tel. 22 841 72 17.

 

REGULAMIN FESTIWALU BEST OFF2019

 

KOORDYNATORZY

Magdalena Mioduszewska – magdalena.mioduszewska@dorozkarnia.pl

Jacek Różański – jacek.rozanski@dorozkarnia.pl

tel. 22 841 91 22

 

ARCHIWUM FESTIWALU

 

Kategorie
Konkursy i festiwale

ANIOŁ 2018/ Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

Fotografie w prezentowanym zestawie pochodzą z różnych finałów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ANIOŁ

Konkurs 2018


Na XVIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ANIOŁ 2019

nadesłano 1498 prac z 228 placówek: 25 przedszkoli, 18 zespołów szkół, 110 szkół podstawowych, 2 gimnazjów, 2 szkół ponad gimnazjalnych, 55 ośrodków kultury,  klubów, pracowni oraz różnego typu placówek pozaszkolnych, 13 ośrodków specjalnych, 2 innych placówek oraz 1 szkoły polskiej znajdującej się za granicą (Stany Zjednoczone) , a także indywidualnie od  109 osób z całej Polski.

Jury przyznało 6 nagród w dwóch grupach wiekowych: 2 równorzędne nagrody w kategorii wiekowej 4 – 6 lat, 4 równorzędnych nagród w kategorii wiekowej 7 – 11 lat. W kategoriach wiekowych 12 – 15 lat i  16 – 20 lat nagród nie przyznano.

Jury przyznało 14 wyróżnień w trzech kategoriach wiekowych: 4-6 lat: 4 wyróżnienia, 7-11 lat: 6 wyróżnień, 12-15 lat: 4 wyróżnienia.

W kategorii wiekowej 16 – 20 lat wyróżnień nie przyznano.

Razem nagród i wyróżnień: 20. Ponadto jury wybrało 103 prace na wystawę. Razem laureatów konkursu 123.

Jury oraz organizator przyznali także WYRÓŻNIENIE SPECJALNE za szczególne osiągnięcia w pracy z dziećmi instruktorce: Pani Małgorzacie Wrzosińskiej z Fundacji Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej PRAWOBRZEŻE ze Szczczcina

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA ANIOŁ 2018

 

 

Nagrodzone prace w roku 2018Odwiedź też poprzednie strony konkursu


XIX Ogólnopolski Konkurs plastyczny ANIOŁ  2018

Zobacz też starsze strony archiwalne Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ANIOŁ

 

Kategorie
Konkursy i festiwale

MIT TON festiwal

MIT TON festiwal – to nowa odsłona projektu, z dziesięcioletnią tradycją, znanego dotychczas jako TEN TON. Od początku jego celem były przypomnienie, uaktualnienie i promocja najlepszych wzorców polskiego repertuaru. Patronami kolejnych spotkań wokalnych byli: dwukrotnie Jacek Cygan, Marek Dutkiewicz, Seweryn Krajewski, Jarosław Kukulski, Maryla Rodowicz, Grażyna Łobaszewska, Mieczysław Szcześniak, Ewa Bem i Wojciech Młynarski. Podczas tegorocznego festiwalu odkryjemy na nowo fenomenalne, ponadczasowe piosenki kompozytorki, pianistki i aranżerki – Katarzyny Gaertner. Są one doskonałą propozycją repertuarową dla tej części młodzieży, która zajmuje się śpiewaniem i muzykowaniem. DOROŻKARNIOWY festiwal wskazuje taką możliwość, inspiruje młodych do pracy nad materiałem – niebanalnym, pięknym, mądrym i szlachetnym… i co ważne, rodzimym.

 


MIT TON 2018 piosenki Katarzyny Gaertner

Cieszę się bardzo, że młodzi śpiewają piosenki Katarzyny Gaertner. To kompozytorka tyleż doskonała, co niedoceniana. Teraz niedoceniana, bo kiedyś wszyscy znali jej piosenki. Wraz z Agnieszką Osiecką i Marylą Rodowicz tworzyły słynne trio „blondyn polskiej estrady”. Lata 70. i 80. to był ich czas, lansowały hit za hitem z „Małgośką” i „Wielką wodą” na czele.
Gaertner mówi o sobie tak: “Urodziłam się w radiu. Moim ojcem był blues, a matką ballada. Gdy byłam małą dziewczynką, lubiłam układać melodie do wierszyków mojej mamy.” Kiedy miała 19 lat poszła do radia, do samego Władysława Szpilmana i powiedziała mu, że chce pisać piosenki, a potem je nagrywać. On się trochę zdziwił, ale poprosił, żeby coś zagrała. Zaprezentowała mu trzy swoje kompozycje, a on powiedział, że je nagra, wszystkie trzy. Tymczasem pracowała w Estradzie Wrocławskiej jako akompaniatorka. Zarabiała niewiele, bo wokaliści skarżyli się, że za każdym razem gra coś innego, a powinna grać z nut. Odpowiadała, że gra lepiej, niż jest napisane w nutach. Na szczęście dzięki nagraniom dla Polskiego Radia poznała Agnieszkę Osiecką. W 1967 roku na konkurs radiowej Trójki napisały wspólnie pięć piosenek i wszystkie dostały nagrody. A nagród było sześć! Tak się zaczęła piosenkowa ścieżka Katarzyny Gaertner znaczona przebojami, które tworzyła nie tylko z Osiecką, ale także z Ernestem Bryllem, Markiem Dutkiewiczem i innymi wybitnymi autorami. Śpiewały je największe gwiazdy polskiej estrady. Dorobek Katarzyny Gaertner jest ogromny i niezwykle wartościowy. To są po prostu piękne piosenki. Śpiewając je, młodzi wokaliści mogą się wiele nauczyć.
Maria Szabłowska


Strona festiwalu> www.mitton.dorozkarnia.pl


Płyta Mit TON


mittonksiazeczka /plik PDF/

zdjęcia z festiwalu


wideo


Kategorie
Konkursy i festiwale MiT TON festiwal

Festiwal MIT TON 2018 Piosenki Katarzyny Gärtner

Kategorie
Konkursy i festiwale

Spontan 2018 15. Ogólnopolskie Spotkania Taneczne

Kategorie
Konkursy i festiwale

HISTORYPAINT.PL

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice,

Dom Kultury Dorożkarnia po raz drugi zaprasza najmłodsze pokolenie Polonii do udziału w konkursie plastyczno-historycznym. W tym roku odniesiemy się do niepodległości , którą Polska odzyskała po 123 latach zaborów. Jak do tego doszło? Czy odzyskanie niepodległości to przede wszystkim walka pełna poświęcenia i bohaterstwa? Czy swoją rolę mieli też zwykli mieszkańcy? Czy niepodległość jest ważna? Co zyskała nasza Ojczyzna dzięki niepodległości? Jakie wydarzenia, osoby, miejsca lub symbole z lat 1918-2018 warte są zapamiętania?

Sięgnijcie do różnorodnych publikacji, oglądajcie filmy, słuchajcie polskich utworów, poznajcie polskich artystów – z pewnością znajdziecie tam inspiracje.

Ważną rolę w drodze do wolności naszego kraju odegrali Józef Piłsudski i Ignacy Jan Paderewski. Zachęcamy, byście poszukali także innych bohaterów. Niech Wasze prace będą osobistym spojrzeniem na 100 lat niepodległości Polski.

Przeczytajcie uważnie regulamin. Myślcie, planujcie, projektujcie, twórzcie. Na Wasze prace czekamy w Warszawie do  30 września 2018 r.

Wszystkim życzymy powodzenia.

 

Iwona Okupska – autorka i koordynatorka projektu

Katarzyna Krasowska – koordynatorka artystyczna projektu

 

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA DOC

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA PDF

Kategorie
Konkursy i festiwale Uncategorized

Konkurs taneczny

22 marca 2018, godz. 10.00

młodzi artyści przygotowywani przez nauczycieli, opiekunów szkolnych, czy rodziców mają okazję wystąpić na scenie i zostać (d)ocenionymi przez profesjonalnych jurorów,

opiekunowie artystyczni i szkoły mogą zobaczyć jak wygląda edukacja artystyczna w innych mokotowskich szkołach czy przedszkolach, inspirować się do nowych, kreatywnych działań,

rodzice i rodziny będą pękać z dumy oglądając swoje dzieci występujące na prawdziwej scenie podczas finałów poszczególnych konkursów czy podczas gali finałowej Festiwalu,

instytucje oświaty i kultury mają szansę pogłębić współpracę na Mokotowie, wzajemnie inspirować się, by dzięki temu rozwijać wrażliwość i artystyczne działania dzieci i młodzieży,

wspólnie propagujemy wrażliwość i wiedzę o sztuce literackiej, wizualnej, teatralnej, muzycznej wśród młodego pokolenia.

Organizator konkursu:

Dom Kultury Dorożkarnia w Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy ul. Siekierkowska 28, 00-709 Warszawa.

Odbiorcy:

Konkurs dla zespołów tanecznych w trzech grupach wiekowych:

grupa I – klasy 1-3 (szkoła podstawowa),

grupa II – klasy 4-6 (szkoła podstawowa),

grupa III – wszystkie klasy gimnazjalne i liceum.

O przynależności zespołu do grupy wiekowej decyduje wiek większości członków zespołu (2/3).

Zgłoszenia:

Termin zgłoszenia: 8 marca 2018 – wypełnij kartę.

Zasady:

 • Do udziału w konkursie zostaną zakwalifikowane wszystkie grupy i zespoły taneczno-ruchowe działające w placówkach oświatowych dzielnicy Mokotów.
 • Prezentacje będą oceniane przez jury w dwóch kategoriach:

1. taniec ludowy

2. taniec nowoczesny – dopuszczalne są różne formy, gatunki i techniki tańca, np. rap, hip-hop funky, modern, formacje disco, inscenizacje piosenek, widowiska ruchowo-taneczne.

 • Uczestnicy występują z własnym instrumentalnym akompaniamentem, (Organizator zapewnia jedynie elektroniczny fortepian) lub podkładem muzycznym (wyłącznie płyta CD – opisana!).
 • Uczestnicy prezentują maksymalnie dwa programy, czas jednego występu do 4 minut.
 • Na każdą prezentację należy przysłać oddzielne zgłoszenie.
 • Zespół zobowiązany jest do stawienia się na godzinę przed planowaną prezentacją.
 • Organizatorzy dysponują powierzchnią do prezentacji 5×8 m, zapewniają sprzęt nagłaśniający oraz podłogę baletową.
 • Jury oceniać będzie według następujących kryteriów: oryginalność pomysłu, układ choreograficzny, kompozycja taneczna, technika i harmonia ruchu, pomysłowość kostiumu, wdzięk i elegancję wykonania, adekwatność kostiumu, muzyki i choreografii do kategorii wiekowej.
 • Jury ma prawo do  dyskwalifikacji zespołów, które zaprezentują nieodpowiednie dla swojego  wieku: kostium, ruch bądź muzykę.
 • Wszelkie decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

Laureaci I miejsc otrzymają dyplomy oraz nagrody w formie udziału w warsztatach tanecznych. Laureaci pozostałych miejsc otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Przebieg:

22 marca 2018 r., godz. 10:00  – prezentacje taneczne, obrady jury. Ogłoszenie wyników konkursu.

Jury:

Anna Jujka – choreograf, tancerka

Bartosz Figurski – tancerz, choreograf

Jakub Krawczyk – aktor, tancerz.

Jury przyznało nagrody i wyróżnienia:

KATEGORIA KLASY 1-3
Donaty – “Taniec nowoczesny Donatów” – 1 miejsce
Fantazja I – “Moja sfora” – 2 miejsce
Buziaki – “Moja klasa 3 a” – 3 miejsce

KATEGORIA KLASY 4-6
Fantazja II – “Strażnicy ziemi” – 1 miejsce
Inspire cheerleaders – “Cheer” – 2 miejsce
Zespół OPP 70 “Spakowana?” – 3 miejsce

KATEGORIA KLASY GIMNAZJALNE I LICEUM
Wowam – “Borders” – 1 miejsce
Monika Stępniewska i Weronika Adamska -“Tęsknota” – 2 miejsce
Fantazja III – “Etiuda emocji” – 3 miejsce

WYRÓŻNIENIE
Mało oryginalne “Havana ho”

Zdjęcia z konkursu: TUTAJ

 

granatowy-RGB